slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
המכללה האקדמית אחוה PowerPoint Presentation
Download Presentation
המכללה האקדמית אחוה

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

המכללה האקדמית אחוה - PowerPoint PPT Presentation

griffith-parry
117 Views
Download Presentation

המכללה האקדמית אחוה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. המכללה האקדמית אחוה • בית ספר לתארים מתקדמים - תואר שני M.Ed. • בית ספר לחינוך: • - תואר ראשון ותעודת הוראה B.Ed. • - הסבת אקדמאים להוראה ולימודי המשך • בית ספר למדעים: • - תואר ראשון B.Sc., B.A. • - תואר ראשון של אוניברסיטת בן גוריון • מכינה קדם אקדמית ומכינות ייעודיות • לימודי תעודה והשתלמויות

 2. מספרי סטודנטים

 3. התפלגות סטודנטים על פי אזור גאוגרפי

 4. בית ספר לחינוך תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה, הסבת אקדמאים ולימודי המשך מסלולים: חינוך לגיל הרך הוראה לביה"ס היסודי הוראה לביה"ס העל יסודי חינוך מיוחד אנגלית התמחויות: לשון, ספרות, היסטוריה, מתמטיקה, מדעים, מנהל מערכות חינוך

 5. בית ספר למדעים • תואר ראשון של המכללה: • B.Sc. מדעי הסביבה • B.A. פסיכולוגיה • B.Sc. מדעי החיים • B.Sc. כימיה יישומית • תואר ראשון של אוניברסיטת בן גוריון: • B.Sc.מדעי המחשב • B.A. כלכלה • B.A. ניהול • B.A. מדעי ההתנהגות • B.A. לשון • B.A. לימודים רב תחומיים

 6. בית ספר לתארים מתקדמים תואר שני M.Ed. • מינהל מערכות חינוך • תרבות עם ישראל והוראתה • חינוך מיוחד • חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

 7. תכניות בהכנה ובבדיקה B.Sc. במערכות מידע B.A. בהפרעות בתקשורת .B.Aבלימודים רב תחומיים B.Ed. בהוראת שפה וספרות ערבית M .Teach. M.A. ביעוץ חינוכי M.Ed. עם תזה בהתמחות מנהל מערכות חינוך M.Ed. הוראה בעידן דיגיטלי

 8. תכניות ייחודיות • השלמת תואר B.Ed. לנשים וגברים חרדים • לימודי תעודה מקצועית לגברים חרדית • השלמת תואר B.Ed. במתמטיקה להנדסאים • צעד לפני כולם • מכינה ייעודית לבני מיעוטים תכנית לתואר ראשון לסטודנטים יוצאי אתיופיה תכנית מכללתית לסטודנטים מצוינים

 9. תכניות קדם אקדמיות לתלמידי תיכון • המכללה האקדמית אחוה מציעה תכניות • לתלמידי תיכון בכל הרמות. • בדרך לאקדמיה - לתלמידים מצטיינים - לאפשר לתלמידים מצטיינים ללמוד, במקביל ללימודיהם בתיכון, תחומים ותכנים • שאינם בהכרח נלמדים בבית הספר. • תכנית "בגרות ועתיד" - הכנה לבגרות לתלמידים • העומדים להיכשל בבחינת בגרות אחת או שתיים. • נכון להיום, בתכנית 135 תלמידים הלומדים בקבוצות קטנות. • בשנה שעברה 90% מהתלמידים עברו את הבחינות.

 10. קורסי הכשרה ולימודי תעודה (דוגמאות) • מסלול טכנאי + מנהל רשתות • פיתוח אפליקציות  • לימודי אמנות – עיצוב קרמי, סדנת צילום, • ציור אקדמי, כלכלת משפחה ועוד • הכשרת גננות פרטיות לגילאי לידה עד 3 • הכשרת סייעות בגני ילדים

 11. לימודי תעודה והעשרה לעובדי הוראה קורסים מקוונים – טיפוח כתיבה בקרב תלמידים, פיתוח אינטליגנציה רגשית, רשתות חברתיות, תקשורת בין אישית, שיטות ודרכים לגיוון הלמידה ועוד. קורסי חינוך – הוראה מתקנת בקריאה/כתיבה/חשבון, פיתוח כישורים חברתיים בקרב ילדים, אסטרטגיות למידה, התמודדות עם בעיות התנהגות ועוד. לימודי תעודה – מורה מומחה באיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה, עריכה לשונית, אימון בכלי ה-NLPועוד.

 12. אקדמיה למען הקהילה פרויקט הזדמנות שנייה- לימודים אקדמיים המיועדים לבני 30 ומעלה מההתיישבות הכפרית והעירונית באזור. מתכונת הלימודים מותאמת לאנשים עובדים. היחידה למעורבות חברתית - יחידה המכוונת ומלווה סטודנטים בפעילות התנדבותית בקהילה. הסטודנטים הפועלים ביחידה זוכים למלגת שכר לימוד. קורסי מעורבות בקהילה - קורסים אקדמיים המזכים בנקודות זכות משלבים פעילות התנדבותית עם לימודים אקדמיים תומכים.

 13. דוגמאות למתן שירות על פי צרכים (Tailor made) • למשרד החינוך– הכשרת מנהלים לעבודה על פי התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21. • לראמ"ה – פיתוח תכנית למדידה והערכה • לגורמים שונים– פיתוח קורסים מקוונים • למפת"ח – פיתוח אפליקציות לטלפונים חכמים לאוכלוסייה חרדית (שת"פ עם טופ-אדיו).