slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kas mõõdame just seda, millele tegelikult vastust otsime PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kas mõõdame just seda, millele tegelikult vastust otsime

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Kas mõõdame just seda, millele tegelikult vastust otsime - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Kas mõõdame just seda, millele tegelikult vastust otsime. Philip G. Benson, Ph.D. New Mexico State University USA. Tulemuslikkuse juhtimise definitsioon Integreeritud protsess, mille käigus juhid ning töötajad:. Töötavad koos eesmärkide seadmise nimel Defineerivad soorituse meetrika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kas mõõdame just seda, millele tegelikult vastust otsime' - greg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kas m dame just seda millele tegelikult vastust otsime

Kas mõõdame just seda, millele tegelikult vastust otsime

Philip G. Benson, Ph.D.

New Mexico State University

USA

tulemuslikkuse juhtimise definitsioon integreeritud protsess mille k igus juhid ning t tajad
Tulemuslikkuse juhtimise definitsioonIntegreeritud protsess, mille käigus juhid ning töötajad:
 • Töötavad koos eesmärkide seadmise nimel
 • Defineerivad soorituse meetrika
 • Koguvad selle meetrika kohta andmeid
 • Kasutavad saadud tulemusi töötajate tunnustamiseks ning töötajate ja organisatsiooni arenguplaanide koostamiseks vastavalt ettevõtte strateegiale
eesm rk

Eesmärk

Parendada organisatsioonilist toimivust ning muuta ettevõte koostööpartnerite ja klientide ootustele ja vajadustele paremini vastavaks, suurendades läbi selle ka organisatsiooni edukust

slide5

Me teame juba ammu, et see, mida me mõõdame ning tunnustame, ei pruugi üldse olla see, mida me oma töötajatelt tegelikult ootame

Kerr, Steven (1975). A rumal tunnustamine B-d oodates. Academy of Management Journal, 18, 769-783

tulemuslikkuse juhtimine
Tulemuslikkuse juhtimine
 • Tänapäeva “sõnakõlks” personalijuhtimises
 • Lihtsa mõõtmise taga - on definitsioon, mõõtmine ning soorituse stimuleerimine
 • Pöörab tähelepanu organisatsioonile selle mitmetel tasanditel
 • Seob personalijuhtimise funktsiooni strateegilise juhtimisega
 • Eesmärgiks on lahendada meiepoolne “rumal tunnustamine”
head meetmed v ivad aga ei pruugi viia heade tulemusteni

Head meetmed võivad, aga ei pruugi viia heade tulemusteni

Aga halvad meetmed viivad peaaegu alati nõrkade tulemusteni

v imalikud puudused erinevate m tmiste puhul
Võimalikud puudused erinevate mõõtmiste puhul
 • “Saastatus” — kui meie mõõdikutes sisalduvad eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud tulemusaspektid
 • Defitsiit — kui meie eesmärkides puuduvad eesmärkide saavutamiseks vajalikud tulemusaspektid
tulemuslikkuse juhtimise muutuv iseloom ja evolutsioon
Tulemuslikkuse juhtimise muutuv iseloom ja evolutsioon
 • Teaduslikud käitumuslikud lähenemisviisid
 • Eesmärgistatud juhtimine (MBO)
 • Tänapäevased variatsioonid
t nap eval v ib tulemuslikkuse juhtimine t hendada
Tänapäeval võib “tulemuslikkuse juhtimine” tähendada:
 • Suurt pühendumust/tihedat seotust
 • Paindlikke “tootmissüsteeme”
 • Otseselt töösooritusele/tulemuslikkusele, mitte hoiakutele või pühendumusele, suunatud mudelit
joondumise v i sobivuse t bid
Joondumise või “sobivuse” tüübid
 • “Puntrad” — kas personalijuhtimise põhimõtted on teineteisega kooskõlas?
 • Kas personalijuhtimise põhimõtted on joondatud/ kooskõlas teiste administratiivsete põhimõtete ja protseduuridega organisatsioonis?
 • Kas personalijuhtimise põhimõtted toetavad organisatsiooni üldist strateegiat?
 • Kas organisatsioonilised põhimõtted (kaasa arvatud personalijuhtimine) sobivad organisatsiooni keskkonnaga?
 • Kas põhimõtted on kooskõlas muutustega ajas?
juhtimise roll

Juhtimise roll

Juht on olulisimaks “elemendiks” kõikide tulemuslikkuse juhtimise protsesside puhul

juht on hendav l li

Juht on “ühendav lüli”

