slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü - PowerPoint PPT Presentation


  • 362 Views
  • Uploaded on

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Denetleme Ve Ruhsat Şube Müdürlüğü. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Kombina ve mezbahalarda

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü' - gore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Hamit DEMİRTAŞ

Şube Müdürü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Tesisler Denetleme Ve Ruhsat Şube Müdürlüğü

kombina ve mezbahalarda uygulanan mevzuat
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Kombina ve mezbahalarda

uygulanan mevzuat

slide3
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Kombina

1 inci veya 2 nci sınıf mezbahaya ilaveten içerisinde et parçalama ve/veya mamul madde üretim tesisi ile bu tesislerin tamamlayıcısı durumunda olan tesis veya tesisleri yapısında bulunduran tesisi,

slide4
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Mezbaha

kesiminin ve kesimi takiben etlerin ve sakatatların soğuk depoda muhafazasının yapıldığı, içerisinde sakatat temizleme ve/veya işleme tesisinin bulunduğu, teknik koşulları ve kapasitesine göre 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf olarak derecelendirilen tesisleri,

1 inci Sınıf Mezbaha: Günlük kesim kapasitesinde; kesim salonunun büyüklüğüne, kesim ve sonrasındaki işlemlerin hijyenik olarak yapılabilmesine, soğuk hava depolarının kapasitesine ve hayvan padok alanlarının genişliğine bağlı olarak sınırlama olmayan mezbahayı,

2 nci Sınıf Mezbaha: Günde en fazla 18 kesim ünitesi hayvan kesebilen mezbahayı,

3 üncü Sınıf Mezbaha: Günde en fazla 8 kesim ünitesi hayvan kesebilen mezbahayı,

slide5
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Kesim Ünitesi:

Mezbahada kesim kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan birimi;

1 baş sığır,

1 baş manda,

1 baş at,

1 baş deve,

2 baş devekuşu,

4 baş domuz,

8 baş koyun,

10 baş keçi,

130 baş tavşanın

her biri bir kesim ünitesini,

kanatl hayvanlar i in kombina mezbaha
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Kanatlı hayvanlar için

Kombina

mezbaha

slide9
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu (16.05.1986-19109 RG)

Ticari hayvan kesimleri Madde 33

Kesimlerin

mezbaha,

Kombina

kapalı hayvan kesim yerlerinde

slide10
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sağlık belgelerinin bulunması gerekliliği

Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi

Zati ihtiyaç kesimleri

Kullanımına izin verilmeyen maddelere

Tesislerin taşıması gereken koşular

cezai h k mler madde 47 belgesiz kesimler madde 55 tesis d nda kesimler
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Cezai Hükümler

Madde 47: Belgesiz kesimler

Madde 55: Tesis dışında kesimler

slide12
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

5179 sayılı

Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunu (05.06.2004-25483 RG)

Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri

Madde 4

Üretim izni,

gıda sicili

gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlar

slide13
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Cezai Hükümler

Madde 29

Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya bu ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişiler; üretimden men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve birmilyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim yapmalarına izin verilir.

slide14
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi

Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek

Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

slide15
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Başlıklı 7. Maddesi

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

slide16
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

YÖNETMELİKLER

Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği (22.02.1989 - 89/13838 RG)

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik(05/01/2005 tarih ve 25691 sayılı resmi gazetede )

Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (08/01/2005 tarih ve 25694 sayılı resmi gazete)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

( 10.08.2005/25902 RG )

slide17
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği

Hayvan kesimi M.92

Ayakta muayene M.93

Etlerin muayenesi M.94

Mecburi kesimler M.95

El konulacak etlerM.96

Etlere tam el koymaM.97

Şartlı El koymaM.98

El konulan etlerin değerlendirilmesiM.99

El koymalara itiraz M.100

Etlerin damgalanması101

Gıda değeri düşük etlerM.102

Kaçak kesimlerM.103

Kesim yerlerinin kontrolüM.104

slide18
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlamaktır.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

18

slide19
Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık kanatlı hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık kanatlı hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlamaktır.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

19

slide20
TALİMATLAR

Kırmızı Et/ Kanatlı Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma Ve Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe Ait Talimat

Etlerin Teftiş Talimatı: Ante mortem ve post mortem muayenelerin yapılış şekli ile muayeneler sonunda etler hakkında verilecek kararları içermektedir.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

20

slide21
Akredite Veteriner Hekimlik

Bakanlar kurulu kararı

Uygulama Tebliği

Uygulama talimatı

Sadece özel kombina ve mezbahalar

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

21

slide22
Resmi Veteriner Hekim

AB ülkelerine ihracat yapması söz konusu tesislerde çalışan TKB personeli Veteriner Hekimi

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

22

te ekk r eder m
TEŞEKKÜR EDERİM

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

23

ad