chapter seventeen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chapter Seventeen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chapter Seventeen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Chapter Seventeen - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Chapter Seventeen. 11. HAFTA. Hipotez Testleri. Parametrik Testler Dağılımların normal olduğu durumlarda kullanılır. Parametri k testlerin yapılabilmesi için ölçüm düzeyinin en az “aralık ölçüm” olması gerekir. Parametrik Olmayan Testler Dağılımların normal olmadığı durumlarda kullanılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chapter Seventeen' - gotzon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hipotez testleri
Hipotez Testleri
 • Parametrik Testler
  • Dağılımların normal olduğu durumlarda kullanılır.
  • Parametrik testlerin yapılabilmesi için ölçüm düzeyinin en az “aralık ölçüm” olması gerekir.
 • Parametrik Olmayan Testler
  • Dağılımların normal olmadığı durumlarda kullanılır.
  • Ölçüm düzeyinin nominal ya da sıralı olduğu durumlarda kullanılır.
h potez test a amalari
HİPOTEZ TESTİ AŞAMALARI
 • Null (H0) alternatif (H1) hipotezleri kur

2. Gözlenen değeri hesapla (z or t).

3. Anlamlılık düzeyini (significance level) belirle, (a), 0.01; 0.05 ya da 0.10

4. Tablodan anlamlılık düzeyine göre kritik değeri hesapla

5. Gözlenen ve kritik değeri karşılaştır. H0’ ı reddedip reddemeyeceğine karar ver.

k ortalama arasindak fark test i
İKİ ORTALAMA ARASINDAKİ FARK TESTİ-I
 • İki populasyonu karşılaştırmak için yapılır.
 • Farklı popupasyonlardan seçilen gruplar var ise örneklemler “bağımsız örneklem”dir.
 • KÜÇÜK BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM İSE: z-testi
  • Örneklem büyüklükleri 30’dan büyük ise
 • GENİŞ BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM İSE: t-testi
  • Örneklem büyüklükleri 30’dan küçük ise
 • ÖR: Nike ve Adidasın aylık satış rakamları birbirinden farklı mı?
 • ÖR: Starbucks ve Gloria Jeans’ın müşteri memnuniyetleri birbirinden farklı mı?
  • Analyze>Compare Means>Independent-Samples T Test …
k ortalama arasindak fark test ii
İKİ ORTALAMA ARASINDAKİ FARK TESTİ-II
 • Aynı örneklem grubundan farklı zamanlarda alınan ölçümlerden oluşan veri sözkonusu ise örneklemler eşleştirilmiş (bağımlı)örneklem olarak adlandırılır.
 • Küçük Bağımlı Örneklem Ortalamalarını Karşılaştırmak İçin: t-testi
  • ÖR: Aynı öğrenci grubunun arasınav ve final notlarını karşılaştırmak
  • ÖR: Aynı markanın promosyon öncesi ve sonrası satışlarını karşılaştırmak
   • Nike’ın promosyon öncesi ve sonrası satışları farklı mı?
slide6

Figure 17.3 Hypothesis Tests Related to Differences

Tests of Differences

One Sample

Two Independent

Samples

Paired

Samples

More Than

Two Samples

Means

Means

Means

Means

Proportions

Proportions

Proportions

Proportions

figure 17 4 conducting t tests
Figure 17.4 Conducting t-Tests

Figure 17.4 Conducting t-Tests

Formulate H0 and H1

Select Appropriate t-Test

Choose Level of Significance, α

Collect Data and Calculate Test Statistic

a) Determine Probability

Associated with Test

Statistic (TSCAL)

b) Determine Critical

Value of Test Statistic

TSCR

a) Compare with Level of

Significance, α

b) Determine if TSCR falls

into (Non) Rejection Region

Reject or Do Not Reject H0

Draw Marketing Research Conclusion

tek yollu anova
TEK YOLLU ANOVA
 • İki den populasyon ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılır. Null hipotez ortalamaların eşitliğini, alternatif hipotez farklılığını söyler.
  • Bir bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi test edilir.
   • ÖR: Dört farklı üniversitenin öğrenci başarıları arasında anlamlı fark var mı?
   • ÖR: Üç farklı markanın beğenilme dereceleri birbirinden farklı mı?
tek yollu anova1
TEK YOLLU ANOVA
 • ÖRNEK:
  • Dört farklı üniversitenin öğrenci başarıları arasında anlamlı fark var mı? (Üniversite öğrenci başarısını etkiler mi?)
  • Üç farklı markanın beğenilme dereceleri birbirinden farklı mı?
  • Eğitim düzeyi marka sadakatini etkiler mi?
  • Tercih edilen çamaşır suyu markası hijyene karşı tutumu etkiler mi?
k yollu anova
İKİ YOLLU ANOVA
 • İki bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmek için kullanılır.
 • ÖR: Cinsiyet ve Mesleğin marka tercihi üzerindeki etkisi
korelasyon ve regresyon
KORELASYON ve REGRESYON
 • Korelasyon: İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçmek için kullanılır.
  • Ölçek (sclae) ölçüm düzeyinde değişkenler için kullanılır.
   • Hipotez: Markanın beğenilirliği ile marka sadakati arasında ilişki vardır.
   • Hipotez: Gelir ile dışarda yemek yenilen gün sayısı arasında ilişki vardır.
   • Hipotez: Yaş ile tatile ayrılan para miktarı arasında ilişki vardır.
 • Analyze>Correlate>Bivariate
 • Regresyon: Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etki düzeylerini belirlemek için kullanılır.
ki kare testleri
Ki-Kare Testleri
 • Ki-Kare Bağımsızlık Testi: Nominal ya da ordinal düzeyde ölçümü olan iki değişken arasında ilişki olup olmadığını test etmek için kullanılır.
  • H0: İki değişken birbirinden bağımsızdır
  • H1: İki değişken birbirinden bağımsız değildir.

Analyze>Descriptive Statistics>Crosstabs

  • Statistics’den Chi-Square seçilir.
sonu lar n yorumlanmas
Sonuçların Yorumlanması
 • Null hipotez (eşitlik söyleyen) reddedilir ise,
  • bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi var demektir.
  • İki ortalama arasındaki fark anlamlı demektir.
  • İki değişken arasında anlamlı bir ilişki var demektir.
spss windows
SPSS Windows
 • The main program in SPSS is FREQUENCIES. It produces a table of frequency counts, percentages, and cumulative percentages for the values of each variable. It gives all of the associated statistics.
 • If the data are interval scaled and only the summary statistics are desired, the DESCRIPTIVES procedure can be used.
 • The EXPLORE procedure produces summary statistics and graphical displays, either for all of the cases or separately for groups of cases. Mean, median, variance, standard deviation, minimum, maximum, and range are some of the statistics that can be calculated.
spss windows1
SPSS Windows

To select these procedures click:

Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies

Analyze>Descriptive Statistics>Descriptives

Analyze>Descriptive Statistics>Explore

The major cross-tabulation program is CROSSTABS. This program will display the cross-classification tables and provide cell counts, row and column percentages, the chi-square test for significance, and all the measures of the strength of the association that have been discussed.

To select these procedures click:

Analyze>Descriptive Statistics>Crosstabs

spss windows2
SPSS Windows

The major program for conducting parametric tests in SPSS is COMPARE MEANS. This program can be used to conduct t tests on one sample or independent or paired samples. To select these procedures using SPSS for Windows click:

Analyze>Compare Means>Means …

Analyze>Compare Means>One-Sample T Test …

Analyze>Compare Means>Independent-Samples T Test …

Analyze>Compare Means>Paired-Samples T Test …