Celofakultní shromáždění
Download
1 / 29

Celofakultní shromáždění 3. června 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Celofakultní shromáždění 3. června 2014. prof. PhDr. Milan Pol, CSc. děkan. prof. PhDr. Milan Pol , CSc. děkan. Nezačínáme na zelené louce Výběrová řízení Schůzky napříč fakultou Operativa i stimulační nástroje výuka věda-výzkum-rozvoj vnitřní-vnější vztahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Celofakultní shromáždění 3. června 2014' - gualtier-meegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Prof phdr milan pol csc d kan1
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.děkan

 • Nezačínáme na zelené louce

 • Výběrová řízení

 • Schůzky napříč fakultou

 • Operativa i stimulační nástroje

  • výuka

  • věda-výzkum-rozvoj

  • vnitřní-vnější vztahy


Doc mgr rostislav niederle ph d prod kan pro bakal sk a magistersk studium
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.proděkan pro bakalářské a magisterské studium


Doc mgr rostislav niederle ph d prod kan pro bakal sk a magistersk studium1
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.proděkan pro bakalářské a magisterské studium

Proběhlý semestr

 • mimořádná stipendia

 • prospěchová stipendia

 • každodenní operativa


Doc mgr rostislav niederle ph d prod kan pro bakal sk a magistersk studium2
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.proděkan pro bakalářské a magisterské studium

Budoucnost (jednorázově)

 • nová aplikace v IS rozpisy témat závěrečných prací

  • statistika využitelná zejména pro sebehodnocení a reakreditacioborů


Doc mgr rostislav niederle ph d prod kan pro bakal sk a magistersk studium3
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.proděkan pro bakalářské a magisterské studium

Budoucnost (průběžně)

 • zlepšovat komunikaci studijního oddělení s jednotlivými ústavy/katedrami

 • v součinnosti s ústavy/katedrami zvyšovat efektivitu vyřizování studijní agendy studijního oddělení

 • prostupnost dvou- a jednooborového studia i prezenční a kombinované formy


Phdr petr ky k ph d prod kan pro p ij mac zen a rozvoj studijn ch program
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů


Phdr petr ky k ph d prod kan pro p ij mac zen a rozvoj studijn ch program1
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

Proběhlý semestr

 • přijímací řízení do bakalářských programů

 • sebehodnocení oborů

 • nová struktura učitelství


Phdr petr ky k ph d prod kan pro p ij mac zen a rozvoj studijn ch program2
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

Příští semestr

 • alternativní způsoby přijímacího řízení

 • rozvoj pedagogických kompetencí akad. pracovníků a doktorských studentů

 • zvyšování informační gramotnosti studentů

 • pilotní ověření MOOC při výuce


Prof phdr petr kylou ek csc prod kan pro v du a doktorsk studium
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.proděkan pro vědu a doktorské studium


Prof phdr petr kylou ek csc prod kan pro v du a doktorsk studium1
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.proděkan pro vědu a doktorské studium

Proběhlý semestr

 • kontrola stavu doktorského studia


Prof phdr petr kylou ek csc prod kan pro v du a doktorsk studium2
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.proděkan pro vědu a doktorské studium

Realizujeme

 • vyhodnocení stipendijního programu na podporu publikační činnosti studentů

 • úvodní fáze podpory internacionalizace a excelence publikační činnosti


Prof phdr petr kylou ek csc prod kan pro v du a doktorsk studium3
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.proděkan pro vědu a doktorské studium

Budoucnost

 • rozvoj doktorského studia směrem ke kvalitě

  • internacionalizace

  • mobilita

  • publikační výstupy

 • podpora internacionalizace a excelence publikační činnosti


Doc mgr luk fasora ph d prod kan pro v zkum a rozvoj
doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.proděkan pro výzkum a rozvoj


Doc mgr luk fasora ph d prod kan pro v zkum a rozvoj1
doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.proděkan pro výzkum a rozvoj

Proběhlý semestr

 • příprava podkladů pro II. pilíř hodnocení RIVu

 • návrhy synergických projektů pro tzv. projektový zásobník MU

  • začlenění FF do rámce širokých transdisciplinárních mezifakultních projektů s šancí na financování z programů OP VVV a snad perspektivně i Horizon 2020


Doc mgr luk fasora ph d prod kan pro v zkum a rozvoj2
doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.proděkan pro výzkum a rozvoj

Příští semestr

 • synergické projekty

  • začlenění FF do projektů s ohledem na finanční, oborové, badatelské aj. zájmy

 • podnícení větší aktivity v oblasti výzev GAČR, TAČR, Horizon 2020, NAKI aj.

