velkommen til handicaps temadag om kommunikation n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation. 20. Januar 2011. Program - formiddag. 9.00 Velkomst v/ Jette Nemming 9.05 Værktøj til vurdering, deltagermodel v/ Søren Vintergaard 9.15 Handicapkonventionen og lovgivningen v/ Karen Ellermann

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation' - gomer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen til handicaps temadag om kommunikation

Velkommen tilHandicapstemadag om kommunikation

20. Januar 2011

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

program formiddag
Program - formiddag

9.00 Velkomst v/ Jette Nemming

9.05 Værktøj til vurdering, deltagermodel v/ Søren Vintergaard

9.15 Handicapkonventionen og lovgivningen v/ Karen Ellermann

9.35 Om kommunikation og den kommunikative udvikling v/ Kristian Mainz.

10.00 Screening af synet v/ Mie Karleby

10.15 Screening af hørelsen v/ Susanne Nemholt

10.30 PAUSE

10.45 Afdækningsværktøjer

Social networks v/ Kirsten Delfour

Videoanalyse v/ Kirsten Delfour

Talking mats v/ Søren Vintergaard

SVKS v/ Kristian Mainz

ICF v/ Søren Vintergaard

12.30 FROKOST

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

program eftermiddag
Program - eftermiddag

13.10 Beskrivelse af kommunikation v/ Marina, Jonstrupvang

13.25 Indhold, vokabularium, ASK v/ Søren Vintergaard

14.00 KAFFEPAUSE

14.15 Præsentation af kommunikationshjælpemidler

15.00 Praksiserfaringer v/ Marina

15.45 Afrunding

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

slide6
”Det er umuligt,

ikke at tro på det man ser,

men det er lige så umuligt,

at se det,

man ikke tror på…..

det man tror på,

ser man.”

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

hvad er kommunikation et par definitioner
Hvad er kommunikation? – et par definitioner….
 • Kommunikation er en interaktion mellem to eller flere personer, som består i en udveksling af informationer for at koordinere og forene deres anstrengelser med det formål at etablere relationer og nå frem til et fælles resultat.” Maja Lisina
  • Dialog og socialt samspil er afgørende.
 • ”Kommunikation er en adfærd og en proces i det sociale system, som sigter mod behovstilfredstillelse.” Irene Johansson
  • Noget relativt, dynamisk og interpersonelt

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

en icf tilgang
En ICF tilgang….
 • Kommunikationsvanskeligheder er ikke et afgrænset eller isoleret fænomen…:
  • Kan være en funktionsnedsættelse hos individet
  • Hos andre mennesker
  • I situationen

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

en kommunikationsmodel
En kommunikationsmodel

Efter Granlund & Olsson

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

en kommunikationsmodel1
En kommunikationsmodel

Efter Granlund & Olsson

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

en kommunikationsmodel2
En kommunikationsmodel

Efter Granlund & Olsson

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

bevidst eller ubevidst kommunikation
Bevidst eller ubevidst kommunikation
 • Ubevidst kommunikation
  • Naturlige reaktioner
  • Reflekser
 • Bevidst kommunikation
  • Når man ved hjælp af handlinger vil overføre et budskab til en anden
 • For at der kan være tale om kommunikation…
  • Skal der være aktivitet
  • Skal nogen respondere

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikativt indhold
Kommunikativt indhold

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikationsform
Kommunikationsform
 • Hvilket medium anvendes?
 • På hvilket niveau sker udtrykket?

Medium:

 • Motorisk
 • Lyd
 • Grafiske symboler

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikationsform1
Kommunikationsform

Udtryksniveau:

 • Naturlige reaktioner
 • Handlingssekvenser
 • Signaler
 • Symboler
 • Sprogligt niveau

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

naturlige reaktioner
Naturlige reaktioner

Man laver en grimasse, når man bider i en citron.

Man gaber, når man er træt.

 • Ubevidst kommunikerende
 • Fortæller omgivelserne hvordan en person oplever hændelser i egen krop eller i omverdenen
 • Følelser
 • Vi er ofte meget gode til at reagere på sådanne naturlige reaktioner.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

handlinger
Handlinger

Indlærte handlinger, der påvirker omgivelserne.

