Opbrengstgericht werken in mijn school klas hoe realiseer ik dat juliette vermaas
Download
1 / 28

Opbrengstgericht werken in mijn school/ klas : Hoe realiseer ik dat ? Juliette Vermaas - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Opbrengstgericht werken in mijn school/ klas : Hoe realiseer ik dat ? Juliette Vermaas. Wat is volgens jou OGW?. Welke positieve/negatieve beelden heb je bij OGW? Welke beelden heb je bij het vakmanschap van de leraar? . Programma. Introductie op OGW: de zes bouwstenen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opbrengstgericht werken in mijn school/ klas : Hoe realiseer ik dat ? Juliette Vermaas' - grady-sexton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opbrengstgericht werken in mijn school klas hoe realiseer ik dat juliette vermaas

Opbrengstgerichtwerken in mijn school/klas: Hoe realiseerikdat?Juliette Vermaas


Wat is volgens jou ogw
Wat is volgensjouOGW?

 • Welke positieve/negatieve beelden heb je bij OGW?

 • Welke beelden heb je bij het vakmanschap van de

  leraar?


Programma
Programma

 • Introductie op OGW: de zes bouwstenen

 • Bouwsteen 1: visie en schoolontwikkeling

 • Bouwsteen 3: onderwijsproces en vakmanschap

 • Succesfactoren OGW

 • Simulatie OGW


Wat is ogw
Wat is OGW?

Docenten/secties buigen zich regelmatig over de vraag wat de resultaten zeggen over de leerlingen en over het onderwijs en gebruiken de conclusies om hun aanpak gericht te verbeteren.

Vraagt om onderzoekende vaardigheden:

 • vooraf formuleren van doelen

 • verzamelen van informatie

 • cyclische/planmatige aanpak


Zes bouwstenen van ogw
Zesbouwstenen van OGW


Bouwstenen van ogw
Bouwstenen van OGW

 • Visie en beleid: Wat is onze visie op goed onderwijs? Wat verwachten we van onze leerlingen? Welke doelen hebben wij en zijn die ambitieus genoeg?

 • Sturing: Hoe organiseren wij OGW systematisch? Hoe planmatig sturen we de organisatie aan om meer resultaatgericht te werken?

 • Onderwijsproces: Welke verwachtingen en doelen stellen we aan onze leerlingen? Hoe weten we waar de leerlingen staan en waar we de leerlingen naar toe willen brengen?

 • Cultuur: Hoe belangrijk vinden wij prestaties? Hoe reflecteren we op ons eigen werk? Hoe spreken wij elkaar aan?


Opdracht 1 meetlat ogw
Opdracht 1: Meetlat OGW

 • In welke mate is OGW al in uw school aanwezig?

  • Zitten we allemaal op dezelfde lijn wat betreft het doelgericht werken

   aan hogere prestaties?

  • Zijn de (eind)doelen voor iedereen duidelijk en ambitieus genoeg?


Bouwsteen 1 ogw schoolontwikkeling
Bouwsteen 1OGW = Schoolontwikkeling!

Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te kijken:

 • Wat zeggen de resultaten over de leerlingen en over het onderwijs?

 • Conclusies gebruiken om de aanpak gericht te verbeteren!


Samen hang ogw
Samen (hang) OGW

 • OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden, kwaliteitszorgmedewerkers, docenten, leerlingen en ouders!

 • Link met Determinatie en Toetsbeleid: gezamenlijke afspraken over inhoud en organisatie


Ogw cyclus
OGW-cyclus

 • Visie hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen van de school, zichzelf en de leerlingen centraal staan

 • Visie vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen

 • Onderwijs in richten

 • Sturen op het realiseren van de gewenste doelen door (prestatie-) afspraken met docenten/leerlingen

 • Vorderingen (zowel harde resultaten als zachte vaardigheden) continu meten

 • Vorderingen analyseren: in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar?

 • Resultaten verklaren: waar ligt het aan?

 • Resultaten bespreken door feedback te geven en te krijgen

 • Activiteiten/werkwijze bijstellen.Opdracht 2 ogw cyclus
Opdracht 2: OGW-cyclus

 • Welkefase van de OGW-cyclus is bijjullie op orde?

  Noteerhiereen + of ++

 • Welkefase van de OGW-cyclusvraagt extra aandacht?

  Noteerhiereen – of ±


Bouwsteen 3 vakmanschap en ogw
Bouwsteen 3:Vakmanschap en OGW

OGW heeft vaaknogeennegatieveklank:

 • Moet van de inspectie

 • Kostveeltijd, komterbij

 • Alleenmaar focus op cijfers

 • Negatief voor pedagogischklimaat

  Maar: praktijklaatmeerwaardezien van OGW voor de eigenontwikkeling en die van de leerling

  -> OGW= vakmanschapversterken!


