definirea m anagementului calit ii i mqt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Definirea M anagementului Calităţii şi MQT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Definirea M anagementului Calităţii şi MQT - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Definirea M anagementului Calităţii şi MQT. Obiective. Să definească MC(managementul calităţii); Să identifice şi caracterizeze funcţiile MC; Să conştientizeze semnificaţia calificativului „ Total” ; Să descrie şi analizeze principiile MQT;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Definirea M anagementului Calităţii şi MQT' - gregory-mccall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obiective
Obiective
 • Să definească MC(managementul calităţii);
 • Să identifice şi caracterizeze funcţiile MC;
 • Să conştientizeze semnificaţia calificativului „Total”;
 • Să descrie şi analizeze principiile MQT;
slide3
"Calitatea reprezintă cea mai bună poliță de asigurare a fidelității clienților și de câstigare a altora noi, cea mai eficientă apărare contra concurenței și singura cale de dezvoltare și de permanentizare a câstigurilor.

Philip Kotler

ca tiin
CA ȘTIINȚĂ.....
 • "Managementul calitatii“ este definit ca fiind modul prin care se "gestioneaza", "administrează" satisfacția oferită de o organizație. Am putea spune ca managementul calității reprezintă o abordare a managementului organizației din perspectiva "calității".

Managementul calități:

 • influentează marea majoritate a proceselor desfașurate în organizație;
 • are o influență directă în definirea, documentarea și forma de aplicare a normelor interne referitoare la diversele procese organizaționale;
 • influențează major modul cum personalul aplică aceste norme;
 • orientează modul cum angajații percep și iși reprezintă realitatea;
 • direcționează modul de abordare a diverselor situații aparute în organizație sau în afara acesteia.
1 definirea mc
1.Definirea MC
 • J.M. Juran, unul dintre cei care a lansat conceptul de MC îl defineşte prin funcţiile sale: planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii şiîmbunătăţirea calităţii. .
 • J. Kelada defineşte MC ca: ,,un ansamblu de activităţi (planificarea, coordonarea, organizarea, controlul şi asigurarea calităţii)desfăşurate în scopul realizării unor obiective, prin folosirea optimă a resurselor”.
 • Potrivit standarduluiISO 9000/2000, MC reprezintă ansamblul activităţilor funcţiei generale de management, care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele, responsabilităţile şi le implementează în sistemul calităţii prin mijloace cum sunt planificarea, ţinerea sub control, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii.
 • Sistemul calităţii – concept definit ca reprezentând structura organizatorică, procedurile, procesele şi resursele necesare pentru implementarea MC( standardul 9000/2000).
2 func iile mc
2. Funcțiile MC
 • a) Planificarea calităţii;
 • b) Organizarea activităţilor care asigură calitatea;
 • c) Coordonarea activităţilor prin care se asigură calitatea ;
 • d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii ;
 • e) Ţinerea sub control a calităţii ;
 • f) Asigurarea calităţii ;
 • g) Îmbunătăţirea continuă a calităţii;
descrierea succint a func iilor mc
Descrierea succintă a funcțiilor MC
 • Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective în domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării acestora.
 • Funcţia de organizare constă în determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor şi aplicarea sistemelor şi metodelor care vor permite realizarea calităţii propuse.
 • Funcția de coordonare este determinată de procesele prin care se armonizează deciziile şi acţiunile STE şi ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calităţii
 • Funcția de antrenare iniţiază o serie de acţiuni prin care se mobilizează întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calităţii.
 • Funcția de control totalitatea activităţilor de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii, în fiecare fază a procesului de execuţie a produsului, în scopul eliminării eventualelor deficienţe şi prevenirii apariţiei acestora în fazele următoare ale procesului de fabricaţie.
 • Funcția de asigurare - ansamblul activităţilor preventive, prin care se urmăreşte în mod sistematic să se asigure corectitudinea şi eficienţa activităţilor de planificare, organizare, coordonare şi ţinere sub control, în scopul de a se garanta obţinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.
 • Funcţia de îmbunătățire continuăse realizează prin activităţile desfăşurate în fiecare fază de fabricare a produsului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de eficienţă.
conceptul total quality control
Conceptul Total Quality Control
 • În perioada anilor `80, Feigenbaum lansează o nouă filosofie asupra calităţii- Controlul Total al Calităţii (Total Quality Control). Se deosebea de alte concepte prin calificativul “Total”.
 • : “...... principiul de baza al conceptului de calitate totala, care reflectă şi diferenţa fundamentală faţă de alte concepte, ........ ţinerea sub control a calitatii trebuie să înceapă cu identificarea cerinţelor de calitate ale consumatorilor şi să înceteze numai dupa ce produsul a ajuns la consumator, iar acesta este satisfacut. Total Quality Control înseamnă coordonarea acţiunilor lucrătorilor, a maşinilor si informaţiilor pentru atingerea acestui obiectiv ".

