Informationsm de
Download
1 / 27

Informationsmøde - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Informationsmøde. Østervangsskolen Børnehaveklasse 2014. Østervangsskolen 2013. Informationsmøde. Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/afdelingsleder/ bh-klasseledere og SFO-afdelingsleder, sekretær og skolebestyrelses- repræsentanter. Lone Mygind, skolebestyrelsesformand .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informationsmøde' - graceland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informationsm de

Informationsmøde

Østervangsskolen

Børnehaveklasse 2014


Stervangsskolen 2013
Østervangsskolen 2013

Østervangsskolen – Informationsmøde – indskrivning 2014 - 2


Informationsm de1
Informationsmøde

 • Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/afdelingsleder/bh-klasseledere og SFO-afdelingsleder, sekretær og skolebestyrelses-repræsentanter.

 • Lone Mygind, skolebestyrelsesformand.

 • Introduktion af Østervangsskolen v. skoleleder Elsebeth Andersen.

 • Rundvisning i klasselokaler og Pavillonen.

 • Førskolegruppen, børnehaveklasse og SFO v. afdelingsleder Claus Krogsholt

 • Spørgsmål.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 3


Stervangsskolen 20131
Østervangsskolen 2013

Østervangsskolen – Informationsmøde - Indskrivning 2014 - 4


Stervangsskolen hvem er vi
Østervangsskolen – hvem er vi?

 • Østervangsskolen er en afdelingsopdelt skole:

 • Indskoling 0.- 2. årgang

 • Mellemtrinnet 3. - 5. årgang

 • Udskoling 6.- 9. årgang

 • Specialafsnittet 0. - 10. årgang

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 5


Stervangsskolen hvem er vi1
Østervangsskolen – hvem er vi?

 • Indskolingen: 0. - 2. årgang

 • Mellemtrinnet: 3. - 5. årgang

  Bh. klasselederne er på 0.årgang.

  Dansk og matematiklærerne er på 1. - 5. årgang.

  Klassepædagog følger klassen 0. - 3. årgang.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 6


Stervangsskolen hvem er vi2
Østervangsskolen – hvem er vi?

 • Udskoling: 6.- 9. årgang.

  De fleste klasser får nye klasse- og faglærere i udskolingen.

 • Specialklasserække for børn med svære generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder.

  R-S-T-U-V-X-Y-Z - 1. - 10. årgang.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 7


Hvad vil vi gerne kendes p
Hvad vil vi gerne kendes på?

 • Børnenes trivsel – det er en forudsætning for indlæring.

 • Faglighed – børn skal være faglige dygtige i vores samfund.

 • Bruger IT i undervisning – IWB tavler i alle klasselokaler.

 • Mangfoldighed – vi ser børn med forskellige kompetencer som en styrke.

 • Sunde børn – I skoleboden er der ansat en uddannet kok og en økonoma.

 • Gode pauser for børnene - Legepatruljen er uddannet og i gang. Desuden uddannes 5. årgang i elevmægling.

 • Skole/hjem samarbejdet.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 8


Gr nneg rden
Grønnegården

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 9


Boden
Boden

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 10


Faglighed i indskolingen
Faglighed i Indskolingen

Glade børn – plads til meget leg.

 • I indskolingen er der meget fokus på læseindlæringen.

 • I bh. klassen arbejdes der med bogstaver og lyde – altså den første læsning.

 • Sproglig opmærksomhed i Førskolegruppen.

 • Børnehaveklassebørnene screenes motorisk

 • Randers Musikskole står for musikundervisningen i børnehave-klassen

 • Skakundervisning og Skakklub

 • Der arbejdes aktivt med social træning med fokus på trivsel.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 11


Fakta om indskolingsmodellen
Fakta om Indskolingsmodellen

 • Skoledagen er på 6 timer om dagen.

 • Fra kl. 8.10-13.40.

 • Der vil være skolepædagoger i klasserne:I bh. klasserne er det i år 15 timer om ugen1.-3.-årgang er det 14 timer om ugen.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 12


Traditioner
Traditioner

 • Skolefest

 • Fastelavnsfest

 • Lucia-optog

 • Temadage – temauger

 • Skolernes motionsdag

 • Venskabsklasser

 • Juleklippedag og Kirkebesøg til jul

 • Trivselsdage

 • Læsedagen

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 13


Tidsplan
Tidsplan

4. – 17. november Indskrivning – elektronisk/Borgerservice

Skole og SFO.

21. januar Børn- og skoleudvalget beslutter fordeling

4. februar Brev til forældre vedr. afslag

6. februar Åbent hus i Førskolegruppen

1. marts Første dag i Førskolegruppen

11. august 1. skoledag på Østervangsskolen

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 14


F rskolegruppen
Førskolegruppen

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 15


F rskolegruppen prim re form l
Førskolegruppen – primære formål

 • At skabe relationer imellem børn, forældre og personale.

