helyi gazdas gi fejleszt sek jelent s ge aluta klaszter konferencia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helyi gazdasági fejlesztések jelentősége Aluta Klaszter Konferencia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helyi gazdasági fejlesztések jelentősége Aluta Klaszter Konferencia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
gray-douglas

Helyi gazdasági fejlesztések jelentősége Aluta Klaszter Konferencia - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
Helyi gazdasági fejlesztések jelentősége Aluta Klaszter Konferencia
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Helyi gazdasági fejlesztések jelentőségeAluta Klaszter Konferencia Dr. Gordos Tamás programiroda vezető 2012. november 15.

 2. Fő utca kézikönyv • 5+1 pontos megközelítés • szervezés • helyi gazdaságfejlesztés • örökségvédelem • városszépítés (városépítészet) • promóció • közlekedésszervezés CSAK EGYÜTT ALKALMAZVA SIKERES!

 3. A helyi gazdaság

 4. Célja, hogy kiépítse egy térség gazdasági kapacitásátannak érdekében, hogy biztosítsa a térség gazdasági jövőjét, és a népesség megfelelő életszínvonalát. Olyan folyamat, amiben az állami és az önkormányzati, a vállalkozói és a magánszektor partnerei közösen dolgoznak azért, hogy kedvezőbb feltételeket teremtsenek a gazdasági növekedés és a munkaerőpiac számára. HGF definíciója Világbank OECD A helyi gazdaságfejlesztés nem pusztán gazdasági fejlődést takar. A részvételről szól, a helyi párbeszédről, emberek és erőforrásaik összekapcsolásáról a magasabb szintű foglalkozatásért és életminőségért. Helyi közösségek, városok és önkormányzatok a világ minden táján a HGF stratégiákban látják a választ a globalizáció kihívásaira és tartják a decentralizáció motorjának.

 5. HGF definíciós kérdései

 6. Előzményei • A helyi önkormányzatokra egyre több és nehezebb feladat hárul • A számukra elérhető erőforrások szűkösek, a központi költségvetés kifizetései gyakran bizonytalanok • A közigazgatási eljárások még mindig gyakran bürokratikusak • A közösségi szerepvállalás általában nem része a helyi önkormányzatok döntéshozatali folyamatainak • A kelet-közép-európai közigazgatás átalakítása

 7. Cél: a helyiek életminőségének/jólétének növelése (függ a térség fejlettségétől és nagyságától) Eszköz: a versenyképesség javítása (növekedés/jövedelmek + foglalkoztatottság) Együttműködés: a lényeg az eltérő érdekű helyi szereplők között(partnerség) Tér: kisebb tér, helyi érdekek jobban érvényesülnek Irány: szinte kizárólag bottom-up A HGF célja

 8. HGF a gyakorlatban A települések gazdasági sikere  alkalmazkodása dinamikusan változó piacgazdasághoz Azok a települések használják, akik meg akarják erősíteni helyi gazdasági kapacitásukat, javítani akarják a befektetési klímát, a helyi üzletágak, vállalkozások és a munkaerő versenyképességét és produktivitását.

 9. Erős helyi gazdaság kiépítésének feltételei Minden településnek vannak speciális helyi adottságai (gazdasági, társadalmi és fizikai) Meghatározzák relatív előnyeit abban, hogy tud-e befektetéseket vonzani, létrehozni vagy fenntartani Felépítéséhez végig kell menni egy folyamaton, mely során megismerik a helyi gazdaság jellemzőit és szerkezetét és felmérik a gazdaság erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit.

 10. Ki vesz részt a HGF-ben? Az állam (vállalkozóbarát környezet megteremtése) A vállalkozói szféra (sikeres üzletek, munkahelyteremtés, anyagi javak) Az önkormányzat (megfelelő környezet az üzleti élet sikerességéhez, ösztönző környezet, engedélyezési folyamatok) A közösség (részvétel a tervezésben és megvalósításban)

 11. A HGF stratégia jellemzői Ideális esetben a HGF stratégia illeszkedik egy tágabb stratégiai tervbe, melynek társadalmi és környezetvédelmi összetevői is vannak A HGF stratégia elsősorban a helyi gazdaság megerősítésére és a helyi kapacitás bővítésére összpontosít Időkerete általában 3-8 évig terjed

 12. A HGF stratégiai tervezés 5 szakaszból áll, melyek futhatnak különálló szakaszokként és párhuzamosan is a helyi szükségleteknek megfelelően szervezés a helyi gazdaság feltérképezése a stratégia kialakítása a stratégia megvalósítása a stratégia felülvizsgálata Rugalmas, élő stratégia, amelyet újra lehet gondolni és változtatni

 13. Gyakorlati példák - Kékfrank • A Kékfrank kibocsátója a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET • 2009. 09. 29-én alakult 123 taggal, 385 részjegy kibocsátásával (38.500 EUR-val ~10 M Ft) • 1 Kékfrank = 1 Forint, visszaváltása 0,25% + áfa • ~470 elfogadóhelyen használják • A KÉKFRANK utalvány használatát a törvény nem tiltja, de elfogadására nem kötelezhetők az állampolgárok és a gazdaság szereplői

 14. Élő Tisza védjegy • Az „Élő Tisza" védjegy célja, hogy a Tisza-menti • gazdálkodók, • szállásadók, • termék-előállítók, • szolgáltatók • számára segítse a piacra jutást. • Biztosítja a fogyasztókat • a különleges minőségről, • a termékek helyi voltáról, • a termék vagy szolgáltatás előállítási • módjára vonatkozó kritériumok betartásáról.

 15. A helyi gazdaságok Termék Szövetsége • A szövetség célja, hogy „kirakatba tegye a helyi termékeket", és együttműködésre, összefogásra ösztönözze a helyi gazdaság szereplőit. • A helyipiac.hu hátterében egy együttműködés-fejlesztési stratégia áll, mely helyi, települési termékszövetségek létrehozását, a helyi gazdaságfejlesztést támogatja. • Jellemzők: • alulról építkezés • partnerség • önálló cselekvőképesség • szakértelem

 16. Faluközösségi biomassza távfűtőmű Projektgazda: Pornóapáti Önkormányzata Jelleg: helyi alternatív energia, autonóm kisközösségi energiaellátás Elemei: Biomassza tüzelésű fűtőmű létrehozása Helyben termelt energiával történő ellátás az importált gáz helyett Környezetkímélő energiaellátás Lakosság tájékoztatása (közmeghallgatás, kiadvány, 85% megszavazta) Megvalósítás partnerségben Pornóapáti Távhő és Közműszolgáltató Szövetkezet létrehozása

 17. Szakirodalmak • Bajmócy Zoltán: Bevezetés a helyi gazdaság-fejlesztésbe; Szeged, JATEPress, 2011 • Czene Zsolt – Ricz Judit: Helyi gazdaságfejlesztés – ötletadó megoldások, jó gyakorlatok; VÁTI, Bp. 2010 • Greg Clark, Joe Huxley, Debra Mountford: OECD – The role of development agencies and companies, 2010 • Pro Régió Ügynökség: Főutca kézikönyv; Bp. 2005

 18. Köszönöm a figyelmet!