a r s z do um ve g ncel geli meler
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ağrısız Doğum ve Güncel Gelişmeler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Ağrısız Doğum ve Güncel Gelişmeler - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Ağrısız Doğum ve Güncel Gelişmeler. Dr. Şükran Şahin. DOĞUMDA İDEAL ANALJEZİ. Tüm evrelerde hızlı, etkin ve güvenli Kolay uygulanabilmeli Anne/fetus vital fonksiyonlar ☺ Annenin bilinci açık olmalı Cerrahi girişim gerektiğinde kullanılabilmeli Anne güvenli bir şekilde yürüyebilmeli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ağrısız Doğum ve Güncel Gelişmeler' - gloria-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
do umda deal analjez
DOĞUMDA İDEAL ANALJEZİ

Tüm evrelerde hızlı, etkin ve güvenli

Kolay uygulanabilmeli

Anne/fetus vital fonksiyonlar ☺

Annenin bilinci açık olmalı

Cerrahi girişim gerektiğinde kullanılabilmeli

Anne güvenli bir şekilde yürüyebilmeli

ep dural analjez
EPİDURAL ANALJEZİ

“İyi”analjezi

Yan etkileri az

Sezaryen gerektiğinde kullanılır

Epizyotomi için ek anestezi gerekmez

Mobilizasyon

ep dural analjez1
EPİDURAL ANALJEZİ

Motor blok ve kas gevşemesi (-)

Opioidlerin solunum depresyonu yapıcı etkilerinden korur

Doğum sonrası analjezi☺

a r s z do um i in epidural teknikleri
AğrısızDoğumiçin Epidural Teknikleri
 • Aralıklı bolus
 • Devamlıinfüzyon
 • HastaKontrollü Epidural Analjezi
slide8
NE ZAMAN

YERLEŞTİRELİM?

750 primigravid erken 2cm ge 5cm cse
Epidural ne zamanyerleştirilmeli?

750 Primigravid

Erken - (2cm)

Geç(~5cm) CSE

epidural ne zaman yerle tirilmeli

Epidural ne zamanyerleştirilmeli?

~

Erkengrup – CSE (2 cm)

Geçgrup – im/iv hidromorfon – CSE ( 5 cm)

Wong NEJM 2005~

epidural ne zaman yerle tirilmeli1

Epidural ne zamanyerleştirilmeli?

Sezaryenveyaoperatifdoğumoranındafarkyok

Doğumsüresierkengrupta (~90 dk) dahakısa

Wong NEJM 2005

slide12
“Wong vearkadaşlarınınbulguları; doğumunerkendönemlerindeşiddetliağrısıolanveanaljeziisteyenkadınlardarejyonalanestezikilaçlarlaağrınıngiderilmesinden, yapaybirgerekliservikaldilatasyonderecesineerişilmediğigerekçesiilevazgeçilmemesigerektiğiniaçıkbirşekildegöstermektedir.”
slide13
Son zamanda 3 meta-analiz; *Epidural analjezisezaryenoranınıartırmaz !! *Doğumunerkendönemlerindeyapılan epidural geçdönemdeyapılanlaragöresezaryeninsidensindebirfarkoluşturmaz !!
epidural aral n belirlenmesi diren kayb i in hava m su mu
Epidural aralığınbelirlenmesiDirençkaybıiçinhavamı, sumu?
 • 5 RCT içeren meta-analiz
 • İstenmeyenetkileryönündenistatistikfarkyok

Schier R et al. Epidural space identification; a meta analysis of complications after air versus liquid as the medium for loss of resistance. AnesthAnalg 2009;109;2012-21

epidural aral n belirlenmesi
Asılıdamla

Direnç kaybı

Havaile

Serum fizyolojikile

Deneyim→lig. flavumdangeçmehissi

Epidural balon

A clinical experience with epidural balloon in the localisation of the epidural space in labouringparturients.Nig Q J Hosp Med. 2008 Jul-Sep;18(3):166-9.

Epidural aralığın belirlenmesi
epidural kateter yerle tirilmesi
Epidural kateteryerleştirilmesi

Cilt epidural uzaklık 2 - 9 cm !!

