bo vo - PowerPoint PPT Presentation

guest3744
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bo vo PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
bo vo
363 Views
Download Presentation

bo vo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Đêm bơ vơ, thương ai đêm đợi đêm chờ Trời bây giờ, Trời buồn nên Trời hay mưa Từ buổi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân Từng giờ chia ly, khi nào em nhớ anh không?? Đêm bơ vơ, thương ai đêm đợi đêm chờ Anh thương em anh thương anh nhớ từng đêm

  2. Xuân ơi xuân xuân ơi xuân đã đi rồi Trời bây giờ bây giờ là Trời đông thôi Đành lòng sao em ra đi không nói một câu Đành lòng sao em gieo sầu gieo tủi cho nhau Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ Anh xa em xa em anh nhớ từng đêm

  3. Đây men rượu nồng dành cho nhau Thay hương vị ngọt buổi ban đầu Đây câu nhạc buồn cho em đó Thay tiếng em cười vút ngàn sao Không gian mịt mờ tìm nơi đâu?? Đêm đêm gục đầu chuốc cung sầu Xa phương Trời nào xin em hiểu Anh vẫn tôn thờ bóng hình em

  4. Thuơng em bao năm thương tận bên lòng Vạn bước đời em về chốn nào xa xăm?? Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu Anh xa em như chim xa biệt cây rừng Mai em về mai mai nhé em

  5. Đây men rượu nồng dành cho nhau Thay hương vị ngọt buổi ban đầu Đây câu nhạc buồn cho em đó Thay tiếng em cười vút ngàn sao Không gian mịt mờ tìm nơi đâu?? Đêm đêm gục đầu chuốc cung sầu Xa phương Trời nào xin em hiểu Anh vẫn tôn thờ bóng hình em

  6. Thuơng em bao năm thương tận bên lòng Vạn bước đời em về chốn nào xa xăm?? Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu Anh xa em như chim xa biệt cây rừng Mai em về mai mai nhé em