okul temelli mesleki geli im k lavuzu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu - PowerPoint PPT Presentation


 • 509 Views
 • Uploaded on

Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM KLAVUZU. OTMG KILAVUZU. Mart 2006 – Şubat 2007 Pilotlama Sürecinde 6 Genel Yeterliği geliştirmek için 6 Pilot ilde 74 Okulda 1487 Öğretmen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
okul temelli mesleki geli im k lavuzu

Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

slide2

OKUL TEMELLİ

MESLEKİ GELİŞİM

KLAVUZU

otmg kilavuzu
OTMG KILAVUZU

Mart 2006 – Şubat 2007 Pilotlama

Sürecinde

 • 6 Genel Yeterliği geliştirmek için
 • 6 Pilot ilde
 • 74 Okulda
 • 1487 Öğretmen

katılımıyla pilotlanmıştır.

otmg kilavuzu1
OTMG KILAVUZU

Uygulamaya katılan öğretmenlerin

bilgi,beceri, deneyim, görüş ve öneri paylaşımları

 • Periyodik Raporlar,
 • Anketler,
 • alan gezi – gözlemleri

yoluyla alınmış ve kılavuzun güncellenmesi

sürecinde temel veri kaynağı olmuştur.

otmg kilavuzu2
OTMG KILAVUZU
 • Mart 2006 – Şubat 2007 Pilotlama Sürecinde
otmg kilavuzu3
OTMG KILAVUZU
 • 1446 Öğretmenin,
 • Pek çok ulusal ve
 • uluslar arası uzmanın

görüşleri doğrultusunda revize edilmiş

olan OTMG Kılavuzunu tanıyalım.

otmg kilavuzunun b l mler
OTMG KILAVUZUNUN BÖLÜMLERİ
 • Kılavuzun genel çerçevesi
 • OTMG Sürecinin Tanımı ve Önemi
 • Bireysel Mesleki Gelişim Sürecini Planlama Aşamaları
 • Örnek Etkinlikler ve Formlar
 • Ekler
i b l m k lavuzun genel er evesi
I.BÖLÜM Kılavuzun genel çerçevesi
 • Kılavuzun Amacı
 • Kılavuzu Nasıl Kullanmalıyız?
k lavuzun amac
Kılavuzun Amacı
 • Öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim modelini kendisinin oluşturması,
k lavuzun amac1
Kılavuzun Amacı
 • öğretmenin hizmet içi eğitiminin okulunda, işi başında karşılanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde öğretmene yol haritası sunmak,
k lavuzun amac2
Kılavuzun Amacı
 • Öğretmene gelişim hedeflerini önceliklendirme, bireysel mesleki gelişim planı hazırlama ve başarı göstergelerini belirleyerek gelişiminin düzenli olarak izlemesinde yardımcı olmak,
k lavuzun amac3
Kılavuzun Amacı
 • Okulların gelişim çalışmaları ile öğretmenlerin bireysel mesleki gelişimlerinin bütünleştirilmesine yardımcı olmaktır.
ii b l m otmg s recinin tan m ve nemi
II. BÖLÜM: OTMG Sürecinin Tanımı ve Önemi

Okul Temelli Mesleki Gelişim Süreci

nedir ve bu süreçten kimler, nasıl

etkilenir?

okul temelli mesleki geli im
Okul Temelli Mesleki Gelişim
 • öğrencinin öğrenme ihtiyaçları temelinde ve okul gelişim hedefleri doğrultusunda öğretmenin mesleki gelişimini planlaması,
 • öğretmenlerin okuldaki çalışmaları ile mesleki gelişimlerinin bağlantılı hale getirilmesi,
okul temelli mesleki geli im nedir
Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul içinde ve dışında öğretmenlerin

 • mesleki bilgi,
 • beceri,
 • değer,
 • ve tutumlarının

gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve

öğretme ortamları oluşturmada öğretmene

destek sağlayan süreçler bütünüdür.

okul temelli mesleki geli im ile
Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
 • Okuldaki insan ve materyal kaynaklarının etkili kullanımının sağlanmasıyla öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması,
 • Öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılması,
okul temelli mesleki geli im ile1
Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
 • Öğretmenlerin kendi gelişimleri için daha fazla sorumluluk almaları ve öz değerlendirmelerini yaparak eksik gördükleri yönleri ya da geliştirmek istedikleri yeterlik alanları ile ilgili bireysel mesleki gelişim planı hazırlaması ve uygulaması,
okul temelli mesleki geli im ile2
Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
 • Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli meslektaşlarına rehberlik etmesi,
 • Öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşımlar konusunda daha bilinçli duruma gelmeleri,
 • Meslektaşlarının yardım ve desteği ile bu yaklaşım ve stratejileri kendi uygulamalarına yansıtmaları,
okul temelli mesleki geli im ile3
Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
 • Okulların gelişim planları doğrultusunda öğretmenlerin deneyim ve uzmanlığından yararlanılması,
 • Okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe koşulması beklenilmektedir.
yeni retim program ve otmg ili kisi
Yeni Öğretim Programı ve OTMG ilişkisi