%50 <5 cm

%80 <6 cm

%16 <4 cm

slide17
Epidural kateter

epidural aralıkta 4-6 cm itilmeli

2 cm’den az itilirse çıkabilir (%12.5)

6 cm’den fazla itilirse

iv

subdural

subaraknoid

intervertebralforamenden çıkabilir

epidural aral n vol mle geni letilmesi
Epidural aralığın volümle genişletilmesi
 • Kateterden önce iğneden az miktarda sıvı
    • Dural ponksiyon
    • Venöz kanülasyon
    • Parestezi
epidural aral n vol mle geni letilmesi1
Epidural aralığınvolümlegenişletilmesi
 • 30 RCT Meta-analiz
 • Riskiazaltmakiçin:
  • Lateral pozisyon
  • Sıvıilepredistansiyon
  • Tekaçıklığıolankateter
  • İçindetelolanpoliüretankateter
  • Kateteri en fazla 6 cm ilerletmek

Mhyre JM et al. A systematic review of RCTs that evaluate strategies to avoid epidural vein cannulation during obstetric catheter placement. AnesthAnalg 2009 ; 108:1232-42

kateterin iv yerle imi
Kateterin iv yerleşimi

%5olguda epidural ven

Gebelerde daha sık (ivcobs.)

Aspirasyonla kan gelmemesi ekarte ettirmez

İlk LA enjeksiyonunda toksisite açısından dikkat edilmeli (dilde metalik tat, kulak çınlaması, SSS semptomları)

kateterin subdural yerle imi
Kateterin subdural yerleşimi

Kateter dura ile araknoid arasında

Yüksek volümlerin verilmesi ile

Yamalı yetersiz analjezi

Yüksek spinal blok

Aspirasyonla BOS yokluğu ve geç başlangıç yanıltıcı

İnsidans daha sık

Collier, CB. Accidental subdural injection during attempted lumbar epidural blockmay present as a failed or inadequate block: radiographic evidence. RegAnesth Pain Med. 2004;29:45–51.

kateterin subdural yerle imi1
Kateterin subdural yerleşimi

Başarısız epidural blok

Şiddetli sırt ve skapuler ağrı

Sinir stimülasyonu ile ?? epidural blok

Kontrast radyografi – subdural yerleşim

Klinik tanı güç olabilir

Moore AR. Unintentional subdural catheter placement during labor analgesia shows typical pattern but atypical response to the Tsui test. IJOA 2010;111-4

pl ka med ana dorsal s
PLİKA MEDİANA DORSALİS
 • Posterior epidural orta hat yağ yastığı
 • Dura arasındaki yapışıklıklar

dural protrüzyon

tek taraflı blok

Gallart L et al. Clinical and radiologic evidence of theepidural plica mediana dorsalis. Anesth

Analg 1990;71:698-701

Fukushige T et al. Radiographic investigation of unilateral epidural block after single injection. Anesthesiology1997;87:1574-75

pl ka med ana dorsal s1
PLİKA MEDİANA DORSALİS

Kontrastöncesi anterior-posterior

görüntü.

Epidural iğne L5S1 aralığınınuzak sol

tarafındanintervertebralaralığagiriyor

Stevens DS, et al. Appearance of plicamedianadorsalis during epidurography.

Pain Physician, 2006: 9,2:268-9

tek tarafl blok
Tektaraflıblok

Kateter 1-2cm çekilir

Hasta bloke olmayantarafalttakalacakşekildeyatırılır

Ek bolus dozverilir(%0.25 bupivakain veya şirokain 10 ml)

aral kl gelen iddetli a r breakthrough pain
Aralıklıgelenşiddetliağrı(Breakthrough Pain)

Kontraksiyonların pik döneminde şiddetli ağrı

Blokyetersiz

Şiddetli ağrı

Fetal basınç

Dolu mesane !!!

