Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

254 Views Download Presentation
Download Presentation

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

 2. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 2008-9 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIHAZİRAN SEMİNER ÇALIŞMALARISUNU ÇALIŞMASI

 3. 6. SINIFLAR YAPIM KUŞAĞI GRUP ETKİNLİKLERİNİN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE UYGULANMASI ATATÜRK KÖŞEMİZ NASIL OLMALIDIR?

 4. İş birliğine Dayalı Öğrenme • 1. İşbirliğine dayalı öğretimde grup tarafından belirlenen amaç, her öğrenci için önemli olarak algılanır. • 2. Farklı yetenekleri, gereksinimleri ve öğrenme biçimleri olan öğrencilere göre kümeler oluşturulur ve öğrenciler bu kümelerde çalışır. • 3. Öğrencinin kümesi ile birlikte, dersin amacına ulaşma beklentisi ve çabası ortak özelliklerin başında gelir. • 4. Her öğrenciden, diğer öğrencilerle olumlu etkileşimde bulunması beklenir. • 5. Küme içerisinde öğrenciler arasında gerekli araç-gereçler ile düşünceler paylaşılır. • 6. Küme üyeleri konunun bir parçasından sorumludur ve konusuyla ilgili olarak kümesine katkıda bulunur. Diğer öğrenciler ise; destek, yardım ve pekiştirmede temel kaynak olarak kabul edilir. • 7. Değerlendirmelerde, küme üyelerinin küme çalışmalarına katkıları esas alınır. • 8. Kümeler, başarı düzeylerine göre birbirleriyle karşılaştırılabilir. Bireysel olarak öğrencilerin birbirleriyle karşılaştırılması yapılmaz. • 9. Öğretmenin ortam düzenleyici ve gerektiğinde yardımcı, destekleyici bir rolü bulunmaktadır.

 5. Sınıf, sınıf sayısı öncelikle dikkate alınarak 4-6 kişilik gruplara bölünecektir. • Gruplar Beyin Fırtınası Tekniğine göre, grup çalışmaları için çeşitli sorunlar tespit ederler. • Tespit edilen sorunlardan birisi, öğretmen yönlendirmesi ve yardımıyla grup konusu olarak seçilir. • İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemiyle yapılacak etkinliklerden birisi aşağıda sunu olarak hazırlanmış ve sunulmuştur.

 6. Hayatındaki sorunların farkına varır. ATATÜRK’Ü TANITMAK Atatürk’ü bütün yönleriyle güncel, etkin bir şekilde nasıl anlatabiliriz?

 7. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. ATATÜRK KÖŞELERİMİZ NASIL OLMALIDIR? • Atatürk’ü daha iyi nasıl anlatabiliriz? • Atatürk köşemizi daha etkin ve işlevsel hale nasıl getirebiliriz? • Atatürk’ ……….

 8. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. Daha etkin ve işlevsel Atatürk köşesi nasıl olmalıdır? Hazırlık çalışması .. Grup üyeleri tarafından gerektiğinde işbölümü yaparak, konunun araştırılması

 9. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. Öğrenciler yaptıkları araştırma sonucunda Atatürk köşeleri ile ilgili olası önerileri sunarlar. • Klasik Atatürk Köşeleri yeterlidir. • Hareketli Atatürk Köşesi tasarımı daha uygun olabilir. • Elektronik ve pano özelliğinde pano tasarımı daha ilgi çekici olabilir. Öğrenciler aralarında işbölümü yaparak ilgili önerilerini uygulanabilirliğini, yararlılıklarını tartışırlar.

 10. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. Grup üyeleri, farklı taslak çizimlerle düşüncelerini öneri haline getirirler ve bunlardan birisini öneri olarak seçerler.

 11. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler. Öğrenciler, çözümün taşıması gerekli özellikleri kendi aralarında tartışarak, sıralarlar. • Okullar dahil ihtiyaç hissedilebilecek her yerde (resmi ve özel) kullanılabilecek. • İhtiyaca göre farklı boyutlarda üretilebilecek. • Güncel kronolojik konuları içermelidir. • İlgi çekici olmalıdır. • Özgün olmalıdır. • Taşınabilir nitelikte olmalıdır.