Man går hen til det, man gerne vil have.

 • Kan være ubevidst eller bevidst kommunikerende.
 • Er på vej til at blive bevidst kommunikerende, når
  • det ledsages af øjenkontakt
  • der er opmærksomhedsvekslen
  • der er pauser i handlingssekvenserne, der giver plads til respons
  • det gentages og er entydigt.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

ubevidst bevidst
Ubevidst bevidst
 • Er vigtig, når man skal udvikle den kommunikative form.
 • Man kan ikke lære symboler, hvis man ikke kan kommunikere bevidst med sin omverden.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

signaler
Signaler

Er afgrænsede handlinger – f.eks. skrig, pegning, gestus, enkelttegn eller enkeltord.

 • Er altid bevidst kommunikerende
 • Kan være mere eller mindre konventionelle eller de kan være helt private.
 • Er altid bundet til situationen
 • Omhandler egne behov eller oplevelser

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

symboler
Symboler

Er alment accepterede udtryksformer.

 • Betegner det begrebsmæssige og ikke det situationsbestemte.
 • Kan kombineres til et symbolsystem.
 • De kan kombineres som man vil.
 • Kan kombineres med symboler fra forskellige medier.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

sprogligt niveau
Sprogligt niveau

Styres af grammatiske og syntaktiske regler.

 • Man kan kommunikere på sprogligt niveau i alle 3 medier:
  • Motorik – tegnsprog
  • Lyd – talesprog
  • Grafiske symboler - skriftsprog

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

blik som kommunikativt redskab
Blik som kommunikativt redskab
 • Blik er væsentlig i den tidlige dyade
 • At se kombineret med motoriske handlinger
 • Barnet kan fokusere og følge en genstand fra fødslen
 • 6 uger – motorisk fastholdelse – fokuserer mors blik (mere social)
 • Ved 3 mdr. modnes det visuelle system
 • Ved 6 mdr. øje-hånd koordination udvikles
 • Den tidlige triade udvikles

Blikket signalerer, at man er parat og har til hensigt at indgå i et samspil.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

imitation et bud p en udviklingsr kkef lge karlan
Imitation – et bud på en udviklingsrækkefølge (Karlan)
 • Barnet kan imitere bevægelser/ lyd fra dets eget repertoire, hvis den voksne imiterer barnet direkte i det øjeblik bevægelsen/ lyden kommer første gang.
 • Barnet kan imitere bevægelser/ lyd fra eget repertoire, som det selv for nylig har udført.
 • Barnet kan imitere bevægelser/ lyd som minder om de, der findes i dets eget repertoire.
 • Barnet kan efter mange forsøg imitere nye adfærdsformer, som ikke findes i dets repertoire.
 • Barnet kan direkte imitere ny adfærd.
 • Barnet kan forsinket imitere ny adfærd.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikativ hensigt intention
Kommunikativ hensigt/ intention
 • Hvad vil man opnå?
 • Kommunikationen kan have mange funktioner:
  • Den instrumentelle funktion – jeg vil have
  • Den regulerende – gør som jeg vil have
  • Den sociale – du og jeg
  • Den personlige – her er jeg
  • Den udforskende – fortæl mig hvorfor
  • Den fantasibærende – hvad nu hvis
  • Den informative – jeg har noget at fortælle

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

slide25
Den instrumentelle funktion – jeg vil have
 • Den regulerende – gør som jeg vil have
 • Den sociale – du og jeg
 • Den personlige – her er jeg
 • Den udforskende – fortæl mig hvorfor
 • Den fantasibærende – hvad nu hvis
 • Den informative – jeg har noget at fortælle

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikativ og sproglig udvikling
Kommunikativ og sproglig udvikling

0-6 mdr.

Udveksling af følelser

og opmærksomhed

Kontaktcyklus

Smil, mimik, øjenbevægelser

Kropsbevægelser

6-18 mdr.

