GuardiolaTorras_MuseusVirtuals - PowerPoint PPT Presentation

guest2305
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GuardiolaTorras_MuseusVirtuals PowerPoint Presentation
Download Presentation
GuardiolaTorras_MuseusVirtuals

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
GuardiolaTorras_MuseusVirtuals
421 Views
Download Presentation

GuardiolaTorras_MuseusVirtuals

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Museus Virtuals Curs: Creació i difusió de presentacions multimèdia a la Xarxa Consultor: José Manuel Aguilera Luque Alumne: Dolors Guardiola Torras

  2. Índex • Definició de museu virtual • Hipervincles a diversos museus • Exposició de pintures

  3. Definició de museu virtual Un museu virtual és un museu que aprofita els mitjans digitals per mostrar, preservar, reconstruir, disseminar i guardar la cultura material de la humanitat: pintures, fotografies, escultures, ceràmiques, antiguitats, entre d’altres) com artefactes digitals i bases de dades que són guardades al servidor del Museu Virtual. Els dispositius digitals també poden ser una producció en CD-ROM o pàgina web que mostrin col·leccions específiques, una mostra general de la col·lecció, així com, material educatiu amb finalitats culturals o educatives. Un museu virtual fa possible que localitats allunyades accedeixin a la ciència, la cultura i les arts. << Índex

  4. Links a diversos museus virtuals oliba.uoc.es/natura http://www.elmuseovirtual.com/index.php http://www.espurna.cat/klaustre/mod/forum/discuss.php?d=740 http://www.mhcat.net/oferta_museal/visita_virtual_exposicio_permanent

  5. Pintors de Girona • Jaume Guardiola • Josep Mª Torras

  6. Jaume Guardiola Girona, 25 juliol 1959 Actualment viu a sa Pobla, Mallorca

  7. Josep Mª Torras Girona 5 març 1945 † 15 octubre 2008

  8. És bàsic fer-nos les preguntes següents: quins criteris ha de seguir un museu virtual per a optimar la difusió del seu patrimoni?; quins elements estimulen els usuaris a quedar-se en una pàgina web i fer visites virtuals que els siguin satisfactòries?; quin paper té la usabilitat de l'aplicació en tot això?