Yeni öğretim programı,

 • öğrencinin ne bilmesi gerektiğinden çok nasıl öğrendiği ile ilgilenen yapılandırmacı öğrenme kuramını temel alan
yeni retim program ve otmg ili kisi1
Yeni Öğretim Programı ve OTMG ilişkisi
 • yol gösterici,
 • rehber,
 • ortam hazırlayıcı,
 • düzenleyici
 • güdüleyici nitelikteki öğretmeni
 • ve öğrenciyi merkeze alan
 • etkin (aktif) öğrenme odaklı bir programdır.
yeni retim program
Yeni Öğretim Programı
 • Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
 • Öğrenen Merkezli Öğrenme
 • Etkin (Aktif) Öğrenme
yap land rmac renme kuram na g re
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına göre,
 • Öğrenme sürecinde anlamları nasıl yapılandıracakları konusunda öğrencilere rehberlik edilmelidir.
 • Öğretmen tarafından öğrencinin etkin (aktif) olarak öğrenebileceği öğrenme ortamları sağlanmalı ve çeşitli öğretim ve öğrenme yöntemlerine yer verilmelidir.
ren en merkezli renme de
Öğrenen Merkezli Öğrenmede
 • Her öğrencinin başarabileceğine ilişkin bir anlayışla
 • Öğrencilerin ön öğrenmeleri dikkate alınarak
 • bireysel öğrenme ihtiyaçları odaklı öğrenme ortamları ve stratejileri geliştirmek esastır.
etkin aktif renme s recinde
Etkin (Aktif) Öğrenme Sürecinde

Öğretmen,

 • öğrenme ortamlarının yöneticisi,
 • öğrenme için yardımcı,
 • düzenleyicidir.
etkin aktif renme s recinde retmen
Etkin (Aktif) Öğrenme Sürecinde Öğretmen,

öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmasını sağlamak için

 • eleştirel düşünme,
 • problem çözme,
 • yaratıcılık,
 • analiz, sentez ve değerlendirme,
etkin aktif renme s recinde retmen1
Etkin (Aktif) Öğrenme Sürecinde Öğretmen,
 • yeni durumlara uyum sağlama,
 • bilgilerden çıkarımlarda bulunma vb. gibi üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik etkinlikler planlanmalıdır.
retmen yeterlikleri ve otmg
Öğretmen Yeterlikleri ve OTMG
 • Mesleki gelişim hedefi/hedefleri, ihtiyaç analizi sonucunda ortaya çıkan öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmen yeterlikleri esas alınarak oluşturulabilir.
retmen yeterlikleri ve otmg1
Öğretmen Yeterlikleri ve OTMG

Bu durum,

 • öğretmenlerin kişisel mesleki gelişim ihtiyaçlarının oluşturulması
 • okul gelişim planındaki önceliklerin tanımlanmasında yardımcı olacaktır.
otmg okul in neden nemlidir
OTMG Okul İçin Neden Önemlidir?
 • OTMG, öğretmenlere okulun iyileştirilmesi ve başarılı uygulamaların geliştirilmesi sürecinde sürükleyici bir rol alma fırsatı sağlar.
otmg okul in neden nemlidir1
OTMG Okul İçin Neden Önemlidir?
 • Öğretmenlerin iş birliği yaparak çalışmaları ve mesleki bilgi paylaşımı kültürünün oluşması
 • okul standartlarının yükselmesini ve gelişimini destekler.
otmg okul geli imini nas l destekler

Vizyon

Misyon

Değerler

Okul kültürü

OKUL

BİREYSEL MESLEKİ

GELİŞİM

OKUL GELİŞİMİ

KURUMSAL

GELİŞİM

OTMG Okul Gelişimini Nasıl Destekler?
otmg okul geli imini nas l destekler1
OTMG Okul Gelişimini Nasıl Destekler?
 • Okul gelişim süreci,
 • okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirerek eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmayı, eğitimde planlı ve sürekli gelişimi amaçlayan sistematik bir süreçtir..
 • OTMG, okulun insan kaynaklarını geliştirme boyutunda öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlamaktadır.
otmg okul geli imini nas l destekler2
OTMG Okul Gelişimini Nasıl Destekler?

