vstop na nem ki trg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vstop na nemški trg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vstop na nemški trg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Vstop na nemški trg - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Vstop na nemški trg. Zakaj podružnica ? Izbira oblike podjetja ; razlike Postopek Najpomembnejši nasveti iz prakse Posebnosti gradbenega prava. Zakaj sploh podružnica ?. Predsodki zoper tuja podjetja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vstop na nemški trg' - griselda-robert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vstop na nem ki trg

Vstop na nemškitrg

Zakajpodružnica?

Izbiraoblikepodjetja; razlike

Postopek

Najpomembnejšinasvetiizprakse

Posebnostigradbenegaprava

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

zakaj sploh podru nica
Zakajsplohpodružnica?
 • Predsodkizopertujapodjetja
 • Negativnivtisiizprakse o sodelovanjunemškihpodjetij s tujimi (v temprimerukonkretnoslovenskimi) partnerji
 • Neizenačenostprisklepanjupogodb
 • Žaldelomatudislabeizkušnje v pravdnihpostopkih s sodišči
 • Poslediceneobveščenostipredsklepompogodb in priizvajanju del in priplačilih
 • Lažjedirektnosodelovanje
 • Močnejsivtis
 • Lažjaizhodiščapripogajanjih

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

samostojna ali nesamostojna podru nica
Samostojnaalinesamostojnapodružnica?
 • Izbirasamostojnepodružnice
 • Poenostavljena „ustanovitev“
 • Odvisnostodmatičnegapodjetja

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

samostojna podru nica
Samostojnapodružnica

Najpogostejši obliki:

 • GmbH
 • UG (t.i. „mini-GmbH“ )

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

ustanovitveni kapital
Ustanovitveni kapital
 • GmbH
  • Najmanj 25.000,00 €
  • Priustanovitvinajmanjševplačilo v višini 12.500,00 €
  • Neomejenaodgovornost v ostalinevplačanirazliki.
 • UG
  • Najmanj 1 €
  • Stvarnivložkinisodovoljeni
  • Vplačila v rezervniskladletnominimalno 25% oddobička

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

nasvet iz prakse pri izbiri
Nasvetizpraksepriizbiri
 • „Mini GmbH“ le prisorazmernomajhnemprometu
 • Start iz “točke nič”
 • Zakaj?
  • Predpisanavplačila v rezervnisklad; prisorazmernovisokemprometu - In takoupajmotudiustreznemdobičkuMeja 25.000,00 € je lahko dosežena v razmeroma kratkemčasu!
  • Nepotrebnadodatnabirokracija
 • UG – “negativna konotacija”
 • GmbH kotuveljavljenaoblikakapitalskedružbe
 • UG enakovrednabritanski Ltd.

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

postopek
Postopek
 • Izbiraimena firme s preverjenjempriobrtnizbornici
 • Ustanovitevprinotarju (Statut firme in namestitevdirektorja)
 • Odprtjeračuna na ime firme („XY-GmbGi.Gr.“)pribankitervplačiloustanovnegakapitala
 • Vnos v sodniregisterprekonotarja
 • Prijavapriobrtni zbornici (Gewerbeamt)
 • Pridobitevdovoljenja zaizvajanjedoločenih del; možnostpriznanjaslovenskihkvalifikacij; npr. kotgradbeniinžiniripd.)
 • Vpis v „Handwerksrolle“ priobmočnemgospodarskemzdruženju
 • Pridobitevdavčneštevilkepridavčnemuradu
 • Začetekposlovanja

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

slide8

Postopektraja cca. 2-4 tedne (trajanje je odvisno od sodnega registra)

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

stro ki
Stroški
 • Notar cca. 500€
 • Sodniregister ca. 200€ in vnos v „uradnilist“ (Bundesanzeige) cca. 250 €
 • Odvetniškosvetovanjepodogovoru, odvisnoodobsegadejavnosti (osnovanjepogodb?)
 • Davčnisvetovalec, knjigovodstvo?
  • Ustanovitevterpridobitevdavčneštevilke: 400€ - 500€
  • Knjigovodstvo, davčneevidenceforvardiranjepošteodvisnoodprometa (cca. 550 € priprometu do 500.000 €)
  • Letnadavčnanapoved cca. 3.000 € priprometu do 500.000 €
 • Pri UG stroškiskupaj cca. 400 €

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

prvi koraki
Prvikoraki

Potrebnepogodbe

 • Družbenistatut (notar)
 • Pogodba s poslovodjo o zaposlitvi
 • Potrebnezavarovalnice (Betriebshaftpflichtversicherung)
 • Pripravavzorcevpogodb s poslovnimipartnerji
 • Posebnostiprigradbenihpodjetjih

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

oblika pogodbe
Oblikapogodbe
 • Načelomaneobličnostpogodb
 • Pastipripogodbahbrezkonkretiziranihparametrov
 • VOB/B; blagoslovaliprekletstvo?
  • zaizvajalce VOB/B nipriporočljiva!
  • Ključnetočke
   • Dogovor o dolgovanihdelih
   • Cenaoz. nacinobračuna (!)
   • Zavarovanjeterjatev § 648a BGB
   • Prevzemterpopis del
   • Eden najtežjihpraktičnihproblemov: dokumentacijadogovorovterspremembdoločenih del

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

gradbena pogodba werkvertrag ali nedovoljena izposoja delovne sile arbeitnehmer berlassung
Gradbenapogodba (Werkvertrag) alinedovoljenaizposojadelovnesile (Arbeitnehmerüberlassung)
 • Izposojadelovnesiledovoljena le s posebnimdovoljenjemzveznegauradazadelo (Bundesagentur für Arbeit)
 • Prigradbenihdelihnačelomaizključenamožnostpridobitvedovoljenja!

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

nedovoljena izposoja
Nedovoljenaizposoja?
 • Prepustitevdelavcev v kontrolo s strani „naročnika“ in z vključitvijo v njegovobrat
 • Delobrezlastnegamateriala in orodja
 • Koordinacija s strani „naročnika“

Posledice?

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

slide14

§ 9 AÜG: NEVELJAVNOST

pogodbemed „naročnikom“ in „izvajalcem“!

Delavskapogodbadirektnomedzaposlenim in „naročnikom“

Plačilozaopravljena „gradbenadela“?

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

napotitev delavcev v nem ijo
Napotitevdelavcev v Nemčijo
 • Prijavadelavcev na gradbenihprojektihpri Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft und Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes (=na kratko „SoKa Bau“)
  • mesečnoplačilo v višini 14,30 % bruto-plačetermesečnaprijavapodatkovzaposlenih v Nemčiji; povrnitevvplačanihsredstevpodopustudelavca; v idealnemprimerufinančnonevtralenpostopek
 • Obrazec A 1; tudizakratkoročnedejavnosti do enegatednapriporočljivo, četudiponemškizakonodaji do 1 tednatoniobvezno; obrazec se da sicerpozahtevinaknadnopridobiti (EuGH 30.03.2000 C-178/97 „Banks“), da pa ne pride do nesoglasijnpr. z naročnikompa je boljepredzačetkomvsajvložiti vlogozaobrazec
  • Maksimalno do 24 skupnomesecev; potemdavčno in socialnopravnopodnemškimpravom
 • Prijavaprilokalnem Gewerbeamt –u (obrtniurad) predzačetkomdela
 • upoštevanjedoločil o potrebnihobrtnihdovoljenj
 • Posledicezadelodajalca in delojemalcaprineupoštevanjuizprakse (npr. v primerunesreče)

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler