kommunikasjon og kulturforst else tiltak og erfaringer ved kern sykehjem l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem. Bakgrunn. Økern sykehjem: Var et stort sykehjem med nesten 300 ansatte Mange ansatte med annen etnisk bakgrunn Prosjekter med rekruttering av finske hjelpepleiere og polske sykepleiere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunikasjon og kulturforst else tiltak og erfaringer ved kern sykehjem

Kommunikasjon og kulturforståelseTiltak og erfaringer vedØkern sykehjem

OXLO-seminar 24. september 2009

bakgrunn
Bakgrunn
 • Økern sykehjem: Var et stort sykehjem med nesten 300 ansatte
 • Mange ansatte med annen etnisk bakgrunn
 • Prosjekter med rekruttering av finske hjelpepleiere og polske sykepleiere
 • Nasjonalitetskartlegginger. På det meste:

41 ulike nasjoner representert blant ansatte

OXLO-seminar 24. september 2009

bakgrunn forts
Bakgrunn forts.
 • I tillegg til å være berikende, også utfordringer:
 • språk
 • gjensidig kulturforståelse
 • erindring
 • måltider

OXLO-seminar 24. september 2009

internasjonal kulturdag
Internasjonal kulturdag
 • I 2002 begynte sykehjemmet med internasjonale kulturdager
 • Ansatte med opprinnelse fra ulike nasjoner fikk mulighet til å presentere seg med sin kultur og tradisjoner.
 • Mat, musikk, dans, stands med informasjon, nasjonaldrakter m.m.

OXLO-seminar 24. september 2009

internasjonal kulturdag6
Internasjonal kulturdag
 • Arrangement både for beboere og ansatte
 • Også norsk stand med rømmegrøt og spekemat

OXLO-seminar 24. september 2009

kommunikasjon og kulturformidling
Kommunikasjon og kulturformidling
 • Gjennom kulturdagene mye fokus på at de ansatte skulle få presentere seg med sin kultur
 • Mange ansatte – lite kunnskap om norsk kultur og bakgrunnen til beboerne
 • Prosjekt
 • Gjennomført i 2005

OXLO-seminar 24. september 2009

fra ide til prosjekt
Fra ide til prosjekt
 • Erfarte behov for å gi ansatte med annen kulturbakgrunn opplæring i norsk kulturarv
 • Lagde utkast til opplæringsplan
 • Søkte OU-midler og ble tildelt 112.500,- kr.
 • Prosjektleder i 20% st. Prosjekt- og styringsgruppe.
 • Informasjon til ledere og ansatte
 • Påmelding

OXLO-seminar 24. september 2009

m lsetting
Målsetting
 • Ansatte med annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk tilegner seg kunnskaper om beboernes tradisjoner og kulturarv, slik at det skapes en felles forståelsesplattform og de ansatte er bedre i stand til å styrke beboers/brukers identitet og selvfølelse gjennom erindring.

OXLO-seminar 24. september 2009

m lgruppe
Målgruppe
 • Alle ansatte med annen etnisk kultur-bakgrunn. Selv om mange er født og oppvokst i Norge, har deres familie ofte holdt på tradisjoner fra hjemlandet. Norske høytider, sanger, eventyr, ordtak m.m. har ikke vært del av deres hverdag og for mange lite kjent.
 • Tiltaket var tverrfaglig.

OXLO-seminar 24. september 2009

etter avsluttet prosjekt ble det forventet at deltakerne skulle
Etter avsluttet prosjekt ble det forventet at deltakerne skulle:
 • Ha kunnskap om hvordan de kan forberede merkedager og høytider på avdelingene.
 • Kunne samtale med beboerne om ting de er opptatte av fra barndom, ungdom og tidlig voksen alder.
 • Møte beboerne med forståelse og respekt for det livet de har levd.
 • Ha fått styrket sin kommunikative kompetanse – evne å skape ro og kontakt i kommunikasjonen.

OXLO-seminar 24. september 2009

kommunikasjons og kultursirkelen
Kommunikasjons- og kultursirkelen

Kommunikasjon

Sang og musikk Norges historie

Litteratur og kunst Høytidstradisjoner

Erindringsterapi

OXLO-seminar 24. september 2009

gjennomf ring
Gjennomføring
 • Faste grupper med 10 – 15 personer
 • Tverrfaglig og tverrkulturell gruppe-sammensetting
 • Gruppene var gjennom hele kommunikasjons- og kultursirkelen
 • Undervisning i arbeidstiden 1 gang i uka hele vårsemesteret
 • Både interne og eksterne forelesere

OXLO-seminar 24. september 2009

oppl ringsplan temaer
Opplæringsplan – temaer:
 • Kommunikasjon:
 • Norske ord og uttrykk
 • Ordspråk
 • ”Høflighetsfraser”
 • Språknyanser
 • Foreleser: Gunnhild Aakervik, MiA

OXLO-seminar 24. september 2009

temaer forts
Temaer forts.
 • Musikk og høytidstradisjoner:
 • Juletradisjoner og julesanger
 • Påsketradisjoner og påskesalmer
 • 17. mai – sanger, nasjonalsang
 • Foreleser: Marianne Graff, musikkterapeut, Økern sykehjem og Karen Onshuus, sykehjemsprest, Økern sykehjem

