kellokosken kehitt mistoimikunta n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kellokosken kehittämistoimikunta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kellokosken kehittämistoimikunta - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Kellokosken kehittämistoimikunta. Kunnanjohtaja Hannu Joensivu Tuusulan kunta 12.5.2009 Kellokosken järjestötupa. Kellokosken ruukki. valtakunnallisesti sekä paikallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kellokosken kehittämistoimikunta' - glenna-hunt


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kellokosken kehitt mistoimikunta

Kellokosken kehittämistoimikunta

Kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Tuusulan kunta

12.5.2009

Kellokosken järjestötupa

kellokosken ruukki
Kellokosken ruukki
 • valtakunnallisesti sekä paikallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde
 • vaikuttaa keskeisesti Kellokosken taajaman maankäytön suunnitteluun ja kehitykseen
asemakaava
Asemakaava

Kellokosken ruukin alueella on voimassa asemakaava, jota on muutettu 1984. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (TTY/s). Kaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei aiheuta melua, ilman saastumista tai muuta ympäristöhäiriötä. Lisäksi olevia rakennuksia ei kaavamääräyksen mukaan tule ilman pakottavaa syytä purkaa.

osayleiskaavaluonnos
Osayleiskaavaluonnos

Kellokosken osayleiskaavaluonnoksessa sairaalan ja ruukin alueet sekä Vanhan valtatien itäpuoliset korttelialueet keskustassa on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Alue on tarkoitettu kaupan, palveluiden ja keskustatoimintojen alueeksi. Uusia liiketiloja ja asuntoja voidaan toteuttaa täydentämään keskusta-asumista ja palveluja.

ruukin pilaantuneet maat
Ruukin pilaantuneet maat
 • Ruukin alueelta teetettiin vuoden 1996 lopussa alueen kaavasuunnitteluun liittyvä ympäristötekninen selvitys, jonka mukaan alueen maaperä on voimakkaasti useiden eri metallien likaama.
 • Alueelta on tehty lukuisia lisäselvityksiä, joiden perusteella sekä ruukin alueen maaperä että pohjavesi ovat pilaantuneisuuskuvaltaan moniongelmaisia (mm. raskasmetalleja, syanidia sekä VOC-, PCB- ja PAH-yhdisteitä).
 • Alueella on vanha teollisuuskaatopaikka (noin 0,25 ha, noin 5 000 m3).
ymp rist lupahakemus
Ympäristölupahakemus
 • Kiinteistö Oy Kellokosken tehtaat laittoi vuonna 2000 Uudenmaan ympäristökeskuksessa vireille ympäristölupahakemuksen ruukin alueen liuottimilla, metalleilla, syanidilla ja öljyllä pilaantuneen maaperän kunnostamisesta. Lupahakemuksen mukaan pilaantuneet maa-alueet peitetään puhtaalla maakerroksella ja asfaltilla.
 • Uudenmaan ympäristökeskus järjesti vuonna 2002 lupahakemuksen käsittelyyn liittyvän tarkastuksen ja neuvottelun, jonka tuloksena vanha teollisuuskaatopaikan käsittely päätettiin erottaa alueen muun pilaantuneen maaperän käsittelystä.
kustannukset
Kustannukset

Vuonna 2004 tarkennetun kustannusarvion mukaan, jos:

 • kaatopaikalle tehdään massanvaihto ja kaikki sen ulkopuoliset pilaantuneet maat poistetaan, kustannukset ovat noin 6,2 milj. €
 • kaatopaikalle tehdään massanvaihto ja sen ulkopuolisista pilaantuneista maista poistetaan vain minimimäärä, kustannukset ovat noin 3,5 milj. € (suositeltu kunnostusvaihtoehto)

- kaatopaikka peitetään ja kaikki sen ulkopuoliset pilaantuneet maat poistetaan, kustannukset ovat noin 4,5 milj. €

- kaatopaikka peitetään ja sen ulkopuolisista pilaantuneista maista poistetaan vain minimimäärä, kustannukset ovat noin1,9 milj. €.

vastuut
Vastuut
 • Tuusulan kunta ei ole jätelain eikä ympäristönsuojelulain siirtymäsäännösten perusteella toissijaisessa kunnostusvastuussa Kellokosken ruukin pilaantuneista maista.
 • Tuusulan kunta laatii vuonna 2005 kunnan ja Kiinteistö Oy Kellokosken tehtaiden välisen sopimusluonnoksen ja hankesuunnitelman Kellokosken ruukin pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on saada kunnostushankkeelle valtion jätehuoltotöihin varattuja määrärahoja.
 • Ruukin maaperän kunnostaminen tulee saada nimettynä hankkeena valtion budjettiin, mikä oleellisesti parantaisi hankkeen toteutumisedellytyksiä.
toimela
Toimela
 • Kunnanhallitus päätti 1.9.2008 myydä Toimelan rakennuksen Ville Fingerroosille ja Raimo Niklanderille.
  • kauppaa ei ole toteutettu
 • Kunnanhallitus päätti 1.12.2008 ostaa Toimelan maa-alueen HUS:lta