 • efektivizacečinnosti oddělení VaV


Doc mgr jana hor kov ph d prod kanka pro publika n innost a vztahy s ve ejnost
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností


Doc mgr jana hor kov ph d prod kanka pro publika n innost a vztahy s ve ejnost1
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

Publikační činnost— proběhlý semestr

 • Setkání s redaktory odborných časopisů FF

 • Setkání nové ediční rady Spisů FF


Doc mgr jana hor kov ph d prod kanka pro publika n innost a vztahy s ve ejnost2
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

Publikační činnost— příští semestr

 • Systém diferencované podpory časopisů

 • Edice Spisy FF: Nová směrnice děkana o ediční činnosti FF (červen)

 • Nakladatelství MU: Intenzivnější spolupráce při distribuci a propagaci publikací FF


Doc mgr jana hor kov ph d prod kanka pro publika n innost a vztahy s ve ejnost3
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

Vztahy s veřejností— proběhlý semestr

 • Facebook

 • Personální zajištění agendy vztahy s veřejností

 • Přípravy nového fakultního webu

 • Práce se studentskými spolky


Doc mgr jana hor kov ph d prod kanka pro publika n innost a vztahy s ve ejnost4
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

Vztahy s veřejností— příští semestr

 • Nový web fakulty (leden 2015)

 • Facebook i Twitter

 • Jednotný vizuální styl na fakultní úrovni

 • Komunikace se SŠ a zájemci o studium

 • Prezentace FF v médiích


Doc phdr tom posp il ph d prod kan pro zahrani n vztahy
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.proděkan pro zahraniční vztahy


Doc phdr tom posp il ph d prod kan pro zahrani n vztahy1
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.proděkan pro zahraniční vztahy

Proběhlý semestr

 • ProjektHostující profesoři

 • Zahraniční agenda

  • Erasmus Staff Mobility

  • Tchajwanské univerzity, Univerzita Petrozavodsk

  • pozvání děkana FHS HongKong Polytech University

 • ECTS, spolky a cyklisté


Doc phdr tom posp il ph d prod kan pro zahrani n vztahy2
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.proděkan pro zahraniční vztahy

Budoucnost

 • Zvyšování podílu zahraničních studentů a vyučujících

 • Zvyšování „komfortu mobilit“ pro přijíždějící i vyjíždějící studenty

  • byrokratická zátěž

  • uznávání předmětů

  • okénka mobilit

 • Erasmus+


Ing ivo jurt k tajemn k fakulty
Ing. Ivo Jurtíktajemník fakulty


Ing ivo jurt k tajemn k fakulty1
Ing. Ivo Jurtíktajemník fakulty

Proběhlý semestr

 • Věda a výkum (VaV)

  • Zvyšování standardu podpory a podmínek služeb, vyhlašování VZ projektům

 • Ústřední knihovna (ÚK)

  • Rozšiřování knižního fondu, nákup EIZ

 • Centrum informačních technologií (CIT)

  • Obnovaa aktualizace vybavení

 • Správa budov (SB)

  • Rekonstrukce, údržba, opravy budov a svěřeného majetku


Ing ivo jurt k tajemn k fakulty2
Ing. Ivo Jurtíktajemník fakulty

Budoucnost

 • CARLA

  • dokončení v srpnu 2014

  • výuka od jarního semestru 2015

 • II. etapa REKONSTRUKCE

  • finance zajištěny

  • běžící veřejná zakázka

 • Dlouhodobé úsilí o nákup a převedení budov Veveří 28 a Veveří 26 do správy FF MUad