Byggen ringen en av norges viktigste n ringer
Download
1 / 22

Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer! - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer!. Næringen har 320 000 ansatte i 43 500 bedrifter Ca 500.000 sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte avhengige av aktiviteten i næringen. Byggenæringens Landsforening (BNL). Nest største landsforening i NHO 3700 medlemsbedrifter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer!' - gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Byggen ringen en av norges viktigste n ringer
Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer!

 • Næringen har320 000 ansatte i 43 500 bedrifter

 • Ca 500.000 sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte avhengige av aktiviteten i næringen


Byggenæringens Landsforening (BNL)

 • Nest største landsforening i NHO

 • 3700 medlemsbedrifter

 • Ca 62 000 ansatte

 • Ca 98 mrd. kr i omsetning


Bnl er paraplyorganisasjon med 15 bransjeforeninger
BNL er paraplyorganisasjon med 15 bransjeforeninger

 • Byggevareindustri

 • entreprenører

 • håndverkere

 • eiendomsutviklere


Seri sitet i byggen ringen bakgrunn

Skattedirektør Bjarne Hope, seminar våren 2002:

byggenæringen i Norge ble karakterisert som en

av ”verstingene mht svart arbeid

Bedrifter unnlot å betale skatter og avgifter, i tillegg

- brukte ulovlig arbeidskraft

- brøt arbeidsmiljøloven

- Dette ga ulike konkurransevilkår og satte seriøse

bedrifter og arbeidsplasser i fare

Seriøsitet i byggenæringen, bakgrunn


Seri sitet i byggen ringen
Seriøsitet i Byggenæringen

En spørreundersøkelse blant bedriftene byggenæringen avdekket at: ”en aktiv bransjeforening som tok klart avstand mot

bruk av svart arbeid, var viktig for at bedriftene unnlot å bruke svart arbeidskraft”.

Dette inspirerte og ”Seriøsitetsprosjektet” ble etablert av

BNL våren 2002


Styringsgruppen
Styringsgruppen

 • Adm. direktør Sverre A. Larssen, BNL - leder

 • Skattedirektør Bjarne Hope, Skattedirektoratet

 • Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet

 • Adm. direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet

 • Forbundsleder Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet

 • Toll- og avgiftsdirektør Marit Wiig, Tolldirektoratet

 • Forbundsleder Erna Dynge, Norsk Arbeidsmandsforbund

 • Direktør Ida Børresen, Utlendingsdirektoratet

 • Trygdedirektør Nanna Stender, Rikstrygdeverket

 • Direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet

 • Direktør Helge Schiager, Skanska Norge AS

 • Adm. direktør Ole-Martin Utgaard, Utgaard AS

Pr. 03.01.06


Seriøsitet i byggenæringen

Målsetning:

”Det skal være lettere å være en seriøs aktør og det

skal bli vanskeligere å være useriøs”

For å et bedre grunnlag for videre satsing ble det

igangsatt pilotprosjekt


Pilotprosjekt

Pilotprosjekt

Byggherre: Forsvarsbygg

”Akershus festning”


Erfaringer akershus festning
Erfaringer – Akershus Festning

Blant noen av våre kontraktmedhjelpere finnes

– en ”grunnleggende uærlighet”


Kontraktkjeden

Vi kjøper over 60% av våre omsetning fra underentreprenører

UE

Flere av våre UE kjøper betydelige andeler av sine leverandører/UE

U UE

UU UE

Vi har ikke oversikt

???

UUU UE

Kontraktkjeden

Utfordring:Hvordan kontrollere og følge opp kontraktsskjeden?


Skanska oppdaget
Skanska oppdaget … underentreprenører

.. en verden vi var uforberedt på

 • Vi har tildels å gjøre med «profesjonelle» kriminelle

 • Vi mangler kunnskap

 • Vi har ikke ressurser i prosjektene til å hindre at useriøse bedr. får leveranser

 • De useriøse må stoppes allerede i tilbudsfasen


Konklusjoner fra pilotprosjektet
Konklusjoner fra pilotprosjektet underentreprenører

 • Dette er et ledelsesansvar

 • Kunnskapsnivået hos oss må forbedres

 • Vi må stille strengere krav til våre leverandører og deres underleverandører.


Seri sitet i byggen ringen1
Seriøsitet i byggenæringen underentreprenører

Noen pågående saker / tiltak:

 • Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet

 • Adgangskontroll og bruk av ID-kort og mannskapslister

 • Prekvalifiseringsordning - StartBANK


BANK underentreprenører er forkortelse for:

Bygg- og

Anleggs-

Næringens

Kvalifikasjonsordning

Driftes av Achilles


Achilles

Achilles underentreprenører

Etablert i Norge i 1990, etter anmodning fra Olje- og energi departementet, for å utvikle en ”Felles kvalifikasjonsordning for norsk industri”

Fra 1993 etablert i England, med hovedvekt på utvikling av tilsvarende systemer for forsyningssektoren (vann og elektrisitet)


Startbank
StartBANK underentreprenører

Tradisjonelt Opplegg

StartBANK

Kjøpere

Kjøpere

Firma A

Firma B

Firma A

Firma B

Koordingerings-enhet

Leverandører

Leverandører


Hvordan bli kvalifisert
Hvordan bli kvalifisert underentreprenører

 • Søkeren leverer komplett kvalifikasjonssøknad med firmaattest

 • StartBANK sjekker offentlige registre for å finne ut om søker har oppfylt alle lovpålagte krav om rapportering


Samarbeid med eksterne kilder
Samarbeid med eksterne kilder underentreprenører

BrønnøysundRegistrene

Firmaatt. enhets-og regnsk.reg.

BE

Sentral godkjenning

Skattedirektoratet

Registerinfo

SKAV-skjema.

Dun & Bradstreet

Kredittopplysning.

Tilleggsoppl.

(Kvalitet, HMS, miljø etc)

Tilleggspakke

D&B: utvidet kredittopplysning


M lsetting

Målsetting underentreprenører

Registrering i StartBANK

vil være en forutsetning

for å kunne gi tilbud på utlyste prosjekt.


Fordeler

StartBank skal underentreprenører: gjøre det lettere å luke ut useriøse bedrifter

StartBANK inneholder:lovpålagt informasjon i én database

Bedrifter (og på sikt forbrukere) kansøke i databasen for å finne potensielle leverandører

Kjøpere bruker mindre ressurser på innkjøpsprosessen og på vedlikehold av leverandørregisteret

Ordningen er nøytral og åpen for alle

Næringen setter selv premissene og bestemmer prisen på medlemskapet i databasen.

Fordeler


Startbank status uke 24 2006
StartBANK - status underentreprenøreruke 24, 2006


Hva har vi oppn dd

Hva har vi oppnådd? underentreprenører

En næring som har kommet på offensiven

Oppmerksomhet rundt viktigheten av seriøsitet

Et godt samarbeid med våre myndigheter

Igangsatt en rekke konkrete tiltak

Gjort det vanskeligere for de useriøse aktørene

Tatt viktige skritt for ӌ bli en mer respektert og

lønnsom næring”


ad