slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Komunikace Předmět: Občanská nauka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“' - gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“

 • Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099
 • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15
 • Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II
 • Autor: Mgr. Lucie Barillová
 • Název materiálu: Komunikace
 • Předmět: Občanská nauka
 • Cílová skupina: 6.,7. ročník

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

slide2

Datum vytvoření: 24.9. 2011

 • Téma: Komunikace
 • Cíl prezentace: seznámení se základními údaji týkající se komunikace
 • Časová dotace: 20 min.
 • Anotace: Žáci se naučí orientovat v pojmech komunikace, rozdíl verbální-nonverbální komunikace, proxemika, haptika, gestikulace
 • Datum realizace v hodině: 4. 4. 2012, třída VII. B

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

vymezen pojmu
Vymezení pojmu
 • Pojem komunikace pochází z latiny. V latinském slovníku Thesaurus linguae latinae (1912) je pro pojem communicare jednoznačný latinský ekvivalent participare, tj. spolupodíleti se s někým na něčem, spoluúčastnit se.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

astn ci komunikace
Účastníci komunikace
 • Komunikátor – zdroj komunikace, ten, kdo komunikaci zahajuje
 • Komunikant – příjemce sdělení
 • Komuniké – informace, které mezi komunikátorem a komunikantem probíhají
 • Komunikační kanál – prostor mezi komunikujícími

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

nonverb ln komunikace
Nonverbální komunikace
 • Je vývojově nejstarší formou komunikace. Touto formou sdělujeme především své emoce a postoje.
 • Non-verbální cestou dokreslujeme asi 65% obrazu duše

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

proxemika e prostoru
Proxemika (řeč prostoru)
 • Jde o prostor mezi komunikujícími, popř. jejich vzájemné přibližování nebo oddalování.
 • Byly vymezeny čtyři distanční pásma pro proxemickou komunikaci:
 • Pásmo intimní vzdálenosti (do 45 cm)
 • Pásmo neformálně osobní (45 – 120 cm)
 • Pásmo sociálně poradní (120 – 366 cm)
 • Pásmo veřejné (366cm – výše)

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

haptika e doteku
Haptika (řeč doteku)
 • Dotek je s největší pravděpodobností výchozím neverbálním podnětem.
 • Rozlišujeme tyto druhy doteků:
 • Držení, ohmatávání, hlazení, tlak proti, bodové dotýkání, žádný kontakt
 • Dotek má statusový i dominantní význam. Dá se očekávat, že pravděpodobněji se dospělí budou dotýkat dětí, nadřízení svých podřízených apod.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

gestikulace
Gestikulace
 • Gestikulací chápeme pohyby některých částí těla, které mají pro nás informační hodnotu a jako takové jsou vnímány, např. pohyb ruky, hlavy, nohy, celého těla

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

verb ln komunikace
Verbální komunikace
 • Slovní komunikace, komunikace slovem či písmem

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

slide10
Úkol
 • Jak má vypadat správná komunikace?

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

odpov
Odpověď

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

um n rozhovoru
Umění rozhovoru
 • Pasivně jednající člověk – nedovede jasně sdělit svoje potřeby a přání
 • Agresivně jednající člověk – prosazuje se na úkor jiných. Nedbá na jejich práva a oprávněné požadavky
 • Asertivně jednající člověk – dokáže přesně a jasně definovat, o co mu jde, jak situaci vidí. Má kladný postoj k druhým lidem a přiměřené sebevědomí

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

asertivita
Asertivita
 • Mám právo posuzovat své chování, myšlenky a city a nést za ně důsledky.
 • Mám právo nenabízet žádné omluvy či výmluvy ospravedlňující mé chování.
 • Mám právo sám posoudit, zda a nakolik jsem odpovědný za problémy druhých lidí.
 • Mám právo změnit názor.
 • Mám právo dělat chyby a být za ně odpovědný.
 • Mám právo říci, já nevím.
 • Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
 • Mám právo dělat nelogická rozhodnutí.
 • Mám právo říci, já ti nerozumím.
 • Mám právo říci, je mi to jedno.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

pozdravy
Pozdravy
 • Každá světová kultura si vytvořila vlastní způsob pozdravu.
 • Setkají-li se například v Japonsku dva muži na ulici, rozepnou kabáty a pak sejmou klobouky (je to pozůstatek z dob, kdy tak dokazovali, že nejsou ozbrojeni).
 • Obyvatelé Nové Guineje vítají cizince s hlavou pokrytou břečťanovými listy, které jsou místní symbolem přátelství.
 • U eskymáků je kombinace tření nosu s podáním ruky.
 • Polibek byl vždy jednou z nejpoužívanějších forem pozdravu. Římané líbali ženy z příbuzenstva na rty proto, aby se přesvědčili, že jejich den nevoní vínem.
 • Dnes je polibek jako pozdrav velmi rozšířen. V Evropě a Latinské Americe je běžný u blízkých přátel, rodinných příslušníků a mezi mladými.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

opakov n z pis
Opakování - zápis
 • Komunikace
 • Účastníci komunikace
 • Nonverbální komunikace
 • Proxemika
 • Haptika
 • Gestikulace
 • Verbální komunikace
 • Umění rozhovoru
 • Asertivita

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

pou it zdroje
Použité zdroje
 • Přispěvatelé Wikipedie, Komunikace [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 13. 07. 2012, 09:40 UTC, [citováno 24. 09. 2011]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikace&oldid=8160441>
 • Přispěvatelé Wikipedie, Pozdrav [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 24. 09. 2011, 21:44 UTC, [citováno 24. 09. 2011]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozdrav&oldid=8779112>
 • Obrázek na snímku č. 6 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=komunikace&ex=1#ai:MP900439265|
 • Obrázek na snímku č. 7 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dotek&ex=1#ai:MC900197588|
 • Obrázek na snímku č. 8 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900285285|
 • Obrázek na snímku č. 9 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900283858|
 • Obrázek na snímku č. 10 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smajl%C3%ADk&ex=1#ai:MC900434399|
 • Obrázek na snímku č. 14 - http://office.microsoft.com/cs-
 • cz/images/results.aspx?qu=pozdrav&ex=1#ai:MM900284021|

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace