biopotraviny ekologick zem d lstv a gmo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biopotraviny, ekologické zemědělství a GMO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Biopotraviny, ekologické zemědělství a GMO - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Biopotraviny, ekologické zemědělství a GMO. jídlo, pití, geny a toxiny. Biopotraviny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biopotraviny, ekologické zemědělství a GMO' - gloria-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biopotraviny
Biopotraviny
 • Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z bioproduktů, tj. produktů kontrolovaného ekologického zemědělství, což je velmi pokrokový způsob hospodaření s kladným vztahem k půdě, rostlinám, zvířatům a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek.
 • Biopotraviny se vyznačují vysokou kvalitou, výraznou a nefalšovanou chutí, v případě zeleniny a brambor také dobrou trvanlivostí. Jsou navíc potraviny ekologicky, eticky a sociálně akceptovatelné. Jejich koupí investujete peníze nejen do vlastního zdraví, ale i do životního prostředí a našeho venkova.
 • Výroba biopotravin je vymezena zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

http://www.bio-potraviny.cz/

biopotraviny1
Biopotraviny
 • Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.
 • Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiva a sadby a dalších ekologických výrobků, na níž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.Může to být například zelenina, ovoce, obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné a aromatické rostliny, ale také syrové mléko, vejce nebo živá zvířata.

http://www.biopotraviny.info

slide4
http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb073-00.pdf

bioprodukt
Bioprodukt
 • Bioprodukt - jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišnéhopůvodu pocházející z ekofarmy. Bioproduktem jetaké hospodářské zvíře. Jako bioprodukt lze tak certifikovatnejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale takézástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářskévyužití (např. vlna, přadný len)
 • Ostatní bioprodukt – certifikovat lze také biokrmivo, bioosivoa biosadbu. Ostatní bioprodukt je podskupina bioproduktu,protože i ostatní bioprodukt splňuje definici bioproduktu
 • ekofarma = uzavřená hospodářská jednotkazahrnující pozemky, hospodářské budovy, provoznízařízení a popřípadě i hospodářská zvířatauvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství
z kon 242 2000 sb o ekologick m zem d lstv
zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
 • V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze ty druhyhospodářských zvířat, které jsou uvedeny v § 2 vyhlášky(skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, rybya včely). Pravidla chovu králíků a ryb jsou stanovenav § 4 a § 5 vyhlášky. Pravidla ostatních druhů hospodářskýchzvířat jsou stanovena nařízením Rady (ES) 834/2007o ekologickém zemědělství. Křížence koní je možné naekofarmě chovat
slide7
Na ekologickém podnikateli se vyžaduje aktivní přístupk zamezení přímé kontaminace ekologických pozemkůsplachem (erozí) zkonvenčních ploch, nebo kontaminacezakázanými látkami (např. pesticidy) při ošetřování sousedníchkonvenčních polí.

Novou hrozbou pro ekologickézemědělce se stává možnost kontaminace pylem z genetickymodifikovaných plodin z okolních konvenčních ploch.

ekologick zem d lec
ekologický zemědělec
 • Právnická nebo podnikající fyzická osoba jakoosoba zařazená do přechodného období nebojako osoba podnikající v ekologickém zemědělstvíse dopustí správního deliktu tím, že v rozporus tímto zákonem nebo předpisy Evropskýchspolečenství:
slide9
a) použije nepovolená krmiva, krmné suroviny,krmné směsi, doplňková krmiva, doplňkové látkya premixy, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva,půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál,čistící a desinfekční přípravky pro čištění a desinfekcichovatelských budov a zařízení, přípravkya prostředky proti škůdcům ve stájích a chovatelskýchzařízeních nebo osiva
slide10
b) přepravuje zvířata nepovoleným způsobem
 • c) používá vazné ustájení zvířat
 • d) nepodporuje přirozenou imunitu zvířete
 • e) použije geneticky modifikované organismy neboprodukty takových organismů s výjimkou veterinárníchléčiv
 • f) neudržuje úrodnost a biologickou aktivitupůdy
 • g) nepoužívá k ochraně před škůdci, chorobamia plevely přednostně preventivních, mechanickýcha fyzikálních postupů
 • h) chová na ekofarmě stejný druh hospodářskéhozvířete ekologickým i neekologickým způsobem
slide11
i) nezajistí výživu mláďat přirozeným, přednostněmateřským mlékem
 • j) používá v chovu zvířat preventivně alopatickáveterinární léčiva nebo antibiotika
 • k) používá v chovu zvířat látky určené ke stimulacirůstu nebo užitkovosti nebo hormony s cílemřízení reprodukce nebo stimulace říje
 • l) provádí v ekologickém chovu zvířat přenosyembryí
 • m) nezajistí jednoznačnou identifikaci zvířat nebojejich produktů ve všech stádiích výroby, přípravy,přepravy a uvedení na trh
 • n) nezajistí řádné skladování statkových hnojiv,aby zabránila znečištění vod přímým kontaktemnebo vypouštěním a prosakováním do půdy
 • o) nezajistí zvířatům podmínky ustájení odpovídajícífyziologickým a etologickým potřebám zvířat
 • .....................
deset pro pro bio potraviny
Deset "PRO" pro Bio Potraviny
 • 1) Bio potraviny jsou zdravější než běžné potraviny (mají více vitamínů, antioxidantů, minerálních látek, … u ovoce a zeleniny bylo prokázáno, že až o 50%)
 • 2) Bio Potraviny neobsahují chemické pesticidy, které jsou u běžných potravin nejvíce obsaženy v zelenině a ovoci. Pesticidy jsou vlastně jedy, které hubí živé organismy a jsou pro lidi škodlivé.
 • 3) Zároveň šetříte přírodu – eko farmáři vyrábějící bio produkty neničí vodu, vzduch ani půdu chemickými pesticidy.
 • 4) Bio produkty neobsahují přídatné látky a "éčka" (neobsahují například ani ztužený tuk, umělá sladidla a glutaman sodný – standardně přidávaný do polotovarů konvenčních potravin)
 • 5) Bio Potraviny neobsahují zbytky antibiotik. Ekozemědělci nesmí při chovu hospodářských zvířat používat preventivní léky ani antibiotika. Mnoho běžně chovaných zvířat je preventivně krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léky, i přes to, že nejsou nemocná.

