1 / 9

Az én hobbim

aaa

guest23250
Download Presentation

Az én hobbim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Az Én Hobbim Az aerobik oktatás A. M.

  2. Az aerobik fogalma Aerobik: Összefoglaló fogalom, ide tartoznak azok a csoportosan, zenére végezhető, az általános fittséget megtartó, javító mozgásformák, ahol az edzés során a szervezet aerob terhelést kap.

  3. Az aerobik története röviden Ezt az új mozgásformát Szécsényiné dr. Fekete Irén a Testnevelési Főiskola tanára 1981-ben San Diegoban sajátította el és 1983-ban Makray Katalinnal képezték ki az első fitneszaerobik óravezetőket Magyarországon.

  4. Aerobik oktatás közben

  5. Aerobik oktatás lépései • Bemelegítés • Aktív torna gyakorlatok • Nyújtás • Levezetés

  6. Célja • A felfrissülés, • Egészségünk megóvása, • Jó kondíciónk megőrzése, fejlesztése, • Közérzet javítása

  7. Feladata • A szervezet aerob állóképességének, • Az egyes izomcsoportok erejének és rugalmasságának növelése, • Koordinációs képességének fejlesztése újabb és újabb edzéselméleti ismeretek alapján.

  8. Alapvető mozgásformák

More Related