“Türk çocuğu
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ. 2008-9 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN SEMİNER ÇALIŞMALARI SUNU ÇALIŞMASI. 6. SINIFLAR YAPIM KUŞAĞI GRUP ETKİNLİKLERİNİN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - glynis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rk ocu u ecdad n tan d k a daha b y k i ler yapmak i in kendinde kuvvet bulacakt r

“Türk çocuğu

ecdadını tanıdıkça

daha büyük işler yapmak için

kendinde kuvvet bulacaktır.”


Teknoloj ve tasarim ders
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

2008-9 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIHAZİRAN SEMİNER ÇALIŞMALARISUNU ÇALIŞMASI


T rk ocu u ecdad n tan d k a daha b y k i ler yapmak i in kendinde kuvvet bulacakt r

6. SINIFLAR

YAPIM KUŞAĞI

GRUP ETKİNLİKLERİNİN

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

ATATÜRK KÖŞEMİZ NASIL OLMALIDIR?


Birli ine dayal renme
İş birliğine Dayalı Öğrenme

 • 1. İşbirliğine dayalı öğretimde grup tarafından belirlenen amaç, her öğrenci için önemli olarak algılanır.

 • 2. Farklı yetenekleri, gereksinimleri ve öğrenme biçimleri olan öğrencilere göre kümeler oluşturulur ve öğrenciler bu kümelerde çalışır.

 • 3. Öğrencinin kümesi ile birlikte, dersin amacına ulaşma beklentisi ve çabası ortak özelliklerin başında gelir.

 • 4. Her öğrenciden, diğer öğrencilerle olumlu etkileşimde bulunması beklenir.

 • 5. Küme içerisinde öğrenciler arasında gerekli araç-gereçler ile düşünceler paylaşılır.

 • 6. Küme üyeleri konunun bir parçasından sorumludur ve konusuyla ilgili olarak kümesine katkıda bulunur. Diğer öğrenciler ise; destek, yardım ve pekiştirmede temel kaynak olarak kabul edilir.

 • 7. Değerlendirmelerde, küme üyelerinin küme çalışmalarına katkıları esas alınır.

 • 8. Kümeler, başarı düzeylerine göre birbirleriyle karşılaştırılabilir. Bireysel olarak öğrencilerin birbirleriyle karşılaştırılması yapılmaz.

 • 9. Öğretmenin ortam düzenleyici ve gerektiğinde yardımcı, destekleyici bir rolü bulunmaktadır.


T rk ocu u ecdad n tan d k a daha b y k i ler yapmak i in kendinde kuvvet bulacakt r

 • Sınıf, sınıf sayısı öncelikle dikkate alınarak 4-6 kişilik gruplara bölünecektir.

 • Gruplar Beyin Fırtınası Tekniğine göre, grup çalışmaları için çeşitli sorunlar tespit ederler.

 • Tespit edilen sorunlardan birisi, öğretmen yönlendirmesi ve yardımıyla grup konusu olarak seçilir.

 • İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemiyle yapılacak etkinliklerden birisi aşağıda sunu olarak hazırlanmış ve sunulmuştur.


Hayat ndaki sorunlar n fark na var r
Hayatındaki sorunların farkına varır. kişilik gruplara bölünecektir.

ATATÜRK’Ü TANITMAK

Atatürk’ü bütün yönleriyle güncel,

etkin bir şekilde nasıl anlatabiliriz?


Belirledi i sorunu a klamaya y nelik ara t rma yapar
Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. kişilik gruplara bölünecektir.

ATATÜRK KÖŞELERİMİZ NASIL

OLMALIDIR?

 • Atatürk’ü daha iyi nasıl anlatabiliriz?

 • Atatürk köşemizi daha etkin ve işlevsel hale nasıl getirebiliriz?

 • Atatürk’ ……….


Ara t rmalardan elde etti i sonu lar analiz ederek sorunu tan mlar
Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.

Daha etkin ve işlevsel Atatürk köşesi

nasıl olmalıdır?

Hazırlık çalışması ..

Grup üyeleri tarafından gerektiğinde

işbölümü yaparak, konunun

araştırılması


Sorunun z m ne y nelik neriler sunar
Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. sorunu tanımlar.

Öğrenciler yaptıkları araştırma sonucunda Atatürk

köşeleri ile ilgili olası önerileri sunarlar.

 • Klasik Atatürk Köşeleri yeterlidir.

 • Hareketli Atatürk Köşesi tasarımı daha uygun olabilir.

 • Elektronik ve pano özelliğinde pano tasarımı daha ilgi çekici olabilir.

  Öğrenciler aralarında işbölümü yaparak ilgili önerilerini

  uygulanabilirliğini, yararlılıklarını tartışırlar.


Z me y nelik taslak tasar m nerisi geli tirir
Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. sorunu tanımlar.

Grup üyeleri, farklı taslak çizimlerle düşüncelerini öneri haline getirirler ve bunlardan birisini öneri olarak seçerler.


Z m n ta mas gereken genel zellikleri belirler
Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler. sorunu tanımlar.

Öğrenciler, çözümün taşıması gerekli özellikleri

kendi aralarında tartışarak, sıralarlar.

 • Okullar dahil ihtiyaç hissedilebilecek her yerde (resmi ve özel) kullanılabilecek.

 • İhtiyaca göre farklı boyutlarda üretilebilecek.

 • Güncel kronolojik konuları içermelidir.

 • İlgi çekici olmalıdır.