- alue siirtyi kunnan omistukseen 1.2.2009

 • Maa-alueen myyminen rakennuksen ostajille on tullut alkuperäisen päätöksen jälkeen kaupan ehdoksi.
 • Esillä on ollut HUS:lta aikaisemmin vuokrattuna olleen alueen (n. 2000 m2) myyminen rakennuksen ostajille vastaavalla hinnalla kuin kunta osti maa-alueen HUS:lta.
  • Päätöstä asiasta ei ole.
toimikunnan asema
Toimikunnan asema
 • asetettu kunnanhallituksen päätöksellä
 • ei virallista päätäntävaltaa
 • alueellinen, yli puoluerajojen toimiva keskustelufoorumi ja aloitteiden tekijä
 • tarvitaanko muutosta?
 • lähialuedemokratian toteuttajaksi?
liikenne
Liikenne
 • kehittämistoimikunnan toteuttama liikenne- ja turvallisuusselvitys
 • osayleiskaavaan liittyvä liikenneselvitys aloitetaan
 • kaavatyöhön liittyvät uudet väylälinjaukset: Rajalinnan alueella uusi kiertoliittymävaraus, lisäksi useita liittymiä Pohjoisväylään
 • Carlanderin tien ja Vanhan valtatien liittymästä kuntalaisten yhteydenottoja
  • Roinilan alueelle ja Carlanderin tien varteen uutta asutusta, joka tuonut lisää liikkujia
  • koululaisten vanhempia keskusteluttaa suojatie, jossa ei turva-alueita
  • tiehallinnon tie, jota ei ole lähdetty korjaamaan, koska asemakaavakuviot muuttavat tilannetta
joukkoliikenne
Joukkoliikenne
 • Linjaliikenneluvilla ajettuja linjoja on lakkautettu oikoradan takia -> linja-autoliikenne on vähentynyt
  • viime vuoden lopusta alkaen yhteydenottoja kellokoskelaisilta
 • Järvenpään liikennesuunnitelmassa ajatuksia paikallisliikenteestä Kellokosken ja Järvenpään välille
  • ei päätöksiä tai kilpailutusta
  • neuvotteluja Tuusulan mahdollisesta osallistumisesta rahoitukseen ei ole vielä käynnistetty
 • Sampo-liikenne vaihtoehtoista järjestelmää suunnitteilla
kellokosken lukio
Kellokosken lukio
 • oppilasmäärä nyt 115
 • ensi vuoden
  • ensisijaiset hakijat 26
  • aloituspaikat 40
  • keskiarvoraja 7,0 (lukuaineet)
 • oppilaskohtainen hinta 6673 €/oppilas
 • oppilashinta lukioissa keskimäärin 6610 €
  • (sis. Kellokosken lukion)
 • ulkopaikkakuntalaisten osuus
  • nyt 49
  • ensisijaisista hakijoista 7
husin maakaupat
HUSin maakaupat
 • tiiviitä neuvotteluja alueiden hankinnasta syksyllä 2008
 • ongelmana rakennusten purkukustannukset ja niiden huomioon ottaminen
 • neuvotteluissa siirrytty malliin, jossa
  • kunta ostaa alueet rakennuksineen
  • kauppa-alue käsittää kaikki HUS:n omistamat maa-alueet Tuusulassa siltä osin kun ne eivät ole HUS:n toiminnan kannalta tarpeellisia
 • alueiden sijainti ja koko selvitetty yhdessä HUS:n kanssa
 • HUS tehnyt kustannusarvio rakennusten purkamisesta
  • tekninen toimi/tilakeskus tarkistaa arviot
slide17
viimeinen neuvottelu tehty marraskuussa, jossa sovittu tarjouksen tekemisestä
 • kunnan tarjous odottaa vielä HUSilta rakennusten kuvia ja massatietoja
kellokosken juhlatalo
Kellokosken Juhlatalo
 • Itämerikeskus on tarjonnut kunnan ostettavaksi osuuttaan Kiinteistöosakeyhtiö Kellokosken Juhlatalosta.
 • Hinta poikkeaa merkittävästi kunnan käsityksestä osakkeiden arvosta.
 • Vaihtoehto etsitään yhteistyössä Juhlatalolle sopiva ostaja, jolle molemmat myyvät osuutensa kiinteistöosakeyhtiöstä.