vnit n prost ed a acidobazick rovnov ha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha - PowerPoint PPT Presentation


 • 326 Views
 • Uploaded on

II. interna:. Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha. František Duška 3. LF UK. Vnitřní prostředí. znamená složení tekutiny, omývající buňky je vitální funkcí a mělo by lékaře zajímat stejně jako tepová frekvence či krevní tlak sestává z: izoosmolarity izoionie izohydrie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha' - gregory-mccall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vnit n prost ed
Vnitřní prostředí
 • znamená složení tekutiny, omývající buňky
 • je vitální funkcí a mělo by lékaře zajímat stejně jako tepová frekvence či krevní tlak
 • sestává z:
  • izoosmolarity
  • izoionie
  • izohydrie
koncentrace h
Koncentrace H+
 • pH = -log [H+]
 • Normální hodnoty
  • pH = 7.40
  • [H+] = 40 nmol/L
 • Pro srovnání s ostatními ionty:
  • [Na+] = 140 mmol/L
  • [HCO3-] = 25 mmol/L
metabolismus a protony
Metabolismus a protony
 • Protonproduktivní reakce:
  • Glukóza  2 CH3CHOH COO- +H+
  • MK  ketolátky + nH+
  • CO2 + NH4+  urea + 2H+
 • Protonkonsumpční reakce: glukoneogeneze
 • Protonneutrální reakce
produkce kyselin v metabolismu
Produkce kyselin v metabolismu
 • Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO2
 • Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny ledvinami či zmetabolizovány. Vznikají:
  • oxidací sulfhydrylových skupin až na H2SO4
  • hydrolýzou fosfoproteinů, PL, NK na H3PO4
  • neúplnou oxidací TG, sacharidů i bílkovin na organické kyseliny (laktát, ketolátky)
produkce atp je sp a ena s produkc h

Produkce ATP je spřažena s produkcí H+

Lidské tělo je z evoluce vybaveno zvládat kyselou nálož

role pufr v udr v n ph
Role pufrů v udržvání pH
 • Roztoky látek, schopné uvolňovat či pohlcovat H+, takže změny pH jsou minimální
 • Fyziologické pufry:
  • bikarbonát/kys. uhličitá
  • hemoglobin
  • fosfáty, sulfáty
  • proteiny krevní plazmy
role pufr v udr ov n ph
Role pufrů v udržování pH

Přidání HCl v množství 5 mmol/l

 • Nepufrovaný systém:
 • pH = 2.3
 • [H+]=0.005 M

pH = 7.0

role pufr v udr ov n ph1
Role pufrů v udržování pH

Přidání HCl v množství 5 mmol/l

 • Pufrovaný systém ( HB H+ + B- ; pKa=7.0)

pH = 6.82

pH = 7.0

[HB] = 25 mM

[HB] = 30 mM

[B-] = 20 mM

[B-] = 25 mM

henderson hasselbalchova rovnice

[A-]

[HA]

Henderson-Hasselbalchova rovnice
 • pH pufru závisí na logaritmu poměru zásady ke kyselině
 • za daného pH je pro každý pufr charakteristický daný poměr těchto složek
 • pH = pKa + log
princip isohydrie
Princip isohydrie
 • Poměr kyseliny a zásady v každém pufru závisí pouze na pH a pKa pufračního páru
 • Všechny tělesné pufry jsou v rovnováze
 • Změna koncentrace kteréhokoli člena kteréhokoli pufračního páru se odrazí na pH a tím i na všech tělesných pufrech
titra n k ivky a b p r
Titrační křivky A-B párů

Lactate

HCO3-

HPO4=

NH3

pKa=3.9

pKa=6.1

pKa=6.8

pKa=9.4

H2PO4-

Lactic Acid

H2CO3

NH4+

12

6

10

2

4

8

pH

hemoglobin jako pufr
Ve tkáni Hb uvolní O2 a naváže H+

H+ vznikl takto:

CO2+H2O HCO3-+H+

Bikarbonát se transportuje z ery výměnou za Cl-

V plícíchHb váže O2 a uvolní H+

H+ reaguje s HCO3-:

HCO3-+H+  CO2+H2O

CO2 se vydýchá, bikarbonát se doplní z plazmy výměnou za Cl-

Hemoglobin jako pufr
hemoglobin jako pufr1
Hemoglobin jako pufr
 • V pracující tkáni pohlcuje protony a pomáhá zvládat kyselou nálož i produkcí HCO3-
 • V plících naopak protony uvolňuje a ty spolu s HCO3- přispívají k produkci CO2
 • Výměna HCO3- za Cl- v membráně erytrocytu se nazývá Hamburgerův efekt
bikarbon tov pufr
Bikarbonátový pufr

CA

 • H2O + CO2 H2CO3 H+ + HCO3-
 • Ka =
 • pH = p Ka + log
 • pH = 6.1 + log

[H+][HCO3- ]

[CO2]

[HCO3- ]

[CO2]

[HCO3- ]