OTMG ile

 • öğrenen öğrenci,
 • öğrenen öğretmen,
 • ve öğrenen okul

anlayışı temelinde sürekli gelişim

hedeflenmektedir.

otmg s recinde retmenin mesleki geli imi ile okul renci meslekta ve veli li kisi

ÖĞRETMEN

OKUL

Okul Temelli

Mesleki gelişim

ÖĞRENCİ

MESLEKTAŞ

VELİ

OTMG Sürecinde Öğretmenin Mesleki Gelişimi ile Okul, Öğrenci, Meslektaş ve Veli İlişkisi
 • .
otmg retmenler in neden nemlidir
OTMG Öğretmenler İçin Neden Önemlidir?

OTMG,

 • öğretmenlerin kendilerinin ve okulun gelişiminden sorumlu olmalarını,
 • bu gelişim için zaman ve kaynak ayırmalarını,
 • materyal geliştirmelerini,
 • deneyimlerini meslektaşları ile paylaşmalarını sağlar.
otmg retmenler in neden nemlidir1
OTMG Öğretmenler İçin Neden Önemlidir?

Öğretmenlerin

 • iş birliği yapmaları,
 • birlikte öğrenmeyi esas almaları,
 • fikirlerini paylaşmaları
 • ve başarılı uygulamaları örnek almaları, mesleki gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlar.
otmg retmenler in neden nemlidir2
OTMG Öğretmenler İçin Neden Önemlidir?

Ayrıca öğretmenlerin

 • öz güven ve öz saygılarının artması,
 • kendilerini çalışmalarında ve gelişimlerinde daha değerli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar.
otmg retmen uygulamalar n nas l destekler
OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
 • Öğretim programına uygun planlama ve değerlendirme yapma,
 • Yaratıcı düşünme ve uygulamaları zenginleştirme,
otmg retmen uygulamalar n nas l destekler1
OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
 • Öğrenme ve öğretmede etkili yeni yaklaşımları araştırma, değerlendirme ve içselleştirme,
 • Diğer öğretmenlerden öğrenmek için tüm fırsatları yönetme,
otmg retmen uygulamalar n nas l destekler2
OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
 • Sınıf ve öğrenci verilerini toplama, yorumlama ve yönetme,
 • Ekip çalışmaları geliştirme,
otmg retmen uygulamalar n nas l destekler3
OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
 • Davranış yönetimi stratejileri geliştirme,
 • Kaynaştırma eğitimini teşvik etme,
otmg retmen uygulamalar n nas l destekler4
OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
 • Kendi uygulamalarındaki gelişimin farkında olma,
 • Kariyer gelişimi

konularında öğretmeni destekler.

otmg renciler in neden nemlidir
OTMG Öğrenciler İçin Neden Önemlidir?
 • PISA (Programme for International Student Assessment- Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı),
 • TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study-Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması),
 • PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi) vb. araştırma sonuçları
otmg renciler in neden nemlidir1
OTMG Öğrenciler İçin Neden Önemlidir?
 • öğrenci başarısı ve eğitim kalitesinin dünya ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır.
otmg renciler in neden nemlidir2
OTMG Öğrenciler İçin Neden Önemlidir?

Öğrenen ihtiyacı odaklı OTMG

Uygulamaları, öğrenci başarısını

doğrudan destekleyici olacaktır.

otmg rencileri nas l destekler1
OTMG Öğrencileri Nasıl destekler?

OTMG,

 • Öğrencilerin nitelikli öğrenim görmeleri için öğretmenlere öğretim yılı boyunca becerilerini geliştirmek ve yenilemek için olanak tanır..
otmg rencileri nas l destekler2
OTMG Öğrencileri Nasıl destekler?

Gerçekleştirilen mesleki gelişim

uygulamaları sonucu

 • öğrencinin derse aktif katılması,
 • özgüveninin artması,
 • öğrenme durumunun daha iyi değerlendirilmesi desteklenecektir
otmg veliler in neden nemlidir
OTMG Veliler İçin Neden Önemlidir?

Velinin eğitim sürecine katılımı

 • olumlu bir okul kültürünün oluşması
 • ve yapılan çalışmaların kalıcılığı açısından önemlidir.
otmg veliler in neden nemlidir1
OTMG Veliler İçin Neden Önemlidir?
 • Velilerin okulda öğrenme ve öğretme süreçlerinin geliştirilmesi için gösterilen çabalar konusunda farkındalıklarının oluşmasında
 • ve bu konuda ihtiyaç duyulan katkıları getirmelerinde yönlendirici olacaktır.
leriye y nelik g r ler
İleriye Yönelik Görüşler
 • Geleceğe bakışı ve uzun dönemdeki yönelimi belirtin
otmg kilavuzunun b l mler1
OTMG KILAVUZUNUN BÖLÜMLERİ
 • Kılavuzun genel çerçevesi
 • OTMG Sürecinin Tanımı ve Önemi
 • Bireysel Mesleki Gelişim Sürecini Planlama Aşamaları
 • Örnek Etkinlikler ve Formlar
 • Ekler