Bolus ilaç dozu arttırılmalı !

sakral blok olmamas
Sakralblokolmaması

Doğumun 2. devresinde ve çıkımda ağrı

S2-4 sinirkökleribüyükve kalın

Solüsyonların epiduralde yukarı yayılımı kolay

Düşük dozlardablokajzorolabilir

 • 5-10ml % 2 lidokain(1/2-1 ml bikarbonatile)
 • 5-10 ml %0.25 bupivakain
 • % 2’lik 2 - kloroprokain
fetal bradikardi
Fetalbradikardi

%5-10 olguda

Genellikle geçici

5-10 mg iv efedrin

maternal hipotansiyonolmasada

slide31
KSEFetal bradikardi?

Muhtemel mekanizma:

Doğumağrıadrenalin

KSE ağrıadrenalin

uterusa  agonist (relaksan) etkilerde 

uterin tonus

dural ponksiyon
Duralponksiyon

% 0.5-2 olguda

İntratekal düşük dozla ilk analjezi sağlanmalı

Kateter yerinde bırakılabilir ?

Başkaaralıkdenenebilir ?

Verilecekdozyarıyaazaltılmalı ?

Baş ağrısı, diplopi, fotofobi ve tinnitus görülebilir

dural ponksiyon sonras ba a r s
Duralponksiyonsonrasıbaşağrısı
 • 1997-2006 arasında 17198 obstetrikblok
  • 965 epidural
  • 16193 CSE
  • 40 spinal
 • 89 aksidentalduralponk (55 tanı +, 34 tanıyok)
 • 28 epidural tekrarkonulmuş
 • 27 intratekalkateter (24 st)
 • 31 kadındabaşağrısı

Van de Velde et al Ten years of experience with accidental dural puncture and PDPH. IJOA 2008: 17(4), 329-35

dural ponksiyon sonras ba a r s1
Duralponksiyonsonrasıbaşağrısı
 • AksidentalDuralPonksiyonlar/ çoğutanınmıyor
 • CSE - riskiartırmıyor
 • 29 G kalemuçluiğneler, 27 G’egöreyararıyok
 • Epidural kateter – intratekal
  • Başağrısıve epidural kanyamasınıazaltmıyor

Van de Velde et al Ten years of experience with accidental dural puncture and PDPH. IJOA 2008: 17(4), 329-35

dural ponksiyon sonras ba a r s t rkiye deki uygulama
DuralponksiyonsonrasıbaşağrısıTürkiye’dekiuygulama
 • Yanıtoranı %70
 • Epidural kateteri
  • İntratekaldebırakma %36 (n=28)
  • Başkaaralıktanyenidenyerleştirme %64 (n=50)

Günaydın B et al. Survey of Turkish practice evaluating the management of PDPH in the obs population. ActaAnaesth Belg.2008:59(1)7-12

tedavi
Tedavi

24-48 saat yatak istirahati

İv hidrasyon

NSAİD (+/- kafein )

Epidural kan yaması (EBP)

obstetride pca
Obstetride PCA
 • 1976: PCA Meperidin
  • Evans JM, et al. Lancet 1976; 1: 17-8
 • 1988: PCEA Bupivakain
  • Gambling DR, et al. Can J Anaesth 1988; 35: 294-9
pcea avantajlar
PCEA Avantajları

İlaçkullanımı

 Motorblok

Ağrıskorları

Hastamemnuniyeti

Anesteziekibininişyükü

pcea dezavantajlar
PCEA dezavantajları
 • Güvenlik
  • Aşırıdozpotansiyeli
  • Cihazınmalfonksiyonu
  • Yüksekblok
 • 2048 hastaiçeren33çalışmadahiçbildirilmemiş*