Oluline on joondada/kooskõlastada ka juhtkonna ja töötaja roll

juhi roll
Juhi roll
 • Paneb paika tegevuse eesmärgid
 • Teatavitab töötajaid oodatavatest tulemustest
 • Annab selget tagasisidet
 • Hoiab alluvaid vastutavana
 • On õiglane
 • Pakub välja parendusettepanekuid
 • Diferentseerib töö tasustamist/tunnustamist
alluva roll
Alluva roll
 • Loob ja kooskõlastab tulemuse eesmärgid
 • Jälgib iseenda sooritust
 • Küsib küsimusi tagasiside täpsustamiseks
 • Vastutab oma tegevuse ja selle tulemuslikkuse eest
 • Hindab oma tegevust ja sooritust kriitiliselt
 • Loob ja viib ellu oma arenguplaani
m lema roll
Mõlema roll
 • Kindlaks määrata ja vastastikku kommunikeerida vajalikud ootused ja muudatused soovitud tulemuste saavutamiseks
 • Kindlaks määrata ressursid, mis on vajalikud edukaks tegevuseks
 • Anda ja saada tagasisidet
 • Vaadata arengut kui investeeringut
oluline v ti juhtimine on igap evane

Oluline “võti” — Juhtimine on igapäevane

Igapäevane juhendamine valmistab alluvaid ette arenguks jätkuvuse põhimõttel

personalijuhtimise praktika joondamine koosk lastamine

Personalijuhtimise praktika joondamine/kooskõlastamine

Kas “personalijuhtimise osad” töötavad koos või töötavad nad üksteisele vastu?

esiteks kas erinevad personalijuhtimise praktikad on ksteisega koosk las
Esiteks, kas erinevad personalijuhtimise praktikad on üksteisega kooskõlas?
 • Näiteks peab olema kooskõlas see, kuidas me töötajaid tasustame ja kuidas me tulemusi mõõdame
 • Tasandiks on siin üksik töötaja, kes peab nägema kooskõla
 • Mõnikord me nimetame neid praktikaid “puntrateks”
teiseks kas personalijuhtimise praktikad on koosk las teiste administratiivprotseduuridega
Teiseks, kas personalijuhtimise praktikad on kooskõlas teiste administratiivprotseduuridega?
 • Otstarbekas on tasustada tulemuslikkuse alusel üksnes siis, kui tulemuslikkus on seotud teiste juhtimispraktikate ja eesmärkidega
 • “Puntrad”, mis ei toeta üldist eesmärki ei ole see, mida me soovime
 • See omakorda viib:
strate egiline sobivus personali juhtimise praktika peab toetama organisatsiooni ldist strateegiat
Strateegiline sobivus — personali-juhtimise praktika peab toetama organisatsiooni üldist strateegiat
 • Organisatsioon, mis tegutseb stabiilsel toodete või teenuste turul, kus konkurents põhineb ennekõike hinnapoliitikal, vajab rangemat juhtimissüsteemi
 • Ei tohiks võimaldada sagedasi tasude suurenemisi
 • Keskenduda tuleks sisemisele õiglusele, mitte välimisele õiglusele
neljandaks on keskkonna koosk lastamine v i sobivus
Neljandaks on keskkonna kooskõlastamine või sobivus
 • Uuemas erialakirjanduses ei ole seda palju arutatud
 • Ettevõtte seisukoht keskkonna suhtes
 • Seotud ettevõtte strateegiaga, aga laiemas fookuses
viiendaks teemaks on ajutine koosk la
Viiendaks teemaks on ajutine kooskõla
 • Töötajad soovivad kindlust, et juhtkond on järjekindel
 • Sagedased muudatused tegutsemisviisides teevad raskeks igasuguste tegutsemisviiside usaldamise
 • See mängib olulist rolli preemiate maksmisel ja tulemuste mõõtmisel
organisatsiooni p him tted t taja tasustamisel tunnustamisel

Organisatsiooni põhimõtted töötaja tasustamisel/tunnustamisel

Mis on oluline komponent? Individuaalne tulemus?

Grupi tulemus?

koosk lastamise viisid
Kooskõlastamise viisid:
 • Kooskõlastamine laiema keskkonna ja strateegiaga
 • Kooskõla organisatsiooni teiste tegevusviiside ja personalijuhtimise põhimõtetega, mis ei puutu tasustamisse
 • Kooskõla tasustamise poliitika osas
kuhu me siit edasi l heme
Kuhu me siit edasi läheme?
 • Esiteks ja tähtsaim on maksta tulemuse eest
 • Loo kogu meetrika kontseptuaalselt
 • Kasuta erinevaid mõõdikuid
 • Koolita juhte, eriti esmatasandi juhte, meetrikuid kasutama
kuhu me siit edasi l heme j tkub
Kuhu me siit edasi läheme? (jätkub)
 • Keskendu tulemustele tulevikus, mitte mineviku tulemusele
 • Keskendu sellele, kuidas erinevaid mõõdikuid tõlgendada, mitte mõõtudele endale
 • Koolita juhte toetama ja juhendama
 • Tunnista, et mõõtmine ja mõõdikud on kõigest töövahend