Hoofdstuk 3 Wereld: stedelijke gebieden in de VS Paragraaf 6 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 3 Wereld: stedelijke gebieden in de VS Paragraaf 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 3 Wereld: stedelijke gebieden in de VS Paragraaf 6

play fullscreen
1 / 26
Hoofdstuk 3 Wereld: stedelijke gebieden in de VS Paragraaf 6
135 Views
Download Presentation
graiden-burt
Download Presentation

Hoofdstuk 3 Wereld: stedelijke gebieden in de VS Paragraaf 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 3 Wereld: stedelijke gebieden in de VSParagraaf 6

 2. inhoud • Los Angeles, cultureel en economisch knooppunt (par. 6)

 3. A. Economische pijlers LA: - hightech industrie - internationale haven - internationaal zaken-en dienstencentrum - internationaal centrum van film en entertainment

 4. Match vestigingsplaatsfactoren LA

 5. Stuwende en verzorgende functies in Zuid-Californië Welk cijfer geeft de regionaal verzorgende diensten aan en welke regionaal stuwend?

 6. Stuwende en verzorgende functies in Zuid-Californië 1 = regionaal verzorgend, 2 en 3 = regionaal stuwend

 7. Hollywood is het centrum van film-en muziek. De wereldwijde verspreiding hiervan draagt bij aan de Amerikanisering. B. LA, city of dreams

 8. C. Minority/majority metropool Vul de legenda in. Kies uit: Blank Aziatisch Hispanics Overig Afro-Amerikaans

 9. Dit is een grove indeling. Bij inzoomen blijkt het beeld nog veel meer versnipperd. Zo kom je in multiculti stad Los Angeles alle wereldgodsdiensten tegen.

 10. Zet het juiste jaartal onder de staafgrafiek A B C Kies uit : 1970 2010 2030

 11. Geef drie verschillende verklaringen voor de getoonde ontwikkeling • Suburbanisatie van de blanken bevolking • Instroom van vooral Hispanics • Hoger geboortenoverschot onder niet-blanken

 12. Latinosering LA door: a. Hoog geboortenoverschot b. Hoog vestigingsoverschot o.a. door volgmigratie: -gezinsvorming -gezinshereniging

 13. Verdringing Door de latinosering van LA worden de Afro-Amerikanen bedreigd. Leg dat uit

 14. Verdringing Veel latino’s in LA zijn illegaal en willen tegen lage lonen werken. Zij pikken het werk van de Afro-Amerikanen in.

 15. D. Ruimtelijke geleding en ruimtelijk gedrag: Situatie Welk verband zie je tussen het ruimtelijk gedrag van de verschillende etnische groepen en de ruimtelijke geleding van LA?

 16. D. Ruimtelijke geleding en ruimtelijk gedrag: Situatie De verschillende etnische groepen concentreren zich (ruimtelijk gedrag) in verschillende woonwijken > typische ruimtelijke geleding.

 17. Welke titel past bij dit kaartje: ‘LA, voorbeeld van polarisatie/segregatie/getto-vorming’.

 18. Welke titel past bij dit kaartje: ‘LA, voorbeeld van ruimtelijke segregatie’.

 19. Voor de ruimtelijke segregatie is een economische en een sociaal-culturele reden. Welke?

 20. Economisch: verschil in welvaart > rijkere blanken wonen in de suburbs. Sociaal-cultureel: minderheden clusteren…

 21. Noem drie verschillende redenen waarom jij je, als Mexicaanse migrant, hier zou vestigen. Gebruik drie verschillende dimensies.

 22. Economisch: de schaduweconomie die hier bestaat biedt werk/inkomen Sociaal: familie/landgenoten vangen je op en helpen jou wegwijs in de nieuwe stad Cultureel: hier voel je je thuis omdat het een beetje op Mexico lijkt qua ingerichte ruimte/voorzieningen/taal

 23. E. De opbouw van de stad LA is een polycentrische stad. Hier het CBD als hoofdcentrum. LA is vooral een stad van suburbs, uitgelegd volgens het gridpatroon en ingericht op de auto als vervoermiddel.

 24. Gated community Sommige suburbs zijn gated communities. De bewoners onderscheiden zich naar inkomen, lifestyle of etnische groep van andere stadgenoten.