slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Глобалното затопляне PowerPoint Presentation
Download Presentation
Глобалното затопляне

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Глобалното затопляне - PowerPoint PPT Presentation


 • 354 Views
 • Uploaded on

Глобалното затопляне. Марина Хубанова 7 - а клас 51 СОУ София. Какво представлява ?. Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам. Какво представля.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Глобалното затопляне' - griffin-munoz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Глобалното затопляне

Марина Хубанова 7- а клас

51 СОУ

София

slide2
Какво представлява ?
 • Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам.
slide3
Какво представля
 • Често като синоним на глобалното затопляне се използва изменение на климата.
slide4
Какво представля
 • За периода 1906-2005 е установено повишаване на средната глобална температура в близост до земната повърхност средно с (0,74 ± 0,18)°C.
slide5
Причини
 • Преобладаващото мнение е, че основната причина за наблюдаваното през последните 150 години глобално затопляне е повишеното съдържание на парникови газове като въглероден диоксид (CO2), диазотен оксид (N2O) и метан (CH4) в атмосферата.
slide6
Причини
 • То се дължи се на изсичането на огромен брой гори за различните видове индустрии, както и на фреони, чиято употреба вследствие на международни споразумения е намалена значително.
slide7
Причини
 • Сегашното ниво на концентрация на CO2 в атмосферата е 387,35 ppm, значително повече

от нивото преди началото на индустриалната революция (280 ppm).

slide8
Причини
 • Ускореният "парников ефект", предизвикан от тези газове, води до затопляне на повърхността на Земята и долната част на атмосферата.
slide9
Причини
 • В каква степен затоплянето се дължи на самия парников ефект и в каква степен се дължи на неговите последствия върху други климатични процеси, е все още въпрос на научни изследвания и дебати.
slide10
Причини
 • Картинатадопълнително се усложнява от наличието на външнифактори, които не са част от земнатаклиматична система, но влияятвърхунея, катослънчеватаактивност и вулканичнатадейност.
slide11
Парников ефект
 • Парниковият ефект е процес, при който инфрачервеното излъчване от земната повърхност се задържа в атмосферата благодарение на някои газове в нея.
slide12
Парников ефект
 • Човешката дейност води до увеличаване на концентрацията на тези газове в атмосферата като по този начин засилва ефекта на нагряване на ниските ѝ слоеве.
slide13
Парников ефект
 • Основният фактор за парниковия ефект в земната атмосфера са водните пари, между 36% и 66%, като тяхната концентрация се променя в зависимост от района.
slide14
Парников ефект
 • Също така в зависимост от височината си в атмосферата те могат да играят роля на охладител или нагревател на земната повърхн
slide15
Парников ефект
 • Втори по-важност от газовете, допринасящи най-много за затоплянето на Земята е въглеродният диоксид[9], който позволява на слънчевите лъчи да достигнат до повърхността на Земята, но възпрепятства излъчването на топлината обратно.
slide17
Слънчева активност
 • Под слънчева активност се разбират измененията на количеството слънчева радиация под формата на енергия.
slide18
Слънчева активност
 • Някои от тези промени в активността са периодични, като например 11-годишният цикъл на слънчевите петна, но други промени не следват никаква закономерност.
slide19
Слънчева активност
 • Съществуват различни и противоречиви хипотези за връзката между слънчевата активност и глобалното затопляне.
slide20
Слънчева актовност
 • Така например група учени от Университета Дюк са установили, че Слънцето вероятно е допринесло около 45–50% към увеличаването на средните температури на повърхността на земята в периода 1900–2000г.
slide21
Слънчева активност

Слънчевата активност през вековете

slide22
Вулканична дейност
 • Към природните източници, допринасящи за затоплянето спадат изригванията на вулканите и изветряването на варовиковите скали.
slide23
Вулканична дейност
 • Изветряването на варовиковите скали е бавен процес и отнема десетки столетия.
slide24
Вулканична дейност
 • Изригването на вулканите от друга страна е бърз, често непредсказуем и хаотичен процес, като при едно изригване на голям вулкан за няколко дни в атмосферата се изхвърля повече газове, отколкото може да създаде цялата човешка дейност за няколко месеца.
slide25
Вулканична дейност
 • При изригването се образуват водни пари (H2O), въглероден диоксид (CO2), серен диоксид (SO2), хлороводород (HCl), флороводород (HF) и сажди, които се изхвърлят в стратосферата до 30 километра височина.
slide26
Вулканична дейност
 • Голяма част от HCl и HF се разтварят във водните пари и след това падат на земята като киселинен дъжд, което прави вулканите естествен източник на киселинен дъжд.
slide28
Последствия от затопляне на климат
 • Въпреки че не винагинаблюдаванитеефектимогат да се свържатстопроцентово с глобалнотозатопляне, съществуваголямавероятност за връзка между тях, потвърдена и от сложнитекомпютърни модели, коитоученитеизползват, за да правят прогнози.
slide29
Последствия от затопляне на климат
 • Повишаването на температурата може да доведе от своя страна до други промени, като отдръпване на ледниците, повишаване нивото на световния океан и промени в количественото и географското разпределение на валежите.
slide30
Последствия от затопляне на климат
 • Като следствие от това вторичните ефекти са повишаване броя и честотата на наводненията, сушите, ураганите и други природни бедствия.