Opmærksom på genstande

Kropssprog, udpegning, gestus

Private tegn

Gentage handlinger

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikativ og sproglig udvikling1
Kommunikativ og sproglig udvikling

18-36 mdr.

Vil vise hvad det kan

Imiterer den voksne

Verbal tale udvikles

36-72 mdr.

Kognitivt interessefelt

Vil selv

Som-om-lege

Vel gerne høre om abstrakte ting

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikativ og sproglig udvikling2
Kommunikativ og sproglig udvikling

0-6 mdr.

Udveksling af følelser Svært at få vekselspillet i gang

og opmærksomhed Den voksne overser signaler

Kontaktcyklus Kan måske ikke bevæge sig

Smil, mimik, øjenbevægelser

Kropsbevægelser

6-18 mdr.

Opmærksom på genstande Den voksne overser/ forventer ikke

Kropssprog, udpegning, gestus barnets interesse for omgivelserne

Private tegn Fastholdes på det emotionelle plan

Gentage handlinger Har svært ved at handle

Den voksne overser invitationer til

samspil p.g.a. træning

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

kommunikativ og sproglig udvikling3
Kommunikativ og sproglig udvikling

18-36 mdr.

Vil vise hvad det kan Har svært ved at udføre det, det

Imiterer den voksne gerne vil manglende selvopfattelse

Verbal tale udvikles Imitationsforsøg overses

Ingen forsøg på systematiseret

sprog og billedopfattelse

36-72 mdr.

Kognitivt interessefelt Ingen forventninger

Vil selv

Som-om-lege

Vel gerne høre om abstrakte ting

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

svks skema til vurdering af kommunikation og sprog
SVKS – Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog
 • 195 items fordelt på
 • 27 kategorier, der er opdelt i
 • 4 hovedgrupper:
  • Adfærd, der kommer før egentlig kommunikation
  • Imitation
  • Uformel kommunikativ adfærd
  • Formel kommunikativ adfærd

Er ikke et beskyttet materiale – må anvendes af alle.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

svks adf rd der kommer f r egentlig kommunikation
SVKS – adfærd, der kommer før egentlig kommunikation
 • Behov og yndlingsting
 • Syn og evnen til at bruge blikket
 • Brug af visuel information
 • Kontrol af hænder og arme
 • Social interesse uden kommunikation
 • Hørelse og evnen til at lytte
 • Udvikling af lyde
 • Kontrol af talemotorik
 • Målrettet brug af lyd
 • Følelsesmæssige udtryk (ikke kommunikation)
 • Musik og sang

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

svks imitation
SVKS - imitation
 • Imitation af bevægelse
 • Imitation af sproglig lyd

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

svks uformel kommunikativ adf rd
SVKS – Uformel kommunikativ adfærd
 • At give til andre
 • Kommunikation med billeder eller ting
 • Kommunikation med kropshandlinger
 • Kommunikation med gestus
 • Kommunikation ved manipulation
 • Kommunikation ved at pege
 • Kommunikation ved øjenudpegning ”at se”
 • Lyde anvendt som kommunikationsmiddel
 • Følelsesmæddige udtryk (kommunikation)
 • Brug af følelsesmæssige udtryk

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

svks formel kommunikativ adf rd
SVKS – formel kommunikativ adfærd
 • Forståelse af ikke-talesproglig kommunikation
 • Forståelse af talesprog
 • Forståelse af andres følelser
 • Anvendelse af kommunikation med symboler, tegn eller tale

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

svks hvad kan det bruges til
SVKS – hvad kan det bruges til?
 • Som interviewguide– dog ikke for de svagest kommunikerende børn
 • Giver anledning til mange pædagogiske overvejelser – ikke mindst om egen praksis
 • Kan være med til at skærpe den pædagogiske opmærksomhed på de kommunikative udspil
 • Meget anvendeligt som grundlag for en bred drøftelse i en medarbejdergruppe omkring en beboers kommunikation
 • SVKS fokuserer ikke på den ubevidst kommunikative adfærd, der ellers er pædagogisk konstruktiv i forhold til de svagest kommunikerende.

Temadag om kommunikation den 20. januar 2011

ad