http://www.biohome.cz/cz/bio_potraviny/bio_potraviny

deset pro pro bio potraviny1
Deset "PRO" pro Bio Potraviny
 • "Bio produkty nejsou nositeli změněné genetické informace ..."
 • 6) V ekologickém zemědělství se nepoužívají genově upravené rostliny a suroviny.
 • 7) Ekozemědělství v sobě neskrývá žádné vedlejší náklady, jako je například čištění vody od chemikálií, pesticidů a hnojiv, které platíme v našich daních.
 • 8) Všichni ekofarmáři, výrobci a distributoři biopotravin jsou pravidelně i namátkově kontrolováni kontrolními organizacemi pověřenými ministerstvem zemědělství.
 • "Bio potraviny pocházejí z přirozeného prostředí"
 • 9) Zvířata chovaná v ekochovech žijí v přirozeném prostředí, mají pravidelný přístup na pastvu a je o ně dobře pečováno.
 • 10) A v neposlední řadě biopotraviny chutnají lépe než konvenční potraviny a to díky všem předešlým důvodům….

http://www.biohome.cz/cz/bio_potraviny/bio_potraviny

skute n
Skutečně?
 • Bio potraviny jsou zdravější než běžné potraviny (mají více vitamínů, antioxidantů, minerálních látek, … u ovoce a zeleniny bylo prokázáno, že až o 50%)
  • není pravda
 • Alan D Dangour, Sakhi K Dodhia, Arabella Hayter, Elizabeth Allen, Karen Lock, and Ricardo Uauy. Nutritional quality of organic foods: a systematic review. Am. J. Clinical Nutrition, Sep 2009; 90: 680 - 685
skute n1
Skutečně?
 • 2) Bio Potraviny neobsahují chemické pesticidy, které jsou u běžných potravin nejvíce obsaženy v zelenině a ovoci. Pesticidy jsou vlastně jedy, které hubí živé organismy a jsou pro lidi škodlivé.
  • částečně. Přirozená chemická obrana rostlin. Používané pesticidy – většinou odbouratelné, cílené
skute n2
Skutečně?
 • 3) Zároveň šetříte přírodu – eko farmáři vyrábějící bio produkty neničí vodu, vzduch ani půdu chemickými pesticidy.
  • „Při pěstování bio jablek musí traktor přejet sad vícekrát a rovněž je k vypěstování zapotřebí větší rozlohy půdy“
  • ekologické zemědělství je velmi náročné na plochu - Díky využití syntetických hnojiv vzrostla mezi lety 1950 a 2000 produkce obilovin třikrát, potřebná zemědělská plocha se ale zvětšila jen o 10 %. Využití tradičních technik by si vyžádalo trojnásobné zvětšení osevných ploch
  • náročnější je také na odplevelení (orba traktorem X herbicidy apod.)
  • má mnohem nižší výnosy, produkuje však více skleníkových plynů
  • neuživilo by dostatek lidí!!!!

Risku-Norja, Helmi; Kurppa, Sirpa and Helenius, Juha (2009) Impact of consumers' diet choices on greenhouse gas emissions. Future of the consumer society, Tampere, Finland, 28-29 May 2009. In: Proceedings, Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics (7/2009).

