Prezentacja - PowerPoint PPT Presentation

guest3480
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Prezentacja
333 Views
Download Presentation

Prezentacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt matematyczny e-szkoła

 2. „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK…” Na początku nie było wiele pomysłów na realizację tego projektu…

 3. W końcu ktoś krzyknął „EUREKA!”. I już wszyscy wiedzieliśmy, że zajmiemy się historią starożytnych matematyków i ich odkryciami

 4. Zaczęliśmy od zbierania materiałów i wstawiania ich na stronę frontera. Sprawdzaliśmy, czy figury foremne wypełnią całą powierzchnię… Wykorzystywaliśmy twierdzenie Pitagorasa w określaniu, czy trójkąt jest prostokątny…

 5. Zdobyte wiadomości sprawdzaliśmy rozwiązując testy.

 6. Zamierzaliśmy przygotować wystawę, która byłaby zestawieniem współczesnych i starożytnych eksponatów. Chcieliśmy ze wszystkimi podzielić się swoimi informacjami poznanymi w czasie realizacji projektu.

 7. Jednak przygotowanie wystawy nie było takie łatwe… musieliśmy poświęcić jej wiele czasu i pracy.

 8. BY ZEBRAĆ POTRZEBNE MATERIAŁY UDALIŚMY SIĘ DO: Banku w Jaraczewie Biblioteki Publicznej w Jaraczewie

 9. Odbyliśmy podróż "Między dawnymi, a młodszymi czasy" Odwiedziliśmy urząd gminy, bibliotekę i wiele innych miejsc… by jak najlepiej odszukać i przełożyć wynalazki ze starożytności na współczesne czasy.

 10. liczby zegar kalendarz

 11. liczby zegar kalendarz

 12. Kroczyliśmy śladami matematyki starożytnej po naszej miejscowości

 13. Po tych wszystkich staraniach wreszcie mogliśmy skończyć wystawę i pokazać wszystkim nasze prace.

 14. Myślimy, że nasze starania nie pójdą na marne, a ważne informacje zostaną nie tylko w pamięci uczestników projektu. Dziękujemy