edulink bruksomr der n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EduLink bruksområder PowerPoint Presentation
Download Presentation
EduLink bruksområder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

EduLink bruksområder - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

EduLink bruksområder. Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell, 25.10.2007. Hva vil de neste 19 minuttene inneholde?. Hva er FM? Hvem er kandidat for EduLink? Hva er auditiv prosessering? Hva bør et audiologisk APD-testbatteri inneholde? Hva skjer med APD i Norge?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EduLink bruksområder' - guang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edulink bruksomr der
EduLink bruksområder

Magnus Tollefsrud

Phonak AS

Hell, 25.10.2007

hva vil de neste 19 minuttene inneholde
Hva vil de neste 19 minuttene inneholde?
 • Hva er FM?
 • Hvem er kandidat for EduLink?
 • Hva er auditiv prosessering?
 • Hva bør et audiologisk APD-testbatteri inneholde?
 • Hva skjer med APD i Norge?
 • Hvorfor er barn mer utsatt enn voksne i støy?
 • Kan bruk av EduLink påvirke langvarige neurofysiologiske endringer assosiert med bedre lydprosessering hos barn med APD ?
slide3

FM-Systemer

Utviklingen innen audiologien og FM-teknologien har ført til at langt flere enn hørsels-hemmede barn i barnehage og skole nå blir sett på som FM-kandidater

kjente fm kandidater
”Kjente” FM-kandidater
 • Spedbarn – Habilitering
 • Voksne – Rehabilitering
 • CI-brukere
slide5

EduLinksystemet – består av …

) ) ) ) ) )

EduLink S

FM mottageren med velprøvd state- of-the-art teknologi adaptert til spesifikke behov

UHL - Tilpass på det gode øret

Campus SX med MicroBoom

eller hvilken som helst av eksisterende eller fremtidige Phonak senderne

andre mulige fm kandidater
Andre mulige FM-kandidater
 • ”Bokstavbarn” (APD, ADD, ADHD, LD, SLI)
 • Barn med ensidige hørseltap
 • Barn med minimale hørseltap/otitis media
 • Barn med autisme
 • Barn med Down Syndrom
 • Barn med Cerebral Parese
 • Afasia pasienter
 • Demens, MS …..
det startet med

dB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

x

x

x

x

x

x

x

kHZ 0.25 0.50 1 2 4 8

Det startet med …

Barn som klager over:

 • Dårlig forståelse i bakgrunnstøy
 • Blander ord som likner
 • Unormalt sensitiv til lyder
 • Problemer med å huske og repetere muntlig presentert informasjon
et vendepunkt i beslutningsprosessen
Et vendepunkt i beslutningsprosessen..

Hørselrelaterte klager

Standard utredning inkluderer- Høreterskelmåling- Mellomøreevaluering

Høreterskel er redusert

Høreterskel er "normal"

Forsterkning på måten vi kjenner

?

Forbedring av signal-til-støyforholdet

(SNR)

asha task force consensus statement 1996

AUDITORY PROCESSING DISORDERS:

ASHA Task Force Consensus Statement (1996)
 • “A central auditory test battery should include measures that examine different central processes.”
 • Tester bør generelt inkludere både nonverbale og verbale stimuli for å undersøke ulike nivåer av auditiv prosessering og det auditive nervesystemet.
 • Faktorer å ta med i betraktning i valg av testprosedyrer inkluderer informasjon om:
  • testsensitivitet og spesifisitet
  • pålitelighet og validitet
  • alderstilpasset
 • Personen som utfører testene og tolker resultatene bør ha både teoretisk og praktisk kunnskap … typisk audiografer.”
apd nettverk
APD Nettverk
 • APD gruppen i Danmark
 • Statped Vest & Haukeland Universitetssykehus
 • Møller Kompetansesenter & St. Olavs Hospital
studie heiligenstadt dr friederichs
Studie Heiligenstadt (Dr. Friederichs)
 • Mål
  • Effekt av FM i elektrofysiologisk responsmønster
  • Prestasjonsoppnåelse i skolen / oppmerksomhet / konsentrasjon (rapportert av lærere og foreldre)
 • Setup av studien
  • 10 barn (6-14 år) i normalskole
  • Diagnostisert med APD (+ADHD i noen tilfeller)
  • Tester og spørsmålsskjemaer hver 2-3 måned
  • Trenings seminarer for lærere og foreldre
late event related potentials