*PubMed Search: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

obstetride pcea
Obstetride PCEA
 • Çokmiktardaklinikçalışmavar
 • >20 yılklinikdeneyim
 • Devamlıinfüzyonagöreyararları:
  •  MB ilaçkullanımı, işyükü
  • NSD:Sonuç, yanetkiler, analjezi, annememnunniyeti
 • Dezavantajıyok(± maliyet)
 • Güvenli, hastalarınhoşunagider, zamanveiştenekonomi
pcea bolus ne kadar olmal
PCEA Bolus ne kadarolmalı?
 • İdealdoz ?
 • Range: 2-12 ml
  • Çokküçükolursa: Yetersizağrıtedavisi
  • Çokbüyükolursa: LAyanetkileri
 • Amaç: Yan etkileriminimalizeederekanaljezioluşturmak
lockout intervali
Lockoutintervali:
 • İdeal interval ?
 • Range: 5-30dk
  • Çokkısaolursa: Fazlailaçvolümü&yanetkiler?
  • Çokuzunolursa: yetersizağrıtedavisi
 • Amaç: Analjeziveek bolus içinyeterlizaman
pcea in gelece i
PCEA’ingeleceği?
 • “Computer-Integrated” aralıklıbolus doz
 • Hastanınbireyselgereksiniminegörebelirlenen bolus PCEA dozu
  • Dozundahaçokazaltılması
  • Anne memnuniyetininartırılması
  • Anestezikgirişimlerinmaksimalderecedeazaltılması?
bilgisayara entegre pcea
Bilgisayaraentegre PCEA
 • Bolus ihtiyacınagörebazalinfüzyondeğişir
 • Yararları:
  • ↑ Anne memnuniyeti
  • ↓ Breakthroughağrı
 • Kısıtlamaları:
  • Özelekipman
  • Satılacakversiyonuyok

Sia, et al. Anaesthesia 2006; 61:339-44

cse pcea
CSE+PCEA
 • 300 primigravid
 • İT - Ropivakain 2 mg+fentanil 15 microg
 • Epi – ropivakain %0.1 + fentanil 2 microg/ml
 • Grup 0- bolus 5 ml, lockout 15 dk
 • Grup 5- inf 5ml/st, bolus 5 ml, lockout 12 dk
 • Grup 10- inf 10 ml/st, bolus 5 ml, lockout 10 dk

Grup 0 – dahaaz LA, dahafazla breakthrough ağrı

Lim Y et al. AnesthAnalg 2008, 107(6):1968-72

hipotansiyon
Hipotansiyon

%10-20 olguda

Çoğunlukla ilk 30 dk'da

Uterin kan akımı ve fetaloksijenizasyon etkilenebilir

Doz titrasyonu

500 – 750 ml kristalloid ön yükleme

500 ml kolloid (preeklampsi, ödem varsa)

5-10 mg efedrin

Atropin (maternalbradikardi varsa)

slide48
Mevcutbilgiler iv sıvıyüklemesinindoğumiçinuygulanan epidural analjeziyebağlıoluşacakhipotansiyonugüvenilirşekildeönlemediğinigöstermekte
n raksiyal anestezi ba lat lmadan nce belirli bir vol mde iv s v verilmesi gerekmez

“Nöraksiyalanestezibaşlatılmadanöncebelirlibirvolümde iv sıvıverilmesigerekmez”

ASA

Guidelines for Obstetrical Anesthesia

2007

klinik uygulamada

Klinikuygulamada:

Epiduraldenöncebeklemeyegerekyok !

Post-partumödemdahaaz

Hastakonforudahaiyi

do umda oral al m

Doğumda oral alım

Değişmeli mi?

son al malara g re

Son çalışmalaragöre

Gebeliktegastrikboşalmaazalmıyor

Doğumdadaazalmıyor

Anneninopioidkullanımıileazalıyor

asa obstetrik anestezi uygulama rehberi

ASA Obstetrikanesteziuygulamarehberi

“Durumuvedoğumukomplikeolmayanhastalarınazmiktardaşeffafsıvıalmalarınaizinverilebilir. Alınansıvınınvolümütipindendahaazönemlidir. Katıgıdaalınmasındankaçınılmalıdır.”