 • Özgün olmalıdır.

 • Taşınabilir nitelikte olmalıdır.


Taslak tasar m nerisini geli tirmeye y nelik ara t rma yapar
Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.

 • Belirlediği taslak çalışmayı geliştirecek şekilde taslak çalışması ile ilgili çevresinin görüş ve önerilerini alırlar, araştırma yaparlar.

 • Boyutları uygun mu? Nasıl olmalı

 • Güvenli mi?

 • Rengi, dokusu ve biçimi nasıl?

 • Taşınıyor mu? Nasıl üretilmiş?

 • Üretiminde hangi malzemeler kullanılmış?

 • Bu malzemeler geri dönüşümlü mü?

 • Nasıl bir muhafazaya sahip?

 • Nasıl bir dokuya sahip?

 • Ağırlığı ne kadar?

  Araştırma konusunda gerektiğinde işbölümü yaparlar.


Ara t rma sonu lar n g z n ne alarak ger ekle tirece i tasar m n yap s n ve zelliklerini belirler
Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.

 • Tasarım hareketli olmalıdır.

 • Aydınlatma sistemi tasarıma uygun ve konuları vurgulayacak şekilde olmalıdır.

 • Renk konusu, kendisi ve çevresiyle uyumlu olmalıdır.

 • Güncelleme işlemleri kolay yapılabilir nitelikte olmalıdır.


Tasar m nda kullanaca y ntem ve teknikleri deneyerek belirler
Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.

Tasarımda kullanılabilecek yöntem ve

teknikler :

 • Kesme işlemleri ve araçlarını öğretmen

  yardımıyla öğrenirler.

  2. Ağaç İşleri alanı birleştirme yöntem ve

  teknikleri, araç-gereçleri konusunu öğretmen

  yardımıyla öğrenirler.

  3. Montaj işleminde gerekli yöntem teknikler öğrenirler.


Tasar m n yap m resmini izerek a klar
Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar. belirler.

1. Kendi ekseni etrafında dönecek

şekilde olacak.

2. Aydınlatma sistemine sahip

olacak.

3. Enerji tasarrufunun önemi

nedeniyle enerjisini Güneş

enerjisinden alacak.

4. Kronolojik kolayca güncelleme

yapılabilecek.

5. …


Tasar m n yap m a amalar n planlar
Tasarımın yapım aşamalarını planlar. belirler.

 • Markalama İşlemi

 • Kesme İşlemi

 • Birleştirme İşlemi

 • Montaj işlemi

 • Kontrol ve düzeltme işlemleri


Tasar m belirledi i planlamaya ba l kalarak ger ekle tirir
Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.

 • Tasarımın gerçekleştirilmesi konusunda gerektiğinde çevreyle işbirliği yapılacak.

 • Tasarımın çeşitli özellikleri ve üretimi konusunda gerektiğinde işbölümü yaparlar.Örneğin, Ahşap bölümü,

  Elektrik ve aydınlatma bölümüHareketli mekanik bölümü konularında işbölümü

 • Tasarımın montajı ve birleştirilmesi konusunda işbirliği ve yardım alırlar.


Tasar m n de erlendirmeye y nelik l tlerini belirler
Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.

 • Okullar dahil ihtiyaç hissedilebilecek her yerde (resmi ve özel) kullanılabilecek.

 • İhtiyaca göre farklı boyutlarda üretilebilecek.

 • Güncel kronolojik konuları içermelidir.

 • İlgi çekici olmalıdır.

 • Özgün olmalıdır.

 • Taşınabilir nitelikte olmalıdır vb. özelliklere göre tasarımı değerlendirirler.


Tasar m belirledi i genel zelliklere g re de erlendirir
Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.

 • Sorunu çözümledi mi?

 • Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

 • Birleştirme ve şekillendirme teknikleri ne kadar uygun?

 • Kullanılan gereçlerin avantaj ve dezavantajları neler?

 • Benzerlerine göre zayıf ve üstün yanları var mı?

 • Hangi özelliklerinin değiştirilmeye ihtiyacı var?

 • Daha fazla geliştirilebilir mi?Grup üyeleri soruları ile çalışmalarını değerlendirir ve sorgularlar, tartışırlar.


Tasar m de i tirmeye ve geli tirmeye y nelik neri sunar
Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik öneri sunar.

Öğrenciler değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak

tasarımları için yapılması gerekli değişiklikleri belirler,

belirledikleri değişiklik önerilerini tasarımlarına nasıl

aktaracaklarını düşünürler. Çözümü yazarak ve çizerek ifade

eder, tasarımlarına yönelik değişiklik önerilerini

gerekçeleriyle listeler ve sonuçları tasarım günlüğüne

kaydederler.

Değişiklik öneri örneği;

Çalışmada kullanılacak bir algılama (sensör) sistemiyle Atatürk

Köşesi kendi etrafında dönecek ve aydınlatma sistemi

aydınlatacaktır.


Yararl olabilecek baz kaynaklar
Yararlı olabilecek bazı kaynaklar: sunar.

 • http://cc.domaindlx.com/guguz/12.html

 • http://ideas.ceit.metu.edu.tr/ttkb/Mersin_Seminer/sunular/30112006/i%C5%9Fbirlikli.PPT


T rk ocu u ecdad n tan d k a daha b y k i ler yapmak i in kendinde kuvvet bulacakt r

CEMİL MERCAN sunar.

ESKİŞEHİR MEHMET ALİ YASİN İÖO

HAZİRAN 2009