Download
zelfportret n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZELFPORTRET KLA4TJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZELFPORTRET KLA4TJE

ZELFPORTRET KLA4TJE

169 Views Download Presentation
Download Presentation

ZELFPORTRET KLA4TJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZELFPORTRET Duurzaamheid en educatie voor duurzame ontwikkeling.

 2. Veel partners voor samenwerking.

 3. De Groene vlag behaald met heel de campus!

 4. AFVAL

 5. Het afval-agententeam

 6. De groene mannetjes houden de speelplaats rein!

 7. Afvalagentenkalender

 8. Sorteerbakken

 9. Herbruikbare materialen: Brooddozen, drinkbekers en koekjesdozen

 10. Inzamelactie: plastic dopjes

 11. Het recyclagehoekje

 12. NATUUR

 13. De kinderboerderij

 14. Met kippen

 15. Verwerking in de klas

 16. Het egelhuisje

 17. Gierzwaluwkasten

 18. Nestkastjes gemaakt door de derde graad

 19. Het insectenhotel

 20. Gemaakt door de derde graad

 21. Vergroening van de speelplaats: door de leerlingen van het basisonderwijs

 22. Vergroening van de klassen

 23. Met luchtzuiverende planten

 24. Limburgse soorten: De gierzwaluw: gemaakt door de leerlingen van de basisschool Voorkomen dat vogeltjes tegen de ramen vliegen

 25. Buitenactiviteiten

 26. Herfstwandeling

 27. Gezinsdag in het Hageven

 28. Deelnemen aan milieu-activiteiten:

 29. Zaaien

 30. De ecologische tuin

 31. De grasvelden

 32. Openluchtklas

 33. WATER

 34. STOPKRAANTJES

 35. ENERGIE

 36. Zonnepanelen

 37. EINDE Duurzaamheid en educatie voor duurzame ontwikkeling.