yadayada - PowerPoint PPT Presentation

guest3256
antick um n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
yadayada PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
yadayada
487 Views
Download Presentation

yadayada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antické umění Řecko

 2. Mykénská kultura a její vliv na kulturu řeckou • Dům typu megaron • v egejské a řecké kultuře dům na pravoúhlém půdorysu s otevřenou předsíní Architektonický předchůdce klasického Řeckého chrámu Nejznámější místnost typu megaron je recepční hala v Tirýnském paláci

 3. Architektura • především ve spojení s chrámovými stavbami - následovaly přesně geometrické vzory a proporce • Chrámy měly malý vnitřní prostor, sloužily k umístění velké sochy boha, náboženské obřady se většinou konaly venku.

 4. Řecké sloupy • V průčelích chrámů byly ozdobné sloupy, které však v nesčetných případech obklopovaly celou stavbu • Sloupy se tak stávají základním rozlišovacím prvkem řecké architektury

 5. Dórský sloup / sloh • Vznik - 7. století př. n. l. • Základní znaky: • Masivní a mohutný • Střízlivý a prostý výzdobou Víte, že... ...Chrámy v dórském slohu byly převážně zasvěceny bohyni Héře ? ...Nejvýznamnější památkou byl Parthenón na Akropoli v Aténách?

 6. Iónský sloup / sloh • Vznik – 6. století př. n. l. • Základní znaky: • lehčího rázu než sloup dórský • štíhlejší a zdoben hlavicí Víte, že... ...nejznámější památkou byl Artemidin chrám v Efezu, který byl jednou z nejmonumentálnějších staveb antiky? ...ten měřil 120 metrů a jeho sloupy byly 18 metrů vysoké? ...v roce 356 našeho letopočtu byl chrám zapálen šílencem Hérostratem, byl však obnoven a nadále používán? ... dnes je tento chrám zcela v troskách?

 7. Korintský sloup / sloh • Vznik – 400 let př. n. l. • Základní znaky: • největší zdobnost a dekorativnost hlavic

 8. Sedm divů světa • Řekové postavili pět ze sedmi divů světa: • sochu Dia v Olympii, Artemidin chrám v Efezu, kolos Rhodský, mausoleum v Halikarnasu a maják v Alexandrii

 9. Malířství • Převážně malba na keramiku • Ornamenty na vázách (amforách) • Tématika: • mytické příběhy, příběhy ze života, atletické závody a bitvy • Technika: • Převážně tmavé figury na světlém pozadí (červená a žlutá) • Naopak také světlé figury na tmavém pozadí. Víte, že... ...za jednoho z nejvýznamnějších malířů Řecka byl považován Polygnotus z Thasosu, který pracoval v polovině 5. století před naším letopočtem a žádná jeho díla se nedochovala?

 10. Sochařství • Známo především díky římským kopiím. • Definováno: • Snahou o objevení ideálů antické krásy • Dokonalými proporcemi a výrazem tváře • Citlivost a duševno potlačeny • Zaměření na anatomicky dokonalé znázornění (kánon) Polykletův kopinník (Doryforos). Polykleitos z Argu byl řecký sochař, který žil v druhé polovině pátého století před Kristem. Jeho ideál krásy se vyznačuje například tím, že obličej desetinou, hlava osminou výšky celého těla, hlava a krk šestinou, rovnajíce se při tom délce nohy. Ne všichni znalci umění ale Polykleitův kánon uznávají za platný ideál lidské krásy a tvrdí, že „postava dle Polykletova kanonu konstruovaná jeví se značně sraženou“.

 11. Kopiníka v proporcích řeckého kánonu vědci mírně počítačově upravili do „reálu“ a použili ho v pokusu s dobrovolníky, kteří se o umění nikdy nezajímali. Řecký (nezměněný) ideál se líbil všem. S pozměněným ideálem to dopadlo špatně.

 12. Rozdělení na období • Archaické • střízlivě dekorované strnulé postavy mladíků (kouros) • „tajemný archaický úsměv na tváři“ • Klasické • idealizace předmětů podle pravidla ušlechtilých proporcí • období krásných soch a dokonalých tvarů zachycených v pohybu • Praxitel - Afrodita Knidská; • Feidiás - sochy Dia v Olympii a Athény z Parthenónu, výzdoba Akropole • Helenistické • zobrazení výraznějšího pohybu a dynamiky • postavy zachyceny v živých pózách a sochy odrážely ve svých tvářích realistické pocity • socha Niké Samothrácké, Milónská Venuše, Umírající Gal nebo Laocoön se svými syny.

 13. Mnohé z řeckých soch byly zničeny v období raného křesťanství a středověku, protože zobrazovaly pohanské bohy. Sochy, které se zachovaly do dnešní doby, přežily hlavně díky tomu, že byly zakopány a zapomenuty nebo potopeny v moři.

 14. Děkuji za pozornost.