una experi ncia d escolaritat compartida n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNA EXPERIÈNCIA D’ESCOLARITAT COMPARTIDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNA EXPERIÈNCIA D’ESCOLARITAT COMPARTIDA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

UNA EXPERIÈNCIA D’ESCOLARITAT COMPARTIDA - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

UNA EXPERIÈNCIA D’ESCOLARITAT COMPARTIDA. ESCOLA BÀRKENO, ESCOLA GURU. Jornada de cloenda seminari de mestres d'Educació Especial. 12 de maig de 2009. EL NEN: construïm una narrativa. Retard psicomotor: La rehabilitació funcional. Complexitat cultural i lingüística:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UNA EXPERIÈNCIA D’ESCOLARITAT COMPARTIDA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
una experi ncia d escolaritat compartida
UNA EXPERIÈNCIA D’ESCOLARITAT COMPARTIDA

ESCOLA BÀRKENO, ESCOLA GURU.

Jornada de cloenda seminari de mestres d'Educació Especial. 12 de maig de 2009

el nen constru m una narrativa
EL NEN: construïm una narrativa
 • Retard psicomotor:
  • La rehabilitació funcional.
 • Complexitat cultural i lingüística:
  • Diversitat dels models de criança.
  • Les llengües.
 • Evolució diagnòstica i propostes:
  • Noves perspectives.
  • L’atenció d’estimulació global.
  • Comprensió progressiva.
  • Facilitar al nen la convivència en un entorn terapèutic.
els escenaris de desenvolupament
ELS ESCENARIS DEDESENVOLUPAMENT
 • Perspectiva contextual:
  • Necessitats educatives contextos

grau d’ajut i suports

 • Importància de que la resposta educativa identifiqui i faci explícit el treball educatiu de tothom, en aquests diferents contextos.
 • ELS de l’entorn familiar i social:
  • A casa, en el lleure, en els espais de relació amb altres familiars, amb els amics, en la vida quotidiana.
 • ELS de l’entorn escolar:
  • Adaptacions (continguts, activitats, materials, estratègies...) segons les diferents situacions educatives.
els escenaris de desenvolupament1
ELS ESCENARIS DEDESENVOLUPAMENT
 • Enfocament més participatiu i cooperatiu.
 • Amplia les possibilitats de transferència i de generalització de les competències.
 • Que es fan més significatives i funcionals en els contextos naturals.
e i 3 anys
E.I. 3 anys
 • Bona adaptació al grup
 • Immaduresa global
  • Poc llenguatge (inintel·ligible)
  • Hipotonia
  • Indiferenciació
 • Actuacions
  • Treball de desvetllament sensorial
  • Assessorament als pares
e i 4 anys
E.I. 4 anys
 • Nova tutora
 • Factors familiars
  • Problemàtiques afectives
  • Divergències en pautes de criança
 • Preocupació
  • Actitud del nen
 • Actuacions:
  • Treball en competències maduratives bàsiques
  • Emfàsi en comprensió i seguiment de consignes
  • Demanda d’atenció logopèdica
e i 5 anys
E.I. 5 anys
 • Actitud
  • No tolera el modelatge de l’adult
  • Aparició agressivitat física i verbal
  • Conflictes amb companys i adults
 • Relació tutora-nen
  • Dificultats adaptar continguts
  • Baix nivell d’exigència
 • Actuacions
  • Proposta treball del comportament: quadre de premis
  • Propostes de continuïtat
   • Escolarització compartida
prim ria 1r c urs
Primària: 1r curs
 • Nous espais + noves dinàmiques + nous referents + dificultats familiars
 • Increment:
  • Inestabilitat emocional del nen
  • Alteracions del comportament

Conflictes amb companys

Conflictes amb adults

prim ria 1r c urs1
Primària: 1r curs
 • Actuacions:
  • Mesures de contenció
  • Suport en Aula
  • Propostes d’organització personal i autonomia
   • Horari
   • Què hi ha per dinar?
   • Racó dels jocs
   • Racó dels contes
  • Assessorament al cicle
   • Tutora
   • Mestres de reforç
   • Especialistes
  • Escolarització Compartida
   • Elaboració del projecte d’escolarització compartida
   • Coordinacions periòdiques amb l’escola d’EE
la intervenci com a centre espec fic
La intervenció com a centre específic
 • Definir un projecte-terapèutic individual (PI) des de:
  • Des de les intervencions individuals
  • Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament d’habilitats personals, socials i comunicatives
  • Partint d’una perspectiva interactiva i contextual
  • Per tal de prioritzar assoliment de capacitats
els suports curriculars
ELS SUPORTS CURRICULARS
 • Grup aula reduït (3-4).
 • Material específic adaptat a les necessitats del noi
 • Flexibilitat a l’hora d’agrupar els alumnes a les hores amb els especialistes
 • Priorització de les competències curriculars
 • Ús de panells de comunicació-organització
 • Estructura contenidora i organitzativa
els suports tecnologics
ELS SUPORTS TECNOLOGICS
 • TAC (àrees llengua, mates i música) Programes informàtics, recursos de la xarxa
 • Blog: treball interdisciplinar de tots els grups de l’escola.
  • http://escolaguru.blogspot.com
 • Fotografia: sobretot a l’àrea de comunicació.
planificaci de la intervenci amb el nen
Planificació de la Intervenció amb el NEN
 • Objectius:
  • Psicologia
  • Llenguatge i comunicació
  • Psicomotricitat
  • Atenció a la família
  • Treball per competències
des de psicologia
Des de Psicologia:
 • Establir una bona dinàmica de funcionament al grup aula, d’igual a igual i de alumne-adult
 • Promoure una major capacitació i integració del JO
 • Desenvolupar una capacitat afectiva apropiada treballant l’expressió de les ansietats, la fragilitat i l’agressivitat latent.
des de llenguatge i comunicaci
Des de Llenguatge i Comunicació
 • Treballar les funcions neurològiques relacionades amb el llenguatge (associació, segregació, seqüenciació, memorització, control i inhibició)
  • 1 sessió individual de reestructuració del llenguatge
  • 2 sessions en grup, una amb la logopeda i una amb la tutora.
des de psicomotricitat
Des de Psicomotricitat
 • Desenvolupar el control postural
 • Treballar l’equilibri (molta resistència) i la coordinació motriu.
atenci a la fam lia
Atenció a la família
 • Facilitar pautes d’actuació comunes entre els diversos nuclis familiars per tal d’afavorir l’organització interna del nen
 • Ajudar en el procés d’acceptació de les dificultats que presenta el nen, reduir ansietats familiars. Acompanyament.
 • Control i seguiment de l’evolució per part de la Dra. Esqué.
situaci actual
Entorn terapèutic de l’escola d’E.E.

+

Ajustament en la relació a l’escola ordinària

+

Millora de les relacions familiars

Millora en l’estabilitat personal i el comportament

Situació actual