0.03 x pCO2

bikarbon tov pufr1
Bikarbonátový pufr
 • Otevřený pufrační systém
  • pCO2 je regulován úrovní ventilace
  • [HCO3-] regulován ledvinami
 • Účinnost pufru je mnohem větší, než by se dalo předpokládat z pKa = 6
bikarbon tov pufr2

pH = 7.40

pH = 6.59

[HCO3-]=24

[HCO3-]=19

pCO2=40

pCO2=207

[H2CO3]=1.2

[H2CO3]=6.2

Bikarbonátový pufr

Přidání 5 mmol HCl k 1l roztoku bikarb. pufru

 • Uzavřený systém
bikarbon tov pufr3

pH = 7.40

pH = 7.34

[HCO3-]=24

[HCO3-]=19

pCO2=40

pCO2=36.5

[H2CO3]=1.2

[H2CO3]=1.1

Bikarbonátový pufr

Přidání 5 mmol HCl k 1l roztoku bikarb. pufru

 • Otevřený systém
bikarbon tov pufr4
Bikarbonátový pufr
 • Je nejdůležitějším extracelulárním purfem
 • Je nejdůležitější pro regulaci ABR, protože tělo umí aktivně měnit koncentraci [HCO3-] i pCO2
 • Pomocí stavu bikarbonátového pufru klinicky posuzujeme stav acidobáze u pacienta (měření pH, [HCO3-] a pCO2)
ostatn pufry
Ostatní pufry
 • V ECT vedle bikarbonátu a Hb:
  • fosfáty, sulfáty, organické kyseliny
  • proteiny kr. plazmy
 • ICT: pH se velmi liší podle kompartmentu
  • proteiny a fosfát mají velký význam
loha plic v ud ov n abr
Úloha plic v udžování ABR
 • vylučují denně cca 15 molů CO2
 • vzhledem k dobré rozpustnosti CO2 je jeho koncentrace v alveolech stejná, jako v arteriální krvi
 • pCO2 tedy závisí na úrovni minutové ventilace (počet dechů x dechový objem)
 • Zvýšení pCO2 vede ke snížení pH, pokles pCO2 znamená zvýšení pH
loha ledvin v udr ov n abr
Úloha ledvin v udržování ABR
 • Ovlivňují plazmatickou koncentraci [HCO3-], tím, že:
  • zpětně reabsorbují bikarbonát v prox. tubulu
  • vylučují protony v distálním tubulu
 • Vyšší [HCO3-] v plazmě zvyšuje pH, zatímco nižší [HCO3-] pH snižuje
 • …viz příští přednášku o biochemických funkcích ledvin
souhrn
Souhrn
 • pH extracelulární tekutiny je udržováno pufračními systémy na hodnotách 7,35-7,45
 • pH je určeno vzájemným poměrem pCO2 a [HCO3-] podle H.-H. rovnice
 • pCO2 ovlivňují plíce a [HCO3-] ledviny
vy et en stavu abr
Vyšetření stavu ABR
 • tzv. ASTRUP (vyš. dle Astrupa)
 • vyšetřujeme:
  • pH
  • pCO2
  • pO2
  • [HCO3-]
 • nutný odběr aretriální (nebo kapilární) krve
z kladn poruchy abr
Základní poruchy ABR
 • Acidoza
  • proces, vedoucí k poklesu pH krve
 • Alkaloza
  • proces, vedoucí ke vzestupu pH krve
 • Respirační poruchy = způsobené změnou pCO2
 • Metabolické poruchy = zp. změnou [HCO3-]
z kladn poruchy abr1
Základní poruchy ABR
 • Respirační acidóza = pokles pH krve, způsobený vzestupem pCO2
 • Respirační aklaloza = vzestup pH krve, způsobený poklesem pCO2
 • Metabolická acidoza = pokles pH krve, způsobený snížením [HCO3-]
 • Metabolická alkaloza = vzestup pH krve, způsobený vzestupem [HCO3-]
kompenzace poruch
Kompenzace poruch
 • Respirační kompenzace metabolických poruch:
  • plíce změní pCO2 tak, aby se vyrovnal poměr k [HCO3-] a pH se opět přiblížilo normě
  • trvá sekundy až minuty
 • Metabolická kompenzace respiračních poruch:
  • ledviny zadrží/vyloučí [HCO3-], tak aby vyrovnaly poměr k pCO2 a pH se opět přiblížilo normě
  • trvá hodiny až dny
pufrov n kysel n lo e

Na+ H+

Pufrování kyselé nálože

36%

57%

Pufry ICT

15%

K+ H+

6%

H+, Cl- co-uptake

HCO3- + H+

H2CO3

H20 + CO2

43%

Pufry ECT

42%

1%

Pr- + H+ HPr

ionty ect
Ionty ECT
 • Iontové složení ECT úzce souvisí s parametry ABR
 • Změny ABR nejvíce odráží kalemie
 • Anion gap … dále
anion gap
Anion Gap
 • AG = [Na+ + K+] - [Cl- + HCO3-]
 • Norma: 14 ± 2 mmol/L
 • Hlavní „neměřitelné“ anionty, zahrnuté v AG:
  • albumin
  • fosfáty
  • sulfáty
  • organické anionty
 • Slouží k posouzení příčin metabolické acidozy
anion gap1
Anion Gap

METABOLIC ACIDOSIS

NORMAL

Hyperchloremic

High Anion Gap

AG

AG

AG

HCO3-

HCO3-

HCO3-

Na+

Na+

Na+

Cl-

Cl-

Cl-