(revista "Harvard Business", 1956)

Armand V. Feigenbaum

slide9
3. Semnificaţii:
 • - toate compartimentele întreprinderii sunt implicate în obţinerea, menţinerea şiameliorarea calităţii;
 • - toţi salariaţii întreprinderii au responsabilităţi privind calitatea - pe principiu ,,calitateaeste problema tuturor”;
 • - este răspunsul absolut la totalitatea cetinţelor beneficiarilor (clienţi, întreprinderi, parteneri);
 • - fiecare din compartimentele înterprinderii utilizează toate mijloacele de care dispunepentru ameliorarea calităţi - prin orientarea spre prevenirea non-calităţii;
 • - fiecare compartiment al întreprinderii este implicat pe toată durata ciclului de viaţă alprodusului/serviciului, de la concepţie până la service-ul post-vânzare;
 • - toate compartimentele întreprinderii rămân active şi responsabile în ce priveştecalitatea, până la satisfacerea completă a clientului.
calitate total
Calitate totală ?
 • “presupune satisfacerea continuă a cerinţelor clienţilor în condiţiile unor costuri minime”,

Corming

 • “satisfacerea nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea produselor sau serviciilor (Q), livrarea în volumul cerut (V), la momentul (T) şi la locul dorite (L), la un cost cât mai mic (C), în condiţiile unor relaţii agreabile şi eficiente cu aceştia (R) şi a unui sistem administrativ fără erori (A), începând cu elaborarea comenzii şi până la plata facturii”,

Kẻlada

ce este tqm
Ce este TQM ?

W. Edwards Deming,

 • TQM --- o strategie de îmbunătăţire continuă a calităţii, s-a dezvoltat pe baza ideilor lui Deming, care a promovatprincipii universale, posibil de implimentat în orice întreprindere.

Concepte TQM :

 • Stabilirea scopului;
 • Schimbări de cultură;
 • Programe de instruire;
 • Îmbunătăţirea continuă a proceselor din întreprindere (de aprovizionare, de fabricare, de asigurare,de administrare...);
 • Metode statistice de control;
 • Eliminarea barierilor;
slide13
TQM ?
 • Managementul calităţii totale (TQM) este o strategie organizaţională, fundamentată pe ideea că performanţa în atingerea unei calităţi superioare este realizată numai prin implicarea întregii organizaţii în procese de îmbunătăţire permanentă, ceea ce poate asigura creşterea eficienţei şi eficacităţii produselor sale şi implicit satisfacerea superioară a cerinşţelor clientilor.
slide15
DefinireaMQT

. J. Koller defineşte TQM ca pe: ,,o modalitate sistematică de conducere a unei organizaţii”.

. Profesoara Marieta Olaru, apreciază că TQM este în primul rând: ,,un model de cultură a întreprinderii, având scopul de a orienta spre client toate activităţile şi procesele acestuia şi de a le optimiza, astfel încât să-i aducă beneficii pe termen lung’’

Standardul ISO 9000/2000 defineşte TQM ca pe un sistem de management orientat pe calitate, extins la toate activităţile desfăşurate în structurile organizatorice ale unui STE şi bazat pe o cultură şi o filosofie de organizaţie în spiritul calităţii, pe participarea tuturor salariaţilor, urmărindu-se asigurarea succesului pe termen lung, prin satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor şi obţinerea de avantaje pentru toate părţile implicate.

slide17
TQM trebuie abordat ca un sistem tridimensional, cuprinzând subsistemele tehnic, social şi economic, între care există relaţii de intercondiţionare.
la o edin
La o şedinţă.....

Concluzia vă aparţine......

bibliografie
Bibliografie:

1.Băleanu, C. , Managementul îmbunătăţirii continue, Editura Expert, Bucureşti, 1996

2.Bratu Iuliana , Controlul calităţii şi HACCP în Industria alimentară, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2002

3. Lesley şi Malcolm, Munro-Faure , Cum să atingi standardele de calitate, traducere, Editura

Alternative, Bucureşti, 1997

4.Potie,C. Diagnosticul calităţii, traducere, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001

5. ..........., Idei americane pentru managerii români, formă electronică,

6. Atanase, I. şi colectiv, “Managementul calităţii – concepte şi principii”, Ed. ASE, Bucureşti,1999

www.clubdeafaceri.ro drd. ing. Octavian LOGHIN

ad