INFORMATICA - PowerPoint PPT Presentation

guest3873
inform tica l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMATICA PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMATICA

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
INFORMATICA
713 Views
Download Presentation

INFORMATICA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INFORMÀTICA parts

  2. PLACA BASE • Es la unitat bàsica de l’ordinador, a partir d’aquest element es poden conectar i desconectar tots els variables que es vulgui per ampliar o millorar (en les que son antigues probablement ho hagis de fer tot tu). S’hi poden conectar variables de tres tipus: • D’entrada • De sortida • D’entrada i sortida

  3. ESLOTS O ESLOTS D’EXPANSIÓ • Fan possible l’acoplament intern de dispositius i plaques (perifèrics) mitjançant diferents circuits i tipus d’entrada. Envien i reben informació que transmeten. Alguns tipus son els seguents, de mes antic a mes moderns: • VESA LOCAL BUS • AGP • PCI

  4. sortida Entrada i sortida entrada Els perifèrics es conecten alguns per mitjà d’eslots d’expansió o per conexions incorporades a la placa:

  5. Ram: memoria que emmagatzema al moment una informació completa sense haver de recorrir al disc dur. • Quan l’ordinador s’apaga, s’esborra tota la informació emmagatzemada. N’hi ha de diferents tipus d’acoplament. De memòries Ram n’hi ha de diferents: • Segons l’entrada a l’eslot. • Segons la quantitat d’informació que poden emmagatzemar. • Les antigues eren Simm i les noves DPR. Es poden cambiar si se’n desitja mes. La memòria Rom es la memòria permanent on es guardaran les coses que no volem que s’esborrin al apagar. no es intercanviable, la posa el fabricant. La pila es una part fonamental de l’ordinador ja que evita que la Bios hagi d’assimilar tots els dispositius cada cop que encenem l’ordinador. Tambe regula l’hora i la data.

  6. Socket Es un dispositiu d’entrada sense ser un eslot. Es el punt d’acoplament de la part mes cara i mes important de tot l’ordinador, el microprocessador. Que es un element ceràmic de microelectronica que computa totes les dades i les envia d’un lloc a l’altre, fet de silici perque absorveixi poca calor. La ventilació es una carecterística bàsica de totes les màquines. Tot i que les peces necessiten d’un petit nivell de calor per funcionar bè, un exces d’aquesta pot fondre alguns dels dispositius interns. Per això s’utilitzen ventiladors i en alguns casos la refrigeració líquida.

  7. La Bios o Emprom Es el xip programat per administrar tots els dispositius conectats, encara que gràcies a la pila nomès els ha de comprovar al iniciar-se. S’hi sol accedir prement tecles abans de l’inici del sistema com: Del, F2 i altres; acostumarà a apareixer una frase com aquesta “Press Del to enter setup”. De la Bios com a programa podem dir que conta amb una interface força primària i que es poden modificar paràmetres com la contrasenya i la prioritat d’inici de dispositius. Cuadre de prioritats Overclocking= millorar la memòria ram.

  8. PERIFÈRICS Alguns perifèrics com els CDROM i els Disquets son bàsics per iniciar o formatejar un disc dur que no funciona: Per CD: Un programa de facil maneig ens dona les opcions que podem fer en el nostre ordinador.

  9. Per disquet: 1a opció, iniciar amb un cd de windows per instalar o reparar el sistema. Es pot instalar directament sense tenir un disquet d’inici pero s’ha de modificar la prioritat a la BIOS perque vagi primer que el disc dur. 2a opció, iniciar des del disquet una consola de Ms-Dos que pot formatejar el disc dur per despres per netejar del tot el disc dur i poder instal·lar algun altre sistema des del principi. Es fa amb la comanda: format c: Aixi es crea un disc d’inici de ms-dos

  10. Si no funciona: • Comprovar eslots • Comprovar prioritats a la Bios • Comprovar que tinqui alimentació Si encara no funciona: • Canviar de mètode: (si ho fem per disquet provar-ho per cd),(si ho fem per cd provar-ho per disquet). • Canviar disquetera i Cdrom. Si ho veus impossible: • Provar instal·lar Ubuntu, Kubuntu o qualsevol altre distrubució de Linux.