Ix-xewqat tal- Milied - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ix-xewqat tal- Milied PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ix-xewqat tal- Milied

play fullscreen
1 / 8
Ix-xewqat tal- Milied
442 Views
Download Presentation
gore
Download Presentation

Ix-xewqat tal- Milied

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ix-xewqat tal- Milied By Leah Tanti

  2. Ftaħt għajnejja u ndunajt li kienet waslet il-ġurnata li kont ili nistenna s-sena kollha, il- Milied. Qomt mis- sodda ngħaġġel u nżilt it-taraġ nigri.

  3. Jiena rajt il-mama’ u l- papa.’ Tawni ‘’I pod 5’’ u bqajt imsammra fejn kont. Smajt il-qanpiena u mort niġri biex niftaħ il-bieb. Kienu waslu l-kuġini,z-zijiet u n-nanniet.

  4. Wara ftit ġie Santa Klaws li kien iz- ziju tiegħi. Jiena qlajt ‘’Just Dance 4‘’, ħwejjeġ u flus. Ma kontx wiċċi għad dawl għax ma qlajtx ‘’mobile’‘.

  5. Imbagħad inġbarna flimkien u kilna ikla veru tajba. Kellna lasanja ,soppa u laħam. Imma jiena ma kiltx il-laħam għax ma kelliex aptit.

  6. Wara li niżel l-ikel, il-kuġini ġew fil-kamra tiegħi biex nilagħbu ‘’Just Dance 4’’ għal xi sagħtejn. Kilna pudina li kienet hażina u xrobna it-te.

  7. Kulħadd mar id-dar. Kont għajjiena u kelli jdejja tuġgħani qisu xi ħadd kien tani daqqa. Irrid ngħid Il- Milied it-tajjeb lil kulħadd.

  8. TMIEM