Download
insekti insecta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Insekti PowerPoint Presentation

Insekti

843 Views Download Presentation
Download Presentation

Insekti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INSEKTI - Insecta

  2. najraznovrsnija i najobimnija grupa životinja • oko 1 000 000 vrsta (2/3) ukupnog broja životinja • nastanjuju: kopno, slatke i slane vode

  3. veličina insekata od o,1 mm – 30 cm

  4. građa tela insekata Trbuh (11) Grudi (3) Glava (6)

  5. glava: usni otvor • dva složena oka • 1 par antena – organi čula dodira i mirisa • tri para usnih ekstremiteta – različiti tipovi usnih aparata • grudi: po jedan par nogu za hodanje • na 2. i 3. segmentu po jedan par krila • trbuh: modifikovani ekstremiteti – legalica, žaoka, viljuške za skakanje

  6. Poseduju brojne žlezde koje luče mirisne materije – odbrana, prepoznavanje, privlačenje • Kutikula prekrivena tankim voštanim slojem – smanjuje odavanje vode • Crevni kanal modifikovan u odnosu na način ishrane • - biljojedi • - grabljivci • - svaštojedi • - paraziti • Disanje: traheje • Transportni sistem: otvoren, srce sa leđne strane • - hemolimfa nekih insekata otrovna • Sistem za izlučivanje: Malpigijeve cevčice • Imaju dobro razvijena čula – čulo vida (složene oči) • čulo dodira, mirisa i ukusa

  7. Razmnožavanje • Razdvojenih polova • Polni organi smešteni u trbuhu • Direktno razviće (ametabolni insekti) • Razviće sa metamorfozom (metabolni insekti) NEPOTPUNA POTPUNA jaje larva odrasla jedinka

  8. Klasa inesekata: dve potklase: • insekti bez krila (ametabolni) • insekti sa krilima (metabolni) - oko 30 rodova VILINSKI KONJICI PRAVOKRILCI TVRDOKRILCI LEPTIRI OPNOKRILCI DVOKRILCI - TERMITI - STENICE - VAŠI