Risku-Norja, H. and Mikkola, M. (2009) Systemic sustainability characteristics of organic farming: a review. Fostering healthy food systems through organic agriculture - focus on Nordic-Baltic region : NJF seminar 422, Tartu, Estonia, 25-27 August 2009. In: Agronomy Research, 7 (Special issue II).

skute n3
Skutečně?
 • 4) Bio produkty neobsahují přídatné látky a "éčka" (neobsahují například ani ztužený tuk, umělá sladidla a glutaman sodný – standardně přidávaný do polotovarů konvenčních potravin)
  • i ztužený tuk může být bio
  • glutaman sodný (E621) je neškodná látka (jeho nepříznivý vliv nikdy nebyl prokázán), tradičně se používá v „ekologické“ tradiční orientální kuchyni (houby, Laminaria japonica, soja, rajčata, sýry,....)
  • jako neškodné množství se dnes udává 6 - 120mg/kghmotnostičlověka
glutaman sodn
Glutaman sodný
 • sůl kyseliny L-glutamové
 • přirozeně se vyskytuje v mnoha potravinách
 • tradiční použití v asijské kuchyni
 • podezříván ze „Syndromu čínských restaurací“, astma,…
  • podezření se nikdy nepotvrdila

Beyreuther, K., Biesalski, H.K., Fernstrom, J.D., Grimm, P., Hammes, W.P., Heinemann, U., Kempski, O., Stehle, P., Steinhart, H. & Walker, R. (2007) Consensus meeting: monosodium glutamate - an update. European Journal of Clinical Nutrition61, 304-313.

Williams, A.N. & Woessner, K.M. (2009) Monosodium glutamate 'allergy': menace or myth? Clinical and Experimental Allergy39, 640-646.

http://extoxnet.orst.edu/faqs/additive/ificmsg.htm

Freeman, M. (2006) Reconsidering the effects of monosodium glutamate: A literature review. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners18, 482-486.

Woods, R.K. (2001) MSG and asthma - what is the evidence? Food Australia53, 555-559.

Stevenson, D.D. (2000) Monosodium glutamate and asthma. Journal of Nutrition130, 1067s-1073s.

skute n4
Skutečně?
 • 5) Bio Potraviny neobsahují zbytky antibiotik. Ekozemědělci nesmí při chovu hospodářských zvířat používat preventivní léky ani antibiotika. Mnoho běžně chovaných zvířat je preventivně krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léky, i přes to, že nejsou nemocná.
  • víceméně pravdivé, ovšem antibiotika jsou poměrně snadno odbouratelná
  • dokud bioplodinu nenapadne bioplíseň, produkující bioantibiotika 
  • ale nadužívání antibiotik je skutečně problém
skute n5
Skutečně?
 • 6) V ekologickém zemědělství se nepoužívají genově upravené rostliny a suroviny.
  • ano, v ekologickém zemědělství se GMO ani jejich produkty nesmí používat
  • viz dále oddíl o GMO
skute n6
Skutečně?
 • 7) Ekozemědělství v sobě neskrývá žádné vedlejší náklady, jako je například čištění vody od chemikálií, pesticidů a hnojiv, které platíme v našich daních
  • trochu zavádějící
  • i EZ používá pesticidy (ačkoli relativně neškodné) - http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/Pripravky_ochrana_rostlin_EZ.pdf
  • skrývá však v sobě spoustu vedlejších nákladů v podobě dotací, které platíme v našich daních
skute n7
Skutečně?
 • 8) Všichni ekofarmáři, výrobci a distributoři biopotravin jsou pravidelně i namátkově kontrolováni kontrolními organizacemi pověřenými ministerstvem zemědělství
  • mělo by tak být
  • skutečnost
  • kdyby byly kontroly „opravdové“, nějaké porušení EZ by našly všude

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/vyrocni_zprava_2008_web.pdf

skute n8
Skutečně?
 • 9) Zvířata chovaná v ekochovech žijí v přirozeném prostředí, mají pravidelný přístup na pastvu a je o ně dobře pečováno
  • ano, mělo by to tak být
skute n9
Skutečně?
 • 10) A v neposlední řadě biopotraviny chutnají lépe než konvenční potraviny a to díky všem předešlým důvodům….
  • mohla by být pravda, nedá se však měřit - chuť je subjektivní
biopotraviny2
Biopotraviny
 • „…tak se i nadále navyšuje dovoz biopotravin do ČR, který již činí více než 60% z množství nakoupených biopotravin…“

