Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci. - PowerPoint PPT Presentation

grant
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.
134 Views
Download Presentation

Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. OSTRZEGA przed groźnymi skutkami zażywania środków zastępczych tzw. „dopalaczy” DOPALACZE NISZCZĄ MŁODY ORGANIZM tak samo jak normalne narkotyki oraz uzależniają tak samo szybko. Powodują nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym, zmiany osobowości, omamy, ataki agresji. Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.

 2. Już ponad 500 osób zatruło się dopalaczami… Z danych przekazanych przez Ośrodek Kontroli Zatruć wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy 2013 roku zgłoszonych zostało aż 501 przypadków zatruć dopalaczami. To blisko dwa razy tyle, co w całym 2012 roku, kiedy to w Polsce odnotowano 279 zatruć. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w okresie wakacyjnym. W sierpniu odnotowanych zostało 87 zatruć, natomiast w lipcu 73. Podane liczby dotyczą tylko osób, które trafiły z objawami zatrucia do szpitali. Ci u których objawy przebiegały łagodniej, zwykle nie korzystają z pomocy lekarzy.

 3. Dopalacze stanowią coraz większy problem i zagrażają przede wszystkim młodym ludziom. Tym co zagraża najbardziej jest błyskawiczna zmiana składu chemicznego dopalaczy. W ciągu dwóch ostatnich lat zidentyfikowano w dopalaczach 59 nowych substancji psychoaktywnych.

 4. Według badania Eurobarometru z 2011 r. na temat stosunku młodzieży do narkotyków, 5% młodych ludzi w UE zażyło takie substancje przynajmniej raz w życiu.  Polska należy do niechlubnej czołówki: z badania wynika, że aż 10 proc. młodych Polaków przyznaje się do zażywania takich substancji. Źródło: Rynek Zdrowia

 5. Wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopalaczy, czyli środków zastępczych jest ZAKAZANE (zgodnie z art. 44b Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. z 2012r. poz. 124)

 6. ŚRODKI ZASTĘPCZE – DOPALACZE ŚRODEK ZASTĘPCZY - substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa

 7. Dopalacze – furtka dla narkotyków… Dopalacze są substancją zmieniającą cechy narkotyku tak, aby mogły być legalnie dystrybuowane czyli stanowią alternatywę dla nielegalnych narkotyków. Spożywanie dopalaczy ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego. DOPALACZE NISZCZĄ MŁODY ORGANIZM tak samo jak normalne narkotyki oraz uzależniają tak samo szybko. Powodują nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym, zmiany osobowości, omamy, ataki agresji.

 8. Przyczyny sięgania po dopalacze • ciekawość • nuda • młodzieńczy bunt • chęć doświadczenia nowych przeżyć • dobra zabawa • aktualna moda • łatwiejszy dostęp do dopalaczy niż do środków nielegalnych • wpływ grupy rówieśniczej • ucieczka od problemów

 9. Nigdy nie należy zażywać substancji, których skład budzi jakiekolwiek podejrzenie! Większość ze sprzedawanych preparatów ma nieznany dla kupującego skład chemiczny a bardzo często jest on odmienny od deklarowanego. Używanie substancji uzależniających o niewiadomym składzie, dodatkowo w połączeniu np. z alkoholem wywołuje gwałtowne, nasilone reakcje, często nieodwracalne szkody zdrowotne a nawet może doprowadzić do śmierci.

 10. SKUTKI UBOCZNE zażywania dopalaczy mogą spowodować UTRATĘ ZDROWIA LUB ŻYCIA MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO DZIECI – rozmawiajmy z nimi próbując uświadomić jakie zagrożenie niesie za sobą zażywanie dopalaczy, w których zostały zidentyfikowane substancje, które mogą wywołać szereg skutków ubocznych, m.in.: • kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, bóle w klatce piersiowej, przyspieszenie akcji serca, przyspieszony płytki oddech, • zmniejszenie lub brak łaknienia, jadłowstręt, • suchość w jamie ustnej, • zaburzenia widzenia (jaskrawość), rozszerzenie źrenic, przekrwienie oczu,

 11. mrowienie twarzy, • szczękościsk, • niekontrolowane napady zimna, • panikę, uczucie niepokoju, • krwawienie z nosa, pieczenie nosa, • halucynacje, • zawroty głowy, • wysypki, • zmiany temperatury ciała, • nadpobudliwość, niepokój, paranoję, urojenia, • myśli samobójcze, lęki i psychozy, • obniżony nastrój, zmęczenie, senność, poczucie bezsilności, • zaburzenie czynności ruchowych, • apatię Pamiętajmy, że nie ma jednego wzorca reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez organizm jednego człowieka, dla innego może być groźnąw skutkach trucizną

 12. Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.Oto sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o przyjmowaniu dopalaczy: • izolowanie się od innych domowników, • zamykanie się w pokoju, • niechęć do rozmów; częste wietrzenie pokoju, • używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza, • bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, silne pobudzenie i agresywne zachowanie, • nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie, • niewytłumaczone spóźnienia - późne powroty lub nocne przebywanie poza domem, • kłamstwa, wynoszenie wartościowych rzeczy, • tajemnice, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia, • wzmożenie łaknienia lub utrata i nagły spadek wagi ciała,

 13. nadmierna wesołość, ale też przygnębienie i przerażające uczucie pustki, • wymioty i nudności spowodowane podrażnieniem śluzówki oraz wpływem substancji zawartych w dopalaczach na ośrodkowy układ nerwowy, • gwałtowny wzrost temperatury ciała, • pobudzenie psychoruchowe, które może utrzymywać się przez wiele godzin, powodujące brak potrzeby snu, • bełkotliwa mowa i splątanie, • nietrzymanie moczu (rozluźnienie zwieraczy) i brak kontroli nad innymi czynnościami fizjologicznymi,

 14. bóle wieńcowe i udar mózgu, • kolorowe wizje, ale też przerażające halucynacje i zawroty głowy, • zapach na ubraniu, włosach • szkliste oczy, • posiadanie substancji przypominających narkotyki – tabletki, pastylki, biały, brązowy lub kremowy proszek, zielone, pokruszone liście, • akcesoria – słomki, fajki, fiolki, małe foliowe torebki

 15. UNIKAJ DOPALACZY – NIE WYPALAJ SIĘ Zażywanie środków odurzających, w tym również dopalaczy jest szkodliwe w każdym wieku a spustoszenie jakie sieją w dojrzewającym organizmie bardzo często nie da się naprawić

 16. Więcej informacji na temat dopalaczy można uzyskać na stronach internetowych: • www.dopalaczeinfo.pl (strona internetowa opracowana przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii) • www.narkomania.org.pl/czytelnia/dopalacze-przejsciowa-moda-czy-realne-zagrozenie

 17. Gdzie szukać pomocy? • www.narkomania.org.pl - Antynarkotykowa Poradnia Internetowa • Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 801 199 990(czynny codziennie w godz. 16-21)