beeldende kunsten in de lagere school jeugdbewegingen het rusthuis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beeldende kunsten in de lagere school JEUGDBEWEGINGEN& het rusthuis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beeldende kunsten in de lagere school JEUGDBEWEGINGEN& het rusthuis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
griffin-juarez

Beeldende kunsten in de lagere school JEUGDBEWEGINGEN& het rusthuis - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
Beeldende kunsten in de lagere school JEUGDBEWEGINGEN& het rusthuis
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beeldende kunsten in de lagere school JEUGDBEWEGINGEN& het rusthuis

 2. Inleiding • 3e project in een reeks ‘Kinderkunstprojecten’ ism lagere scholen & jeugdbewegingen: • Idee: vanuit de cultuurdienst een antwoord bieden op het beperkte aanbod beeldende kunsten in de gemeente: • Vlaggenpark 2010 • Beeldenbos 2012 • Reuzentoer 2014

 3. Inleiding • Basisidee: • Aantrekkelijk WS beeldende kunsten in de lagere school & jeugdbewegingen die verder gaan dan de reguliere lessen muzische opvoeding • Nadruk op het proces, NIET op het eindresultaat. • Evolutie: • Meer fantasie • Kunstuitingen: 2 D  3D  3D op locatie • Werken naar een totaal concept om de volledige scholengemeenschap • Meer impact om het lokale leven in de gemeente • Meer lokale partners betrekken bij de uitwerking

 4. Inleiding • Uitgangspunt ‘Reuzentoer’: • De verdwenen reus van Aartselaar • In jaren ’70 –’80 was er een actieve reuzentraditie. • Eind jaren ’80 is de reus verongelukt en is de reuzentraditie beginnen verwateren • Integrale aanpak van het ‘Reuzenthema’ tijdens het culturele seizoen 2013 -2014: • Open Monumenten Dag • Familie programmatie GC 2013-2014 • Kunstproject lagere school ‘Reuzentoer’

 5. Reuzentoer – Het verhaal • De kapstok – het verhaal over de verdwenen reus: • In Aartselaar duiken plots overal grote paarse vingerafdrukken op. • Groot raadsel >> Gemeente stelt een ‘Professor in de zeer Specifiek Speciale Gigantologie’ aan. • Professor komt naar Aartselaar en stelt vast dat het om de ‘CreaticusGiganticus’ • = een nieuwsgierige en creatieve reus • DUS: er moet zo veel mogelijk kunst en creativiteit in Aartselaar komen, om de reus ter plaatse te houden

 6. Reuzentoer – Het verhaal • De kapstok – het verhaal over de verdwenen reus: • Professor roept hulp in van creatief Aartselaar om hem hierbij te helpen: • De professor installeert zijn caravan op de speelplaats van de basisscholen • Professor roept lln op om op  plekken in de gemeente creatieve ingrepen achter te laten. • Professor heeft hiervoor de hulp ingeschakeld van ‘bevriende’ kunstdocenten & kunstenaars

 7. Reuzentoer –WS scholen|algemeen • Kunstworkshops • Begeleiding Mooss vzw • Doelgroep 3e en 4de leerjaar lager onderwijs • Elke klas trok voor zijn workshop naar een bepaald gemeentelijke locatie • Zwembad, gemeentehuis, OCMW, bib,… • Focus op: • Monumentale kunst • Nadruk op het proces en het stimuleren van de creativiteit • Inspiratie vanuit locatie, opdrachten en materiaal • Aangeboden materiaal sluit aan bij de locatie Vb. Zwembad ((handdoeken, stof) Vb. Muziekschool (oude muziekinstrumenten)

 8. Reuzentoer –WS scholen|algemeen

 9. Reuzentoer – WS Scholen|rusthuis • 1 bijzonder locatie: het rusthuis ‘Zonnetij’ • Intergenerationele benadering van de workshop: • Rusthuisbewoners en lln 3de leerjaar gingen samen aan de slag tijdens de workshop om samen voor een kunstzinnige ingreep te zorgen in het rusthuis: • +/- 8 rusthuisbewoners en 8 lln gingen samen aan de slag • Nog vele rusthuispassanten.