 12. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar. • Belirlediği taslak çalışmayı geliştirecek şekilde taslak çalışması ile ilgili çevresinin görüş ve önerilerini alırlar, araştırma yaparlar. • Boyutları uygun mu? Nasıl olmalı • Güvenli mi? • Rengi, dokusu ve biçimi nasıl? • Taşınıyor mu? Nasıl üretilmiş? • Üretiminde hangi malzemeler kullanılmış? • Bu malzemeler geri dönüşümlü mü? • Nasıl bir muhafazaya sahip? • Nasıl bir dokuya sahip? • Ağırlığı ne kadar? Araştırma konusunda gerektiğinde işbölümü yaparlar.

 13. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler. • Tasarım hareketli olmalıdır. • Aydınlatma sistemi tasarıma uygun ve konuları vurgulayacak şekilde olmalıdır. • Renk konusu, kendisi ve çevresiyle uyumlu olmalıdır. • Güncelleme işlemleri kolay yapılabilir nitelikte olmalıdır.

 14. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler. Tasarımda kullanılabilecek yöntem ve teknikler : • Kesme işlemleri ve araçlarını öğretmen yardımıyla öğrenirler. 2. Ağaç İşleri alanı birleştirme yöntem ve teknikleri, araç-gereçleri konusunu öğretmen yardımıyla öğrenirler. 3. Montaj işleminde gerekli yöntem teknikler öğrenirler.

 15. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar. 1. Kendi ekseni etrafında dönecek şekilde olacak. 2. Aydınlatma sistemine sahip olacak. 3. Enerji tasarrufunun önemi nedeniyle enerjisini Güneş enerjisinden alacak. 4. Kronolojik kolayca güncelleme yapılabilecek. 5. …

 16. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. • Markalama İşlemi • Kesme İşlemi • Birleştirme İşlemi • Montaj işlemi • Kontrol ve düzeltme işlemleri

 17. Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir. • Tasarımın gerçekleştirilmesi konusunda gerektiğinde çevreyle işbirliği yapılacak. • Tasarımın çeşitli özellikleri ve üretimi konusunda gerektiğinde işbölümü yaparlar.Örneğin, Ahşap bölümü, Elektrik ve aydınlatma bölümüHareketli mekanik bölümü konularında işbölümü • Tasarımın montajı ve birleştirilmesi konusunda işbirliği ve yardım alırlar.

 18. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler. • Okullar dahil ihtiyaç hissedilebilecek her yerde (resmi ve özel) kullanılabilecek. • İhtiyaca göre farklı boyutlarda üretilebilecek. • Güncel kronolojik konuları içermelidir. • İlgi çekici olmalıdır. • Özgün olmalıdır. • Taşınabilir nitelikte olmalıdır vb. özelliklere göre tasarımı değerlendirirler.

 19. Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir. • Sorunu çözümledi mi? • Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor mu? • Birleştirme ve şekillendirme teknikleri ne kadar uygun? • Kullanılan gereçlerin avantaj ve dezavantajları neler? • Benzerlerine göre zayıf ve üstün yanları var mı? • Hangi özelliklerinin değiştirilmeye ihtiyacı var? • Daha fazla geliştirilebilir mi?Grup üyeleri soruları ile çalışmalarını değerlendirir ve sorgularlar, tartışırlar.

 20. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik öneri sunar. Öğrenciler değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak tasarımları için yapılması gerekli değişiklikleri belirler, belirledikleri değişiklik önerilerini tasarımlarına nasıl aktaracaklarını düşünürler. Çözümü yazarak ve çizerek ifade eder, tasarımlarına yönelik değişiklik önerilerini gerekçeleriyle listeler ve sonuçları tasarım günlüğüne kaydederler. Değişiklik öneri örneği; Çalışmada kullanılacak bir algılama (sensör) sistemiyle Atatürk Köşesi kendi etrafında dönecek ve aydınlatma sistemi aydınlatacaktır.

 21. Yararlı olabilecek bazı kaynaklar: • http://cc.domaindlx.com/guguz/12.html • http://ideas.ceit.metu.edu.tr/ttkb/Mersin_Seminer/sunular/30112006/i%C5%9Fbirlikli.PPT

 22. CEMİL MERCAN ESKİŞEHİR MEHMET ALİ YASİN İÖO HAZİRAN 2009