en defensa de l escola laica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EN DEFENSA DE L’ ESCOLA LAICA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EN DEFENSA DE L’ ESCOLA LAICA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

EN DEFENSA DE L’ ESCOLA LAICA - PowerPoint PPT Presentation

gordon
103 Views
Download Presentation

EN DEFENSA DE L’ ESCOLA LAICA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EN DEFENSA DE L’ ESCOLA LAICA FEDERACIÓ DE SINDICATS D’ENSENYAMENT DE CATALUNYA - CGT

  2. ... per sobre de tot • Defensem una escola laica, pública i de qualitat per sobre de tot. • No volem una escola pública que eduqui en la fe, en les veritats úniques i en el dogma, sino en laraó i la llibertat.

  3. ... les festes • Volem una escola laica i pública on es celebrin totes les festes que defensen els valors de la solidaritat, la tolerància i el respecte a totes les cultures.

  4. “... actos impuros” • NO volem una escola pública adoctrinadora de conciències, sino una escola on es fomenti el lliure pensament i els valors democràtics

  5. “Honrarás...” • Volem una escola viva, compensadora, diversa, sense culpes ni pecats, sense por als inferns. • Defensem una educació laica que fomenti las idees humanistes universals, que eduqui en la pluralitat i en el respecte als drets humans.

  6. “...en vano “ • No acceptem i denunciem l’actual segregació dels alumnes i les alumnes en funció d’unes creences religioses que pertanyen a la vida privada de les persones i que no tenen espai a l’escola pública.

  7. “...los bienes ajenos” • No volem ni assignatures ni símbols religiosos a l’escola pública, doncs el dret d’uns ciutadans no pot generar obligacions als altres.

  8. ...volem... • Volem una escola laica que obri les seves portes a tots i totes sense distinció de sexe, credo o ètnia.

  9. Una ESCOLA LAICAper: les creients, els no creientes, les descregudes, els conversos, les confuses, els agnòstics, les atees,.. PER A TOTS... PER A TOTES...