 10. Reuzentoer – WS Scholen|rusthuis • Het CC zorgde ism Mooss voor: • Docent • Uitwerking aparte WS • Materiaal • Praktische afspraken met rusthuis • De begeleiding van de lln • Rusthuis zorgde voor: • Briefing van de bewoners over het project • Selectie van de bewoners die kunnen/willen deelnemen • Extra begeleiding van de animatoren van het rusthuis (4 pers) • Een ruimte voor de WS

 11. Reuzentoer – WS Scholen|rusthuis • Meerwaarde: • De opdrachten waren gericht op samenwerking oud/jong • De opdrachten waren zo gekozen dat beide groepen elkaar iets konden leren: • Vlechten, knoppen, macramé >> de bewoners konden dit beter dan de kinderen >> uitdaging: gebruik niet voor de handliggende materialen • Originele insteek >> kinderen kunnen beter out-of-the box denken. • De kunstzinnige opdrachten waren eerder een middel om de interactie te stimuleren dan een doel op zich. • Hier hadden de bewoners ook het meeste voldoening van. • De kunstzinnige ingrepen bleven achter in het rusthuis.

 12. Reuzentoer – WS Scholen|rusthuis

 13. Reuzentoer – WS Scholen|rusthuis • Evaluatie: • Beter kort en krachtig • Meer concentratie bij de bewoners in bij de VM sessie • Opdrachten die goed werkten • Kennismakingsopdrachten • Herdefiniëren • Vrij gesloten creatieve opdrachten • Opdrachten 1 op 1 (1bewoner – 1kind) • Opdrachten die minder goed werkten: • Open creatieve opdrachten met de 2 doelgroepen samen: • Iedereen plooide wat terug op zichzelf, rusthuisbewoners haakten wat af

 14. Reuzentoer – WS Scholen|rusthuis • Evaluatie - bis: • Zeer enthousiaste reactie van zowel animatieteam, bewoners als kinderen: • Band tussen 2 doelgroepen • Nieuwe prikkels voor de rusthuisbewoners • Kinderen gingen nadien nog met ouders terug kijken naar hun creaties • Intensief qua begeleiding

 15. Reuzentoer – WS jeugdbewegingen • Doelgroep: jeugdbewegingen van Aartselaar (6- 12j) • 3 v/d 4 jeugdbewegingen hebben deelgenomen met 1 of meerdere groepen • Grote monumentale sculpturen van bamboo & stro voor op de pleinen in de gemeente. • Positieve respons zowel van leden als leiding.

 16. Reuzentoer – Nevenprojecten • Naast intensieve WS voor 3de /4de leerjaar & jeugdbewegingen gaf de professor ook creatieve uitdagingen aan de andere klassen: • 5de /6de mogelijkheid tot het volgen van kleinere WS • Bamboosculpturen • Giaccometti • Pollock • Docenten: door Cultuurdienst

 17. Reuzentoer – Nevenprojecten • 1ste /2de leerjaar • Lokale kunstenaars gingen op bezoek in de klassen >> uitleg over hun kunstdiscipline & initiatie: • Kantklossen • Aquarel • Grafische vormgeving

 18. Reuzentoer – Randanimatie • De professor zorgde ook tijdens de speeltijden/ middagpauze voor creatieve prikkels • Reuzenverhalen vertellen • Eigen gemaakt reuzenlied aanleren • Reuzen kunstkabinet • Krijttekeningen op de speelplaats • Ludieke opdrachten: • Ontboezemingen over zijn onderzoek / nieuwe sporen • Was binnenhalen • Kippen eten geven

 19. Reuzentoer – Einde • Vingerafdruk van de reus opgedoken in West –Vlaanderen • De reus heeft Aartselaar na een recordverblijf verlaten • Professor gaat hen achterna maar niet zonder eerst een afscheidsfeest te geven.

 20. Reuzentoer – Publiekswerking • Kunstingrepen in de publieke ruimte: • Bij elke creaties stond een titelbord met • Beknopte uitleg over het project • De ‘titel van het kunstwerk’ • De makers • Een interactieve opdracht om het bewust/kritisch kijken & de fantatsie van de bezoekers te stimuleren. • Blog: paarsesporen.blogspot.be • Overzichtsbrochure ‘Kunstingrepen’ • Publicatie over het proces via gemeentelijke infokanalen (website, infoblad, nieuwsbrief) en in de pers • Tijdens het proces is het mysterie rond de ‘reus’ in al deze kanalen gerespecteerd.

 21. Reuzentoer – Publiekswerking