Potrebitelsko powedenie - PowerPoint PPT Presentation

guest3311
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potrebitelsko powedenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potrebitelsko powedenie

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Potrebitelsko powedenie
445 Views
Download Presentation

Potrebitelsko powedenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Презентация на тема : Потребиелско Поведение Изготвили: Ваня Иванова Иванова, ФН 9986 Иванка Красимирова Иванова, ФН 9963

 2. Съдържание • Модел на потребителското поведение • Фактори, които определят потребителското поведение • Етапи на решението за покупка • Видове решения за покупка • Пример с фирма

 3. Модел на потребителското поведение • Специфика на потребителското поведение • Какво е характерно и специфично за модела на потребителското поведение ? • Какво представлява потребителя от гледна точка на потребителското поведение ? • Как може да се дефинира понятието “стил на живот” ?

 4. Фактори, които определят потребителското поведение • Лични • Възрастта и семейният жизнен цикъл • Икономически условия • Начин на живот • Личност • Психологически • Мотивация • Възприятие • Научаване • Културни • Култура • Субкултура • Социална класа • Социални • Референтни групи • Семейство • Роли и статус

 5. Етапи на решението за покупка • Осъзнаването на проблема • Търсене на информация • Оценка на алтернативите • Решение за покупка • Поведение след покупката

 6. Видоверешения за покупка • Класификация на Асаел • Сложно поведение при покупка • Поведение при покупка, намаляващо дисонанса • Обичайно поведение при покупка • Поведение при покупка, търсещо разнообразие • Друга класификация • Екстензивно решение за покупка • Лимитирано решение за покупка • Обичайно решение за покупка

 7. Промяна на потребителското поведение по време на криза • Какво се случва с потребителя по време на криза ? • Кои са типовете “Нови купувачи” ?

 8. Промяна на потребителското поведение по време на криза • Как постъпват фирмите по време на икономическата криза?

 9. “Данон Сердика” • Разработва нови продукти, за да отговори на очакванията на потребителите и да задоволи различните вкусове. • Инвестира в модерни производствени технологии, които гарантират чисти, сигурни и здравословни продукти с постоянно и високо качество. • Стимулира професионалното израстване на своите служители, като им осигурява специализирано обучение.

 10. Какви мерки вземат Danoneза да избегнат проблема с промяната в потребителското поведение по време на криза? • Повече реклама и информация • Нови продукти, достъпни за променените желания и нужди на потребителите • Промоционални програми

 11. Как реагира потребителя на тези нови предложения ?

 12. Благодарим ви за вниманието !