Kenmerken van vakmanschap
Kenmerken van vakmanschap

Bevlogenheid

Kennis & Ervaring

Resultaat-gericht

Uitdagend & Doelgericht

Klassen-management


Onderzoek laat zien dat:

 • hogere doelen/verwachtingen,

 • feedback geven,

 • studievoortgang bijhouden en

 • differentiëren…

  …het meest bijdragen aan leerwinst & welzijn van lln:

  • Les sluitbeteraanbijleerontwikkeling

  • Leerlingwordtuitgedaagd

  • Leerlingmerktdathijvooruitgaat

  • Erontstaandoorlopendeleerlijnen!

OGW


1 hogere doelen
1. Hogeredoelen

 • Waar staan mijn leerlingen nu?

 • Waar stonden ze 1-2 maanden geleden?

 • Waar moeten ze over 1-2 maanden zijn?

 • Hoe ga ik dat aanpakken?

 • Hoe ga ik het effect meten?

 • Welk effect merk ik van mijn handelen?

 • Wat vind ik van dat effect, ben ik tevreden?

 • En wat vindt de leerling ervan?

 • Welke conclusies verbind ik hieraan?

 • Hoe vertaal ik die conclusies naar concreet handelen?


2 structurele feedback
2. Structurele feedback

 • Op inhoud en op leerproces

 • Hoe los je moeilijke opdrachten op?

 • Belang van positieve feedback

 • Feedback van

  leerlingen op jou

  en op zichzelf


3 bijsturen o b v voortgang
3. Bijsturen o.b.v. voortgang

 • Van volgendnaarplannendonderwijs: opdracht 3


4 differentiatie
4. Differentiatie

 • Het bewust omgaan met verschillen in de klas

 • Wat betekenen de resultaten voor mijn (eind)doelen,

  planning, toetsen, klassenmanagement?

 • Voorbeeld klassenhandelingsplan


Succesfactoren ogw
Succesfactoren OGW

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor visie, doelen, resultaatafspraken.

 • OGW-cultuur:

  • Hoge doelen/verwachtingen

  • Analyseren en verbeteren: actie!

  • Reflectie en feedback: vertrouwen!

 • Planmatige aanpak tot in de klas door:

  • Vakwerkplannen o.b.v. resultaten en syllabus

  • Blijvende aanpassing pta/pto/toetsen

  • Lesinrichting/differentiatie o.b.v. resultaten

 • Samenwerking en afstemming in de sectie:

  doorlopende leerlijnen!


Wat vraagt dit van mij als leraar
Wat vraagt dit van mij als leraar?

 • Zorg voor een veilige cultuur en duidelijke structuur in de les.

 • Blijf opletten hoe het gaat met de leerlingen.

 • Werk planmatig, stuur steeds bij o.b.v. de resultaten.

 • Maak en bespreek samen toetsen en analyses.

 • Ga bij elkaar kijken in de les.

 • Geef leerlingen/elkaar feedback.

 • Maak leerlingen en ouders mede

  verantwoordelijk voor de

  resultaten.


Wat vraagt dit van de schoolleider
Wat vraagt dit van de schoolleider?

 • Meer manager zijn!

 • Meer leiderschap!


Doel simulatie
Doel Simulatie

 • Bewustwording van de mogelijkheden van OGW in de school (dus nog niet in de klas)

 • Inzicht krijgen in:

  • de cyclus van OGW

  • bevorderende en belemmerende factoren

  • wat er op de eigen school al goed gaat/beter kan

 • Besluiten hoe je samen de komende periode OGW in de eigen school verder gaat versterken


Hoe?

 • Door samen te analyseren

 • Door samen SMART doelen te formuleren:

  • Specifiek (eenduidig)

  • Meetbaar (concrete resultaten)

  • Acceptabel en realistisch

  • Tijdgebonden (wanneer moet het klaar zijn?)

 • Door analyses en doelen samen te bespreken

 • Door concrete verbeteracties af te spreken


Voordat we beginnen met de simulatie
Voordat we beginnen met de simulatie

 • Simulatie = vereenvoudiging van de werkelijkheid

 • Werkwijze = snelkookpan. Frustratie hoort daarbij!

 • Gaat om het proces, geen test voor de beste analyse of het beste plan.

 • Leef je in, blijf in het spel, maar ga geen typetje spelen.


Wie wat waar
Wie, wat, waar?

 • Amsterdam: Theaterzaal, Spelleider Juliette NB: Start met lunch!

 • Eindhoven: Loodszaal, Spelleider Irma

 • Zwolle: Meetkamer, Spelleider Paula


ad