 • - primært de ”nære” pædagoger, men naturligvis også i forhold til de kommende børnehaveklasseledere.

 • Skabe tryghed ved de fysiske rammer og skolens miljø generelt.

 • Skabe grobund for, at børnene føler forpligtigelse overfor fællesskabet og kan indgå heri.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 16


F rskolegruppen prim re form l1
Førskolegruppen – primære formål

 • At give plads til leg for derigennem at udfordre børnenes fantasi og kreativitet og skabe grundlaget for læringsstile.

 • Optimere børnenes skoleparathed i forhold til Østervangsskolens læringsmiljø – arbejder efter mål.

 • Personalet lærer børnene at kende i skolemiljøet, hvilket optimerer kendskabet når skolen starter august 2014.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 17


F rskolegruppen sekund re form l
Førskolegruppen – sekundære formål

 • Give børnene kendskab til de fysiske rammer for børnehave-klasserne og SFO’en – og for skolen som helhed.

 • Give børnene kendskab til deres kommende skole-kammerater fra de ældre årgange.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 18


F rskolegruppen1
Førskolegruppen

 • 1. marts 2014 – 31. juli 2014.

 • For alle børn, der starter på Østervangsskolen pr. august 2014.

 • Plads til alle!

 • Holder til i Pavillonen i

  lokaler med rigtig god

  plads og flere små rum.

 • Har lokalerne for sig

  selv.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 19


F rskolegruppen2
Førskolegruppen

 • Egen legeplads.

 • Egne pædagoger,

  som følger dem til og

  med 3. klasse.

 • Dertil pædagogmed-

  hjælpere/pædagogstu-

  derende afhængig af det endelige børnetal.

 • Forventningen er, at barnet starter 1. marts 2014

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 20


Dannelse af b rnehaveklasserne
Dannelse af børnehaveklasserne

- Dannelsen af børnehaveklasserne sker inden sommerferien.

- Forældrene gives mulighed for at afgive ønsker til dannelsen.

- Efter sommerferien sker der mange ting på tværs af A og B.

- Skulle der være noget i dannelsen, der viser sig uhensigtsmæs-

sigt så foretager vi naturligvis ændringer.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 21


Dannelse af b rnehaveklasserne1
Dannelse af børnehaveklasserne

 • Skabe to velfungerende klasser med de mest optimale forudsætninger for at fungere socialt for derigennem fagligt at kunne tage fra gennem hele skoleforløbet

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 22


Optagelse p stervangsskolen
Optagelse på Østervangsskolen

- Børn, der har bopæl i distriktet.

- Børn fra andre distrikter, som har

ældre søskende på skolen.

 • Særlige omstændigheder.

 • Børn fra andre skoledistrikter

  - afstanden er afgørende.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 23


B rnehuset juniorklubben stervang
Børnehuset & Juniorklubben Østervang

 • Pædagogen, som er med i Førskolegruppen og i børnehaveklassen, fungerer som primærpædagog i SFO’en til og med 3. klasse.

 • Er årgangsopdelt med forskellige tilbud og værkstedsaktiviteter og med tilbud på tværs af årgangene.

 • Forældremøder og forældresamtaler afholdes fælles.

 • Der er endvidere fritidstilbud i Juniorklubben fra 4. – 7. klasse.

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 24


Den kommende tid
Den kommende tid…

 • Indskrivning skal være sket senest d. 17. november

 • Hvis ikke man har Nem-ID SKAL det ske ved Borgerservice

 • Personalet fra Førskolegruppen besøger børnehaverne med henblik på at få et nærmere kendskab til det enkelte barn.

 • Det er vigtigt, at alle informationer videregives fra børnehave til SFO – blanket udsendes til de indskrevne børn/noteres på indskrivningspapirerne.

 • Såfremt det ønskes deltager skolen i møder i daginstitutionen.

 • Indmeldelse i Førskolegruppen sker på

 • www.SFOindskrivning.randers.dk – frist den 17. november!

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 25


Kalenderen
Kalenderen

 • 6. februar 2014 - Åbent hus for alle de kommende børnehaveklassebørn og forældre.

 • Uge 8 2014 – Besøg i Pavillonen for de kommende børn til Førskolegruppen og deres forældre.

 • 10. april 2014 – Skolefest.

 • Juni 2014 – Forældresamtaler i Førskolegruppen.

 • Mandag den 11. august – 1. skoledag 

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 26


11 august 2014 1 skoledag
11. august 2014 – 1. skoledag

Husk mailadresser Claus!!!

Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning 2014 - 27