OXLO-seminar 24. september 2009

temaer forts21
Temaer forts.
 • Litteratur og kunst:
 • Kjente norske forfattere/bøker
 • Eventyr
 • Norske kunstnere og kjente norske kunstverk
 • Foreleser: Liv Skaare, Groruddalen kunstforening

OXLO-seminar 24. september 2009

temaer forts22
Temaer forts.
 • Norges historie:
 • Vikingtiden
 • 1814
 • Krigen og etterkrigstiden
 • Foreleser: Gunnhild Aakervik, MiA

OXLO-seminar 24. september 2009

temaer forts23
Temaer forts.
 • Norsk sang og musikktradisjon:
 • Norske barnesanger
 • Tradisjonelle norske sanger
 • Foreleser: Marianne Graff, musikkterapeut, Økern sykehjem

OXLO-seminar 24. september 2009

temaer forts24
Temaer forts.
 • Norske mattradisjoner:
 • Fårikål
 • Rømmegrøt og spekemat
 • Mat til høytider
 • Pålegg
 • Annet
 • Foreleser: Gunn Soløst, aktivitør, Økern sykehjem

OXLO-seminar 24. september 2009

temaer forts25
Temaer forts.
 • Erindring:
 • Teoretisk undervisning
 • Gjennomgang av erindringsbibliotek
 • Veiledning i erindringsgrupper
 • Erindring i det daglige arbeidet på avdelingen
 • Foreleser: Gunn Soløst, aktivitør, Økern sykehjem

OXLO-seminar 24. september 2009

erfaringer
Erfaringer
 • Deltakere: Forskjellig yrkesbakgrunn. Noen bodd i Norge kort tid, andre lenge. Noen født i Norge.
 • Burde vært strengere – obligatorisk deltakelse
 • Uheldig å gjennomføre prosjektet samtidig med implementering av Gerica. Lavere deltakelse enn ønsket.
 • Positive tilbakemeldinger fra deltakerne.
 • Ingen kartlegging foretatt, men større forståelse ble rapportert.

OXLO-seminar 24. september 2009

norsk et utfordrende spr k
Norsk – et utfordrende språk?
 • De var ute en tur i verandre
 • Pas vært hustannlege
 • Prima kontakt snakket datter
 • Har vært på trine time
 • Hun er urilug
 • Var flink to bredde hukker i stua.

OXLO-seminar 24. september 2009

variasjoner over et tema
Variasjoner over et tema
 • Paracet: Parcet, Parset, Preset, Perset, Parasett
 • Rullator: rulletor, rollatur og rolletur
 • Pacemaker: spacemaker, peacemeker, peacemaker

OXLO-seminar 24. september 2009

norskoppl ring p arbeidsplassen 1
Norskopplæring på arbeidsplassen 1
 • Norskkurs for rekrutterte polske sykepleiere en dag p.r. uke i 1 år.
 • 2001/2002
 • Langt de fleste har vi beholdt
 • Noen er avdelingssykepleiere og ass. avdelingssykepleiere

OXLO-seminar 24. september 2009

norskoppl ring p arbeidsplassen 2
Norskopplæring på arbeidsplassen 2
 • Prosjekt i regi av Sykehjemsetaten
 • Finansiert med midler fra VOX
 • 17 ansatte har deltatt
 • Kartlegging av norskkunnskapene i forkant
 • 49 timers kurs – halv dag p.r. uke i vårsemesteret 2009
 • Fadderordning – kollega på avdelingen

OXLO-seminar 24. september 2009

norskoppl ring p arbeidsplassen 231
Norskopplæring på arbeidsplassen 2
 • Fokus på norskkunnskaper som trengs i det daglige arbeidet:
 • Anatomi
 • Hygiene og smitteveier
 • Kommunikasjon
 • Rapportering
 • HMS
 • m.m.

OXLO-seminar 24. september 2009

norskoppl ring p arbeidsplassen 232
Norskopplæring på arbeidsplassen 2
 • Opplæringen foregikk i arbeidstiden og på arbeidsstedet
 • Smedstua voksenopplæring
 • Fikk midler i prosjektet til å leie inn vikar
 • Tett oppfølging med tanke på fravær
 • Opplæringen kunne være et steg på veien med tanke på fagutdanning

OXLO-seminar 24. september 2009

erfaringer33
Erfaringer
 • Stor interesse for tiltaket
 • Deltakerne svært fornøyde
 • Ikke heldig med stort sprik i kompetansen (fra sykepleiere til renholdsassistenter)
 • Lederne rapporterer om bedre norskferdigheter hos fast ansatte

OXLO-seminar 24. september 2009

fremtiden
Fremtiden?
 • Stort behov for arbeidskraft i omsorgssektoren
 • Økt arbeidsinnvandring
 • Manglende norskkunnskaper – største barriere
 • Tilpasset norskopplæring bør være regelen heller enn unntaket
 • Sentralt organisert – lokalt iverksatt
 • Midler til innleie av vikarer

OXLO-seminar 24. september 2009