P2

P3

FM Gruppe

Matchet Kontroll Gruppe

Late event related potentials

onset

½ år

1 år

slide13
EduLink utprøvningsprosjekt ved St. Olavs Hospital i samarbeid med Møller Kompetansesenter og Logopedisk senter
 • 4 – 16 år
 • 34 barn
 • 3 førskolebarn
 • 31 skolebarn
historier fra livet
Historier fra livet
 • Anne M – 12 gammel jente - Ikke lenger tone deaf , men når rising star scores på SingStar. Har startet å skrive kjærlighetshistorier …
 • Fredrik – 5 år gammel gutt - Tinnitus og flere tegn på APD – Brukte EduLink fra morgen til kveld – opplevde enn eksplosiv språkutvikling – bruker nå microSavia
 • Pernille – 14 gammel jente – Plaget av ”Hva er galt med meg?” spørsmålet – skjulte sin sårbarhet og frustrasjon bak enn tøff maske
hvorfor er barn mer utsatt enn voksne i st yfulle situasjoner
Hvorfor er barn mer utsatt enn voksne i støyfulle situasjoner?
 • Å forstå tale betyr at vi kombinerer hva vi hører med hva vi vet allerede
 • Støy maskerer tale – derfor kan vi høre dårligere enn i stille omgivelser. Og vi blir mer avhengige av å støtte oss til våre språkkunnskaper
 • Et barn har ikke et ferdig utviklet auditivt system
 • Barn har ikke de årene med språk og livserfaring som gjør at voksne kan fylle inn tomrommene av tapt informasjon

Barn bringer imidlertid en annen lytteevne til en lærings eller kommunikasjonssituasjon

nytten av fm for h rsel hemmede barn
Nytten av FM for hørsel hemmede barn
 • (mye) bedre SNR

 mye bedre taleforståelse

 bedre tale og språkutvikling for barnet

 bedre læringsmuligheter

 forbedret emosjonell og sosial utvikling

 fullt integrert og akseptert medlem av det moderne samfunn

 • Vel forstått og vel dokumentert
 • Bør være en del av et intervensjon program for alle aldre mellom barnehage og universitet
kriterier for suksess med edulink
Kriterier for suksess med EduLink
 • Barnet får eierskap til utstyret
 • Noen som kjenner utstyret godt som kan gjøre lydsjekk og problemløse FM utstyret
 • Partnerskap mellom foreldre, lærere og audiopedagog
hvordan tilpasse edulink
Hvordan tilpasse EduLink?
 • Lett-å-tilpasse med bøyeverktøyet
 • Standard ørebøyle for optimal tilpasning og sikkerhet
 • MPO output range setting basert på DSL mål for normal hørselterskel
 • Software fintuning av standard innstilling er mulig, hvis nødvendig
 • 14 dB volum kontroll fleksibilitet

HM-nummer 135336

hva er m let med bruk av edulink
Hva er målet med bruk av EduLink?
 • FM er en del av behandlingsopplegget – EduLink er et hørselsteknisk hjelpeverktøy, IKKE en erstatning for annen behandling og pedagogiske tiltak
 • EduLink tar sikte på
  • Korte ned behandlingsperioden
  • forbedre utfallet av behandlingen
 • EduLink gjør det mulig for barnet å høre lærerens stemme hele tiden – uavhengig av avstand og bakgrunnsstøy