1 / 6

OLIMPIADES

PRESENTACIÓ

guest37990
Download Presentation

OLIMPIADES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. JOCS OLIMPICS Creació de presentacions multimèdia. Consultor: Jose Manuel Aguilera Luque. Autor: Rafael Escribano Martin

  2. - INDEX • Una mica d'història. • Seus olímpiques i medalles per Espanya. • Ultimes olimpíades • Properes olimpíades.

  3. - Una mica d'història. Entenem com a olimpíades o Jocs Olímpics, aquells esdeveniments esportius multidisciplinaris on participen atletes de diverses parts del mon. Els anells olímpics, simbolitzen cada un d’ells a un continent del mon (Àfrica, Amèrica, Asia, Europa i Oceania), i el seu entrellaçat simbolitza la amistat esportiva entre els països. Les olimpíades modernes daten del Segle XIX, inspirades a les que eren organitzades pels antics grecs a la ciutat d'Olímpia entre els anys 776 aC. i el 393 dC, sent la primera seu Atenes, i des de llavors, s’han organitzat cada quatre anys, a excepció de les del 1916, 1940 i 1944 degut a la Primera i Segona Guerra Mundial. INDEX

  4. - Seus olímpiques i medalles espanyoles • 1960 Roma. (1) • 1964 Tokio. (0) • 1968 Mexico. (0) • 1972 Munich. (1) • 1976 Montreal. (2) • 1980 Moscou. (6) • 1984 Los Angeles. (5) • 1988 Seul. (4) • 1992 Barcelona. (22) • 1996 Atlanta. (17) • 2000 Sidney. (11) • 2004 Atenes. (19) • 2008 Pekin. (18) • 2012 Londres. (??) • 1896 Atenes. (0) • 1900 Paris. (1) • 1904 Saint Louis. (0) • 1908 Londres. (0) • 1912 Estocolm. (0) • 1920 Amberes. (2) • 1924 Paris. (0) • 1928 Amsterdam. (1) • 1932 Los Angeles. (1) • 1936 Berlin. (0) • 1948 Londres. (1) • 1952 Hèlsinki. (1) • 1956 Melbourne. (0) INDEX

  5. - ULTIMES OLIMPIADES INDEX

  6. - properes OLIMPIADES Click here INDEX

More Related