ASA Obstetric Anesthesia Guidelines 2007

cse ve fetal kalp h z uterus tonusunun muhtemel etkisi
CSEvefetalkalphızı: Uterus tonusununmuhtemeletkisi?
 • Ağrınınhızlageçmesi uterus tonusunuartırır
 • Fetal kalphızıproblemleridahasıkgörülür

Obstet Gynecol; January 2009

hipotansiyon ve ge deselerasyonu azalt r ancak fetal ta ikardiyi art rabilir
Hipotansiyonvegeçdeselerasyonuazaltırancak fetal taşikardiyiartırabilir

Profilaktikefedrinve CSE

Obstet Gynecol 2005; 106: 466-72

asa obstetric anesthesia guidelines 2007

ASA Obstetric Anesthesia Guidelines, 2007

Nöraksiyalanestezikkomplikasyonlarınhabercisiolabilecekspesifikbirtrombositsayısıbelirlenmemiştir. Anesteziyologhastanınhikayesi, fizikdurumuveklinikbulgularınabağlıolaraktrombositsayımınagerekgörebilir. Sağlıklıbirgebederutintrombositsayımıgerekmez.

devaml spinal
Devamlı spinal
 • Rutinde kullanılmaz
 • Entübe edilmesi imkansız hastalar
 • Geniş bel cerrahisi geçirmiş hastalar
 • Epiduralin güç olduğu, uzun sürdüğü ve dural delinme olan hastalar
 • Bazı kardiyak hastalar
ntratekal do um analjezisi
İntratekaldoğumanaljezisi
 • FDA 1992 27-32 G mikrokateterlerinyasaklanması
 • Çokmerkezliçalışma
  • 28 G intratekalkateter (n=329
  • 20 G epidural kateter (n=100)
 • Başlangıçağrıtedavisivehastamemnuniyetidahaiyi
 • Nörolojikkomplikasyonoranı %1 den az
 • Teknikgüçlükvekateterproblemidahafazla

Arkoosh VA. Anesthesiology 2008. 108(2):286-98

ambulasyon
Ambulasyon
 • 1052 primpar -Maternal motor güçveambulasyon
 • Yüksekdoz epidural (n=353), CSE(n=351), Düşükdozinfüzyon (n=350)
 • Mobil gruplarda motor güçdahaiyi
 • Motor güç CSE>LDI

Wilson et al. Anaesthesia 2009;64;266-74

ambulasyon1
Ambulasyon
 • Yürüyebilmedüzeyiiledoğumşekliarasındabirbağlantıgösterilememiş

Wilson et al. Anaesthesia 2009;64;266-74

emzirme
Emzirme
 • Epidural emzirmeproblemlerineyolaçabilir !!

Torvaldsen et al. Int Breastfeed J 2006, 1:24

www.internationalbreastfeedingjournal.com

emzirme fentanil
EmzirmeFentanil (±)
 • Öncedenemzirmedeneyimli 3 grup
  • Fentanilsizn=60
  • OrtaDozFentanil (1-150 μg) n=59
  • YüksekDozFentanyl (>150 μg) n=58

Doğumsonrası 1. gündeemzirmegüçlüğü

   • YDF n=12 (21%)
   • ODF n=6 (10%)
   • Fentanilsizn=6(10%)

Beilin et al. Anesthesiology 2005:103(6):1111-2

emzirme1
Emzirme
 • 1054 primigravid
  • Bupidevamlı epidural n=353
  • CSE – LDI n=351
  • Non-epidural n=350
  • Ortalamaemzirmesüresi – benzer

Wilson MJ. Epidural analgesia and breastfeeding: a RCT of epidural techniques with and without fentanyl and a non-epidural comparion group. Anaesthesia 2010,65:145-153

do um analjezisi ve emzirme camann editorial
DoğumanaljezisiveemzirmeCamann (Editorial)
 • Parenteralnarcotikkullanmayın !
 • Emzirmeeğitimivedesteksağlayın !

IJOA 2007.16, 199-201

slide68
UÜTF

KLİNİK UYGULAMAMIZ

Epidural analjezi:

L2-3 veya L3-4

%0.0125 Levobupivakain 3 ml

1 ml (50 mcg) Fentanil

6 ml Serum fizyolojik

=10 ml bolus doz

= Ağrı başladıkça 5’er ml ek doz

u tf kse
UÜTFKSE
 • L3-4 veya L4-5 seviyesinden
 • Spinal: 2.5 mg bupivakain veya levobupivakain + 25 mcg Fentanil
 • Epidural doz - aynı