lokaal sociaal beleid brussel n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL. Situering Experimentprojecten Blauwdruk Sociaal Infopunt Toekomstperspectief. Een korte terugblik op de experimentjaren. Krachtlijnen. 3 pilootprojecten. Sinds mei ’05: start projecten (Etterbeek/ Elsene – Molenbeek/ Koekelberg – Brussel Noordwest)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL' - grace


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokaal sociaal beleid brussel

LOKAAL SOCIAAL BELEIDBRUSSEL

Situering

Experimentprojecten

Blauwdruk Sociaal Infopunt

Toekomstperspectief

3 pilootprojecten
3 pilootprojecten
 • Sinds mei ’05: start projecten (Etterbeek/ Elsene – Molenbeek/ Koekelberg – Brussel Noordwest)
 • Elk een eigen invulling om de doelstellingen van het LSB te bereiken:
   • Informatieverstrekking en ondersteuning aan de hulpverleners:
    • Tweetalige gids voor Molenbeek
    • Project tweetalige digitale sociale kaart
   • Netwerking en afstemming tussen diensten:
    • Zonaal welzijnsoverleg in de drie zones (cf. vroegere TGZ-kernen)
   • Verbeteren toegang tot het aanbod:

- Zichtbaar, herkenbaar, begrijpbaar,…

- Via Sociale Infopunten

   • Participatie van de gebruikers: gebruikersbevragingen
streefdoel
Streefdoel
 • Territoriaal dekkend netwerk van SIP’s voor de 9 zones
 • Gelijklopend model:

‘elk SIP moet, onder welke vorm ook, voor hetzelfde staan’

 • Principe: samenwerking tussen CAW’s en lokale actoren (en besturen)
 • Vertrekpunt: 9 zones
initiatieven tijdens de experimentfase
Initiatieven tijdens de experimentfase:
 • Etterbeek/Elsene: SIP aan buurthuis Chambéry + CAW Mozaiek
 • Ganshoren/SAB/Jette: SIP aan LDC De Zeyp + Caw Mozaiek
 • Molenbeek/Koekelberg:

- laag-Molenbeek: netwerk aan themapunten met elk hun eigen expertise

- hoog-Molenbeek: SIP in nieuwe antenne LDC de Vaartkapoen in een samenwerkingsverband met CAW Archipel

zone etterbeek elsene
Zone Etterbeek/ Elsene
 • Ontwikkeling SIP in een samenwerkingsverband tussen CAW Mozaïek en buurthuis Chambéry
 • Werken aan netwerking en onderlinge samenwerking met lokale diensten uit deze zone
 • Uitwerking in verschillende fasen:

1) onthaal en oriëntatie

2) uitbouw netwerk

3) gebruikersbevraging

4) uitbouw back-office

zone molenbeek koekelberg
Zone Molenbeek/ Koekelberg
 • Laag-Molenbeek:
 • Lokaal overleg tussen LDC de VK, buurthuis Bonnevie, Caw Archipel Welkom en RIC de Foyer om te komen tot een netwerk van ‘themapunten’ met elk hun eigen expertise ifv doorverwijzing van hulpvragers
 • Hoog-Molenbeek:

- Uitbouw van SIP binnen nieuwe antenne van LDC de VK

Voor beide regio’s in deze zone: sociale gids met alle organisaties (Ned., Franst. bico) uit de zone Molenbeek-Koekelberg

zone brussel noordwest
Zone Brussel Noordwest
 • Opstart van nieuw dienstencentrum in Ganshoren
 • Binnen dit LDC weldra de opstart van een SIP
 • Samenwerkingsverband tussen het LDC en CAW Mozaïek voor de bemanning van het SIP
 • Zonaal welzijnsoverleg over de gemeentegrenzen met organisaties uit zowel Ganshoren, SAB als Jette
blauwdruk sociaal infopunt

Blauwdruk Sociaal Infopunt

Model en procesverloop

sip een model
SIP = een model

Het SIP is één mogelijk model om de doelen

 • Toegankelijkheid voor hulpvragers verhogen
 • Informatieverstrekking en ondersteuning aan hulpverleners
 • Netwerking en afstemming tussen diensten
 • Participatie van de gebruiker

van het LSB te realiseren.

sip model bundelt alle opdrachten
SIP-model bundelt alle opdrachten

Het SIP bundelt alle opdrachten van het LSB in één

zichtbare dienst die instaat :

voor onthaal en oriëntatie van hulpvragers,

voor ondersteuning en informatie aan hulpverleners,

voor coördinatie van netwerking en van participatie.

procesverloop experiment chamb ry
Procesverloop: experiment Chambéry

Vooronderzoek

Nood aan kennis van aanbod en rechten

 • zowel bij inwoners (analyse van gebruikersbevraging)
 • als bij hulpverleners (analyse interviews)

Conclusie:

Gefaseerde uitbouw van een SIP:

 • Onthaal hulpvrager (2007)
 • Netwerking (2008)
 • Tevredenheidsbevraging (2008)
 • Back-office voor hulpverlener (2009)
procesverloop
Procesverloop

Onderhandelingsfase

 • overlegronde: projectvoorstel / aftoetsen engagement
 • locatiebepaling: criteria (o.a. 7 B’s)
 • personeelsinzet SIP: kernpartners stellen x VTE vrij
 • samenwerkingsconvenant: akkoord over blauwdruk
blauwdruk sociaal infopunt1
Blauwdruk Sociaal Infopunt
 • Toegankelijkheid: 7 B’s
 • Aanbod
 • Professionaliteit
 • Organisatiestructuur
blauwdruk sociaal infopunt2
Blauwdruk Sociaal Infopunt

