Vakaulars - PowerPoint PPT Presentation

guest1682
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vakaulars PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Vakaulars
254 Views
Download Presentation

Vakaulars

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rīgas Tehniskā universitāte Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Lietišķo datorsistēmu institūts Lietišķo datorzinātņu katedra Raksta nosaukums Jānis Birze Akadēmiskā bakalaurantūra, 3. kursa bakalaurants Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. ing., as. prof. Pāvels Rusakovs 2007. gads

  2. Pētījuma mērķis (viens teikums) Iepazīties, izpētīt, izmērīt, piedāvāt, …

  3. Pētījuma uzdevumi (3-4 teikumi) • Iepazīties ar pašreizējo situāciju… • Izpētīt… • Uzrakstīt… • Matemātiski apstrādāt… • Piedāvāt rekomendācijas…

  4. Pētījuma aktualitāte un motivācija Kāpēc bija jēga gatavot publikāciju par šo tēmu?

  5. Informācija par pētījuma gaitu (5 – 7 slaidi) • Eksperimenti, to nosacījumi. • Rezultāti (piemēram, programmu ekrāna fotogrāfijas). • Rezultātu analīze (grafiki, tabulas)

  6. Secinājumi Secinājumu saraksts (tajā skaitā kādas personiskās rekomendācijas).