Download
stralingsveiligheid niveau 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stralingsveiligheid niveau 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stralingsveiligheid niveau 5

Stralingsveiligheid niveau 5

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Stralingsveiligheid niveau 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stralingsveiligheid niveau 5 René Heerlien, MSc Centraal stralingsdeskundige Laserveiligheidsadviseur Sentix Stralingszorg

  2. Dosimetrie Uitwendige besmetting - kwadratenwet • Dosistempo rechtevenredig met de activiteit • Dosistempo omgekeerd evenredig met de afstand • Voor α- en β-straling binnen de dracht van de straling • 3H – 0,007 mm in weefsel • 35S / 14C - < 30 cm

  3. Dosimetrie Uitwendige besmetting – γ-straling en bronconstante • D =   A  t / r2 •   E / 7 (E in MeV,  in Gy m2 MBq-1 h-1) nuclide  (Gy m2 MBq-1 h-1) 22Na 0,33 60Co 0,36 99mTc 0,023 125I 0,034 131I 0,066 137Cs 0,093 192Ir 0,14 201Tl 0,017 241Am 0,017

  4. Dosimetrie • Vuistregels op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  10 Gy/h op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  E / 7 Gy/h op 1 m van de anode van een röntgenbuis is het dosistempo  10 mGy/min bij een -besmetting van 1 kBq/cm2 is het huiddosistempo  2 mGy/h

  5. Dosimetrie Inwendige besmetting - routes • Via de mond • Via de huid (3H) • Via de ademhalingswegen (aërosolen)

  6. Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosis E(50) = e(50)  A • e(50) = eff. volgdosiscoëfficiënt (Sv·Bq-1) • de effectieve dosiscoëfficiënt hangt af van • radiotoxiciteit van het nuclide • chemische samenstelling van de stof • besmettingsroute (ingestie, inhalatie, wondbesmetting, huid)

  7. Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosiscoëfficiënt e(50) nuclide e(50)inh T½ (Sv/Bq) 3H (H2O) 1,8  10-11 12,3 j 14C (CO2) 6,5  10-12 5730 j 22Na 2,0  10-9 2,6 j 32P 2,9  10-9 14,3 d 35S 1,2  10-10 87,5 d 45Ca 2,3  10-9 163 d 99mTc 2,9  10-11 6,0 h 125I 7,3  10-9 60 d 131I 1,1  10-8 8,0 d 226Ra 1,2  10-5 1600 j nat. Th 6,2  10-5 1,4  1010 j nat. U 5,7  10-5 4,5  109 j