Röst och tal hos transsexuella - PowerPoint PPT Presentation

r st och tal hos transsexuella n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Röst och tal hos transsexuella PowerPoint Presentation
Download Presentation
Röst och tal hos transsexuella

play fullscreen
1 / 11
Röst och tal hos transsexuella
136 Views
Download Presentation
grace
Download Presentation

Röst och tal hos transsexuella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Röst och tal hos transsexuella HEL 2:an 2008-09-02 Christina Danbolt Cheflogoped, US, Linköping

 2. Röstens betydelse för identiteten • Vi är bra på att omedelbart bestämma om en röst är manlig eller kvinnlig • Röstläget är enligt många studier mest avgörande för könsidentifieringen • Ett kvinnligt röstläge räcker dock inte alltid för att rösten skall bedömas som kvinnlig

 3. Vad görs efter remiss till logoped? • Logoped och foniater träffar patienten var för sig eller tillsammans • Patientens ”rösthistoria” • Inspelning • Ljud: läsning och spontantal, ev i brus • Video: stämbanden + ev struphuvudet exteriört (M-K)

 4. Skattningsformulär • När jag talar i telefon uppfattas jag som kvinna/man • I sociala sammanhang uppfattas jag som kvinna/man • Jag blir trött i halsen/rösten eller hes när jag talar • Jag är nöjd med min röst • Jag är orolig för att min röst skall avslöja mig Stämmer inte alls Stämmer helt 1 ……….2 ……….3 ……….4 ……….5 ……….6 ……….7

 5. Åtgärder • K-M (effekt av hormonterapi) • Dokumentation av röstförändringen • Röstterapi • M-K (ingen effekt av hormonterapi) • Röstterapi • Slipning av adamsäpplet • Stämbandskirurgi

 6. Hur hittar man en ny röstidentitet? • Skådespelare duktiga på att härma och ”spela roll” • Patienter måste härma och ta till sig ett nytt sätt att tala samtidigt som de skall vara sig själva

 7. Logopedbehandling • Information och diskussion om manligt och kvinnligt i tal/röst/kommunikation • Samtal om förväntningar - hur vill du låta? • Andnings- och avspänningsövningar • Röst – och talövningar • Kroppsspråk, gester och mimik • Stödjande samtal

 8. Olika moment i röst- och talövningar: • Röstläget • Manlig 110 Hz • Kvinnlig 160 Hz • Röstklangen • Resonansutrymmen • Sätt att tala • Röststyrkan • Lungvolym • Resonans

 9. Olika moment i röst- och talövningar: • Artikulationen • Fraseringen • Satsmelodin • Tempot ------------------------------ • Dialekt • Ordval

 10. Rekommendationer till patienten • Lyssna på andra (kvinnor och män) i motsvarande ålder • Fundera över vilken röst som passar dig • Testa olika röstlägen och klang – lek med rösten • Viktigt att öva mycket och ofta! • Spela in och lyssna på rösten • Be om feedback från någon du litar på

 11. Referenser • Carew, Ducakis, Oates: The effectiveness of oral resonance therapy on the perception of femininity of voice in male to female transsexuals. J Voice 2006 • Oates, Ducakis: Voice change in transsexuals. Venerology 1997:10 • Van Borsel, Cuypere, Van den Berghe: Physical appearance and voice in male to female transsexuals. J Voice 2001:15 • Wolfe, Ratusnik, Smith, Northrop: Intonation and fundamental frequency in male to female transsexuals. JSHD 1990:55