Cxpath
Download
1 / 22

CXPath - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

CXPath. Do tazování nad heterogenními XML zdroji s pomocí konceptuálního schéma. Jan Vávra, 21. dubna 2004 jan.vavra @matfyz.cz. Heterogenní xml zdroje . stejná aplikační doména rozdílné schémata xml zdrojů využítí: sémantický web. Principy dotazování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CXPath' - grover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cxpath

CXPath

Dotazování nad heterogenními XML zdroji s pomocí konceptuálního schéma

Jan Vávra,

21. dubna 2004

jan.vavra@matfyz.cz


Heterogenn xml zdroje
Heterogenní xml zdroje ...

 • stejná aplikační doména

 • rozdílné schémata xml zdrojů

  využítí:

 • sémantický web


Principy dotazov n
Principy dotazování

 • globální (jednotná) reprezentace XML schémat

  • uživatel nemusí znát jednotlivá schémata pro formulaci dotazu

 • překlad globálního dotazu na dotazy odpovídající danému schématu

 • zpětné převedení výsledků tak, aby odpovídaly globálnímu shcématu


P eklad glob ln ho dotazu
Překlad globálního dotazu

 • máme globální schéma (konceptuální)

 • překládáme dotaz

  • nad globálním schématem

  • do každého jednotlivého lokálního XML schématu

  • za pomoci mapování (globál. → lokál. schéma)


Pro ne xml schema relace vs hiearchie
Proč ne XML schema? Relace vs. hiearchie

<article>

<author/>

</article>

<author>

<article/>

</author>

 • rozdílné vyjádření N:Nvztahu

 • globální XML schéma schopno vyjádřit jen jednu z možností


Glob ln jazyk cxpath conceptual xpath
Globální jazyk – CXPathConceptual XPath

 • Na čem založit globální jazyk?

  • operace spojení – relační algebra, SQL

  • výraz cesty – OQL, Lorel, XPath

 • Byl zvolen XPath 1.0

 • XPath vs. CXPath

  • hierchické vztahy vs. vztahy bez hierchií

  • kořenový element vs. dotazování se odkudkoliv


Konceptu ln model
Konceptuální model

 • založen na ORM / NIAM

  • (Object Role Modeling / Natural language Information Analysis Method)

 • varianta ER modelu

 • definuje:

  • koncept

   • lexikální ... #PCDATA

   • nelexikální … elementy

  • vztahy mezi koncepty


P klad orm niam modelu
Příklad ORM/NIAM modelu


Orm model vs er model
ORM model vs. ER model

 • ER atribut × ORM entita, relace

 • pro některé dotazy je třeba, aby atribut byl entita.

 • není třeba definovat integritní omezení zvláštˇ pro atributy a relace.


Orm model vs xml model 1
ORM model vs. XML model (1)

 • název konceptu vs. název elementu

  • elementů stejného jména může být více na různých úrovních a mohou mít tak jiný význam

  • koncept stejného jména může být jen jeden

  • název konceptu = { synonyma, překlady elementů }

 • kořenový element v XML modelu

  • ORM nemá kořenový koncept

  • v ORM lze se dotazovat na libovolný koncept


Cxpath conceptual xpath
CXPath ( Conceptual Xpath )

 • jazyk pro dotazování nad ORM modelem

 • navigační operátor (/)

  • XPath: book/ ... „vyber potomky elementu book“

  • CXPath: book/ ... „vyber koncepty v relaci s book“

  • příklad:

   Vyber instance konceptu Title, které jsou v relaci instacemi konceptu Article, které jsou vztaženy k instacím konceptu Year s hodnotou 2004

   / Article [Year = “2004” ] / Title

   / Title / Article [ Year = “2004” ]


Cxpath a xpath
CXPath a XPath ...

 • kvalifikovaný navigační operátor – název relace

  • př.: mezi Article a Person definovány dvě relace

  • co znamená Article / Person ?

  • => ‘/’ se musí upřesnit – kvalifikovat názvem relace

  • Article /{author} Person

 • kvalifikovaný navigační operátor – název role

  • někdy je ještě potřeba vyjádřit směr

  • u relace mezi instancemi téhož konceptu


K valifikovan naviga n oper tor n zev r ole
Kvalifikovaný navigační operátor – název role

/Person/{CurrentMarriage.husband}/Person/Name


Cxpath a xpath1
CXPath a XPath ...

 • hiearchické operátory .., //

  • nejsou v CXPath definovány

  • pozn. operátor / zachován,

   pozměněn význam z “otec-syn” na “vztažen“


Mapov n cxpath do xpath
Mapování CXPath do XPath

 • je potřeba mít mapování mezi konceptuálním a XML schematem

  • mapovací katalog

  • pohledy

   • pro každý konstrukt v konceptu definován XPath výraz, který vrací odpovídající množinu elementů

   • XPath výraz je definován pro:

    • koncept

    • každý směr relace


P e klad cxpath na xpath
Překlad CXPath na XPath

 • přepisovací strategie:

  • vstup je analyzován zleva doprava

  • první / vynecháno

  • první koncept ... odpovídající XPath výraz

  • každý další koncept je relativní

   • je třeba před něj vypsat XPath výraz pro příslušnou relaci

   • pozn. takových relací může být více – kvalifikované relace


P klady p ekladu 1
Příklady překladu (1)

 • Title „→“ Heading:

 • Titleje relativní koncept

 • Article je kontextem

 • přelož relaci

 • Article → Title


P klady p ekladu 2
Příklady překladu (2)

 • prostor pro optimalizaci generovaných výrazů:

 • /references/paper/referee/../@titleZ v r
Závěr

 • CXPath je jazyk založený na Xpath

 • dotazuje se nad abstrakcí několika heterogenních XML zdrojů

 • CXPath se mapuje do výrazů jazyka XPath

 • výsledné výrazy by se daly optimalizovat


Literatura
Literatura

 • Querying Heterogenous XML Sources through a Conceptual Schema, S.D. Camillo, 2003, LNCS 2813, p. 186-199,

  • http://www.firmar.com.br/sandro/paper254.pdf

 • Object-Role Modeling (ORM/NIAM), T. Halpin, 1998,

  • http://www.orm.net/pdf/springer.pdf


ad