dobrodo li n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dobrodošli! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dobrodošli!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dobrodošli! - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Dobrodošli!. Sadržaj. ŠTA je lokalna kancelarija za mlade? ŠTA mladi dobijaju postojanjem kancelarija za mlade? KAKVA je to služba ? VIZIJA kancelarije za mlade? ZAŠTO postoji lokalna kancelarija za mlade ? KOME je namenjena ? KAKO radi ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dobrodošli!' - gloria-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj
Sadržaj...
 • ŠTA je lokalna kancelarija za mlade?
 • ŠTA mladi dobijaju postojanjem kancelarija za mlade?
 • KAKVA je to služba?
 • VIZIJA kancelarije za mlade?
 • ZAŠTO postoji lokalna kancelarija za mlade?
 • KOME je namenjena?
 • KAKO radi?
 • GDE delujekancelarijazamlade?
 • KO radi u lokalnoj kancelariji za mlade?
ta je to kancelarija za mlade
Šta je to kancelarijazamlade...
 • Kancelarijazamladepredstavljaorganizacionujediniculokalneuprave, u kojojsuutvrđene procedure i
 • sistemikojimće se kreiratii/ilisprovoditilokalnapolitikazamlade.
 • Njenauloga je daobezbediokruženjekojeomogućavamladimada se razviju u onakveodrasleosobe
 • kakvesupotrebnedruštvuda bi napredovalo u budućnosti.
ta mladi dobijaju postojanjem kancelarija za mlade
Šta mladi dobijaju postojanjem kancelarija za mlade?
 • Razumevanjeipodršku;
 • podsticaj na aktivno učešće u životu njihove lokalne zajednice;
 • priznavanjeiuvažavanjenjihovihprava, interesaipotreba;
 • pristupinformacijama;
 • materijalneitehničkeresurse;
 • fizičkiprostorzarealizacijusvojihprojekata, inicijativaiideja.
kakva je to slu ba

Kakva je to služba...

Kancelarijazamladeusmerena je nadelovanje; onapokrećesve one koji se baveomladinomdazajedničkirade, kako bi ostvarilijedandugoročan, strateškiuticajnanjihovubudućnost.

Onatrebada:

Ÿ-budeslužbalokalne (gradske/ opštinske) uprave;

Ÿ-je kreiranakrozdemokratski, javniiuključujući (konsultativni) proces;

Ÿ-imadugoročnupolitiku;

Ÿ-je zasnovana na saglasnosti svih zainteresovanih strana;

Ÿ-upravlja međusektorskim sprovođenjem strategija za mlade;

Ÿ-je kreirana u dijalogu sa mladima;

Ÿ-je prilagođena lokalnoj zajednici;

Ÿ-brine za sve mlade ljude u zajednici.

vizija kancelarije za mlade
Vizija kancelarije za mlade?
 • Vizija ne morabiti – i ne bi trebalodabude – ograničenasamonapitanjamladih. Naprotiv, željenaslika
 • budućnosti bi trebalodabudešto je mogućesveobuhvatnija, itrebalo bi dauključiindikacijenovihšansii
 • pretnjikoje bi mogleizrastikaorezultatnjenerealizacije.
 • Poželjno je da se opisželjenevizijeizrazikrozjednurečenicuili slogan.

-Vizija= san o uspehuisukobsarealnošću: procenamogućnostiostvarenjaželja, odgovornapitanje: čemutežimo?

z a to postoji lokalna kancelarija za mlade
Zašto postoji lokalna kancelarija za mlade?
 • Radi učešća u donošenjuodluka u demokratskomživotu.
 • Građanske participacijeidelovanja.
 • Dabi se unaprediloučešćemladih.
 • Pružanjakvalitetnih uslugakojećezadovoljitipotrebemladih.

-„U upravneodborekorporacijatrebalo bi uvesti duh radoznalogdetetada bi donosilesmelije, duhovitijeimodernijeodluke.¨ - Tom Piters-

k ome je namenjena
Kome je namenjena?
 • Od 10. do 19. godine života.
 • 15. do 24. godineživota.
 • 15. do 35. godine života.
 • Ciljnagrupakancelarijazamlade je, dakle, veomavelika. Onaobuhvatasvemlade u lokalnojzajednici, bilodažive u graduilinaseljenommestu, bezobzirananjihovoporekloidruštveniifinansijski status,napripadnost, orijentacijuiuverenjeiliinvaliditet.
k ako radi
Kakoradi?
 • Kancelarija za mlade radi po Principimapolitikezamladeinjeneizrade.
 • Principi:
 • Ÿsaradnja
 • Ÿaktivnoučešćemladih
 • Ÿinterkulturalnost
 • Ÿceloživotnoučenje
 • Ÿzasnovanostnaistraživanjima.
 • Ÿpoštovanjeljudskihprava
 • Ÿravnopravnost
 • Ÿodgovornost
 • Ÿdostupnost
 • Ÿsolidarnost
g de de luje kancelarija za mlade
Gdedelujekancelarijazamlade?
 • Poštosukancelarijezamladeoperativnatijelalokalnihsamouprava, neophodno je imatiiprostorzamlade, uviduomladinskihklubova, u kojima se realizujuprogramiiprojektizamlade.
 • Omladinskiklubovisudeokancelarije, naraspolaganjumladima, gdeoniradodolaze.
 • Delovanjeklubaje povezanosaškolamaiostalimcentrimazamlade. Omladinskiklubsvojimprogramomipolitikomradatrebadadoprinosipozitivnomvaspitno-obrazovnomuticaju, krozmogućnostizaučenje u najširemsmislu