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/vyrocni_zprava_2008_web.pdf

ekologick zem d lstv
Ekologické zemědělství
 • vhodný doplněk konvenčního zemědělství v rozvinutých zemích s „dostatkem“
 • velmi málo produktivní, náročné na práci, plochu
 • nevhodné v oblastech s „nedostatkem“
 • není schopné uživit lidstvo!
ekologick zem d lstv1
Ekologické zemědělství

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/vyrocni_zprava_2008_web.pdf

geneticky modifikovan organismy
Geneticky modifikované organismy
 • Podle zákona je geneticky modifikovaný organismus takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním.
 • Tato definice se vztahuje na organismy schopné rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, tj. mikroorganismy, rostliny, živočichy a buněčné kultury; nevztahuje se na člověka.
genetick informace
genetická informace
 • zapsána v každé buňce v podobě DNA
zm na genetick informace
Změna genetické informace
 • cílená – genetická modifikace – vnesení konkrétního genu
 • necílená – působením mutagenního činidla (ionizující záření a další mutageny) se nahodile mění (mutuje) DNA
  • mimo jiné se někdy stane i příznivá změna (větší výnos, odolnost,..)
  • tradiční šlechtitelství
  • takto vznikla většina dnešních konvenčních plodin
slide32
GMO
 • typicky nějaký organismus, do jehož DNA je vložen nějaký cizí gen (sekvence nukleotidů A,T,C,G), podle kterého je kódován určitý produkt (např. protein, enzym,….)
 • zdrojem cizích genů jsou většinou bakterie
 • tyto „horizontální přenosy“ DNA jsou v přírodě běžné!!!
 • není možné odlišit GMO organismus od ne GMO!!!
 • DNA je po smrti buňky rychle degradována DNázami, degraduje ji i kyselé prostředí
 • ve střevě člověka je asi 1014 bakterií 500 druhů, 1200 druhů virů a mnoho druhů prvoků
slide33
GMO
 • Genetické modifikování baktérií a jednobuněčných eukaryotických organizmů, kvasinek, se využívá například k výrobě lidského inzulínu či různých léčiv
 • experimentuje se s řasami produkující uhlovodíky podobné fosilním palivům
 • sinice produkující isobutyraldehyd (prekurzor isobutanolu) z CO2
gmo plodiny
GMO plodiny
 • odolné vůči herbicidům - „Roundup ready“ plodiny – odolné vůči glyfosátu
 • odolné vůči škůdcům – Bt plodiny
 • „vylepšené“ - brambora Amflora (škrob tvořen jen amylopektinem, vyloučena amylóza); zlatá rýže – tvorba provitaminu A; odolnost vůči chladu, suchu,…
slide35
GMO
 • rostliny odolné vůči chladu, suchu, salinitě
 • rostliny „vychytávající“ těžké kovy atp.
 • modifikace živočichů – problémy belgického modrobílého skotu (mutace genu pro myostatin) vs. GM
 • řešení problému rybolovu – GM pstruh

telení - viz http://www.belgianblue.cz/index.php?page=page&kid=67

bt plodiny
Bt plodiny
 • vložen gen pro Cry-protein z bakterie Bacillus thuringiensis
bt toxin
d - endotoxin (Bt-toxiny) používány jako pesticid i v ekologickém zemědělství

specifické pro čeleď hmyzu, příp. i nižší taxony

B. thuringiensis je všudypřítomná

Bt-toxin

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/Pripravky_ochrana_rostlin_EZ.pdf

mykotoxiny
mykotoxiny
 • po napadení plodiny hmyzem je plodina většinou napadena houbou, která produkuje mykotoxiny
 • GMO plodiny obsahují významně méně mykotoxinů než konvenční plodiny či plodiny EZ!

DOI: 10.1021/jf0108258

10.3920/WMJ2008.1029

poln pokusy it lie
Polní pokusy - Itálie

Výnos vyšší až o 43%

Hladiny fumonisinů nižší 130krát

Konvenční

kukuřice

Bt- kukuřice

Jaroslav Petr: GMO vs. životní prostředí a lidské zdraví

z v r
Závěr
 • klasické zemědělství má relativně vysoké výnosy, není však úplně zdravé a šetrné k ŽP
 • ekologické zemědělství má nesrovnatelně nižší výnosy, je o něco zdravější a šetrnější k ŽP
 • GMO plodiny mají velmi vysoké výnosy, jsou zdravé a šetrné k ŽP
gmo plodiny jsou nesmysln odm t ny
GMO plodiny jsou nesmyslně odmítány
 • http://www.greenpeace.org/czech/kampane2/geneticke-modifikace
 • především v Evropě
gmo v r
GMO v ČR
 • pěstována Bt kukuřice, odolná proti zavíječi kukuřičnému
 • nově též GM brambory Amflora
 • setkat se lze s produkty GM soji (oleje apod.) – vše musí být označené
ad