Toegankelijkheid

 • Bekend
 • Bereikbaar
 • Beschikbaar
 • Betaalbaar
 • Begrijpbaar
 • Betrouwbaar
 • Begripvol
blauwdruk sociaal infopunt3
Blauwdruk Sociaal Infopunt

Aanbod

Onthaal en oriëntatie van alle hulpvragen

Vraaguitklaring

 • Indien we zelf de vraag kunnen beantwoorden, dan wordt dit opgenomen.
 • Indien gespecialiseerde hulp/zorg/begeleiding nodig is, wordt naar de juiste dienst doorverwezen.
blauwdruk sociaal infopunt4
Blauwdruk Sociaal Infopunt

Professionaliteit

 • Permanentie in duo
  • Minstens één van de twee is maatschappelijk werker
  • Kruisbestuiving van elkaars expertise

(onthaal en oriëntatie   doelgroep en buurt)

 • Onthaalopleiding
  • Kennis Soka (werkbezoeken, …)
  • Inoefenen onthaalmethodiek (via stages, vorming, …)
 • Cliëntregistratie en –tevredenheidsmeting
blauwdruk sociaal infopunt5
Blauwdruk Sociaal Infopunt

Organisatiestructuur

 • SIP heeft geen aparte juridische structuur.
 • Het is wel onafhankelijk en op zichzelf staand.
 • Organigram
  • Teamoverleg: onthaalmedewerkers
  • Dagelijks beheer: teamverantwoordelijke en zone-coördinator
  • Beheercomité: directies van de kernpartners en dagelijks beheer
procesverloop1
Procesverloop

Voorbereidingsfase

 • Infrastructuurwerken en inrichting
 • Teambuilding en onthaalopleiding starten
 • Ontwikkeling instrumenten:
  • zonale soka, registratiesysteem, flyer SIP, doorverwijskaarten, …

Uitvoering: zone-coördinator

Sturing: beheercomité

procesverloop2
Procesverloop

Opstartfase

 • Bekendmaking
 • Opening
 • Eerste halfjaar = regelmatige bijsturing
verdere gefaseerde uitbouw sip
Verdere gefaseerde uitbouw SIP
 • Netwerking (2008)
  • Zonaal welzijnsoverleg
  • Aansluiten bij gemeentelijk overleg
 • Tevredenheidsbevraging (2008)
 • Back-office voor hulpverlener (2009)
  • Ontwikkeling in samenwerkingsverband tussen zonale en regionaal gespecialiseerde diensten
  • Brussel Sociaal Online (tweetalige sociale gids)
sip chamb ry cli ntregistratie
SIP Chambéry: cliëntregistratie
 • 85 hulpvragen
 • Zeer divers:
  • thuiszorg, huisvesting, tewerkstelling, taallessen, kinderopvang, juridische vragen, mensen zonder papieren, financiële problemen, …
 • Aanmelding:
  • vooral via Chambéry
  • andere diensten beginnen door te verwijzen
 • Aangeboden hulp:
  • advies, informatie en doorverwijzing
sip chamb ry evaluatie
SIP Chambéry: evaluatie

Groeipijnen

 • Structureel probleem van personeelstekort
 • Kwaliteit van het onthaal en de teamdynamiek lijdt hieronder

Positieve punten

 • Kruisbestuiving van expertise, methoden, ervaringen: dit zorgt voor een versterking van het netwerk en een verhoging van de competenties van het eigen personeel
 • Cliënteel keert terug, mond-aan-mond reclame
eerste aanzetten in 2007
Eerste aanzetten in 2007
 • Schaarbeek – Sint Joost Ten Node
  • Vooronderzoek en onderhandelingsfase
  • Resultaat:
   • Nood aan informatie-uitwisseling en overleg
   • Staan achter visie SIP
    • Inbedding in het gemeenschapscentrum
    •  organisatorische problemen: mankracht…!
eerste aanzetten in 20071
Eerste aanzetten in 2007
 • Anderlecht
  • Vooronderzoek: eerste verkennende gesprekken
 • Brussel zuid – zuid oost
  • Vooronderzoek: eindrapport 30 november 2007
  • Eerste analyse wijst op een nood aan
   • Een diverser aanbod aan hulpverleningsvormen
   • Info-uitwisseling
   • Overleg
   • SIP …?
ambitie van het lsb hangt af van
Ambitie van het LSB hangt af van:
 • Visie VGC
 • Subsidie VGC / Vlaamse Overheid
  • SIP-onthaalmedewerkers: onthaal en oriëntering
  • Zone-coördinatoren: informatie en netwerking
 • Engagementen werkveld
  • Eerstelijnsdiensten i.f.v. SIP-onthaal
  • BWR i.f.v. back-office en netwerking
beleidsontwikkelingen
Beleidsontwikkelingen
 • Onthaalfunctie gemeenschapscentra
  • Sterkere nadruk op welzijn
 • Territoriale parallelen met woonzorgzones
 • VGC – stedenfonds II
  • 2 vte zone-coördinatoren
  • Maar geen financiering onthaalmedewerkers
   • Dit zet hypotheek op uitbouw van 9 SIP’s
consequentie
Consequentie
 • Eén SIP per zone…?
  • Afhankelijk van de draagkracht van de kernpartners (centra algemeen welzijnswerk, gemeenschapscentra buurtwerkingen)
 • Focus op zonaal welzijnsoverleg
  • Informatie-uitwisseling
  • Afstemming van het aanbod i.f.v. doorverwijzing van cliënten
  • Inspelen op noden en behoeften
  • Stimuleren samenwerkingsverbanden
 • Focus op informatieverstrekking via
  • Brussel Sociaal Online (i.s.m. CMDC en CIBG)
  • Introductiedagen, werkbezoeken, …
  • Ontwikkeling model back-office