slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟ PowerPoint Presentation
Download Presentation
برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟ - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟. در سطح جهانی در سطح ملی در سطوح محيطی. برخورد با AEFI به وسعت و ماهيت عارضه بستگی دارد. عوارض شديد مانند شوک آنا فيلاکتيک وتشنج و مرگ برخورد متفاوتی با عارضه های خفيف دارند

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟' - greg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟
 • در سطح جهانی
 • در سطح ملی
 • در سطوح محيطی
slide2
برخورد باAEFI به وسعت و ماهيت عارضه بستگی دارد
 • عوارض شديد مانند شوک آنا فيلاکتيک وتشنج و مرگ برخورد متفاوتی با عارضه های خفيف دارند
 • برخورد با عوارض ايجاد شده در Campaign با عوارض پراکنده در ايمنسازی روتين متفاوت است
slide3
در برخورد با AEFI با چه گروههايی مواجه هستيم ؟
 • فرد یا افراد دچار عارضه
 • والدين
 • جامعه
 • پزشکان
 • قانون
slide4
مراحل پاسخ
 • درمان بيمار يا بيماران
 • ارتباط با والدين، مردم ، پزشکان و شرکت های سازنده واکسن و در صورت لزوم ارگانهای بين المللی
 • رفتارهای اصلاحی (logestic ،آموزش و نظارت )
slide5
خطای برنامه
 • درصورت لزوم تغيير در شرايط نگهداری و حمل ونقل واکسن
 • در صورت لزوم ايجاد تغييرات لازم در مرکز ارائه دهنده خدمت
 • آموزش واکسيناتورها
 • تشديد نظارت
 • بررسی اينکه آيا خطای برنامه اصلاح شده است يا خير ؟
slide6
در مورد عارضه های همزمان
 • ارتباط مناسب با مردم در مورد اينکه قانع شوند که عارضه اتفاق افتاده تنها بدليل همزمانی بوده و ربطی به واکسن نداشته است
slide7

چنانچه عارضه نامطلوبي پس از ايمنسازي اتفاق افتاد در هنگام برقراري ارتباط با وسايل ارتباط جمعي و جامعه نكات زير را مد نظر قرار دهيد:

برمنافع شناخته شدة ايمنسازي و تأثير آن در جلوگيري از ابتلاء به بيماري‌هاي شديد تأكيد نمائيد.

تذكر دهيد كه اقدام مقتضي براي حفاظت مردم انجام خواهد شد.

تأ كيد نمائيد كه خطاي برنامه قابل تصحيح بوده و واكنش به واكسن بسيار نادر است.

slide8
اقداماتی که برای محافظت جامعه انجام ميگيرد
 • بررسی فوری
 • تامين منابع مالی و نيروی ويژه تخصصی
 • تشديد مراقبت
 • کنترل واکسن های مشکوک
 • تصحيح خطاهای احتمالی برنامه
 • جلوگيری از مصرف واکسن در صورت لزوم
slide9
به منظور هماهنگي در اطلاع‌ رساني در زمينة عوارض پس از ايمنسازي به مسئولين و مردم، بايد فقط يك نفر را در سطح دانشگاه، انتخاب نمائيد. اين فرد مي‌تواند مسئول برنامه AEFI، معاون بهداشتي يا يكي از اعضاي كميتة دانشگاهي AEFI باشد.
slide10
سوالات اساسی که در برخورد با AEFI بايد به آنها پاسخ داد
 • چه کسی يا کسانی عارضه دار شده اند؟
 • چه اتفاقی افتاده؟
 • کجا اتفاق افتاده؟
 • زمان وقوع؟
 • چرا؟
 • آيا دوباره اتفاق می افتد؟
slide11
نكات مورد توجه در اطلاع رساني :
 • دادن شرح كاملي از پيامدها ( با اصطلاحاتي كه براي مردم قابل فهم باشد نه براي كاركنان خدمات ايمنسازي ) به صورتي كه مفاد لازم در مورد پيامد ( مثلاً تعداد پيامدهاي گزارش‌شده، تعداد پيامدهاي همزمان و ... ) را در بر داشته باشد
 • تعيين روند بروز عارضة گزارش شده ( آيا موارد گزارش شده، ادامه دارد يا كاهش يافته است ) ؛
 • اقدامات انجام گرفته يا برنامه‌ريزي شده ( برحسب مرحله‌اي كه قرار دارد، حدود هر اقدام، از برنامه‌ريزي براي اقدام تا تكميل بررسي، است )
 • علت پيامد ( وقتي كه با دلائل مطمئنه مشخص گرديد ) ؛
 • اقدامات اصلاح‌كننده كه انجام شده يا بايد انجام شود.
slide12
واکنش به واکسن
 • اگر عارضه رخ داده بيش از انتظار باشد به WHO اطلاع داده شود
 • واکسن های ايجاد کننده عارضه از روند ايمنسازی خارج گردند
 • منبع تامين کننده واکسن در صورت لزوم تغيير داده شود
slide13
اعلام معلق‌كردن استفاده يا عدم استفاده ازيك واكسن با يك شماره سريال بخصوص، به عهدة مركز مديريت بيماريهاست، كه با توجه به كلية جوانب انجام خواهد شد.
slide14
واكنشواكسن
 • اگر بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، تعداد واكنش‌ها از يك واكسن بخصوص يا شماره سريال از يك كارخانه توليدكننده واكسن، بيش از انتظار بود، پس از اعلام مركز مديريت بيماريها، اقدام به جمع كردن آن شماره سريال نماييد.
investigation
اقداماتی که در طول Investigation بايستی صورت پذيرد
 • ارزيابی عارضه با سرعت مناسبی انجام گيرد
 • از وجود بودجه و منابع کافی اطمينان حاصل گردد
 • نظام مراقبت تشديد شود
 • واکسن مظنون تعيين گردد
 • تنها وقتی هيپوتز قطعی شد با مردم در ميان گذاشته شود
slide16
ناشناخته
 • با توجه به وسعت و ماهيت عارضه و تداوم بروز موارد، ممكن است نیاز به بررسي بعدي توسط كارشناسان باشد. اگر چه بايد پذيرفت كه در بعضي موارد، ارتباط عارضه با ايمنسازي، معلوم نيست.