slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖĞRENME MODELLERİ Probleme Dayalı Öğrenme Modeli PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖĞRENME MODELLERİ Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ÖĞRENME MODELLERİ Probleme Dayalı Öğrenme Modeli - PowerPoint PPT Presentation


 • 448 Views
 • Uploaded on

ÖĞRENME MODELLERİ Probleme Dayalı Öğrenme Modeli. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME. Probleme dayalı öğrenme, yeni bilgi öğrenimi için problemleri çıkış noktası olarak kullanma prensibine dayalı bir yöntemdir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖĞRENME MODELLERİ Probleme Dayalı Öğrenme Modeli' - glenna-herring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÖĞRENME MODELLERİ

 • Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide3

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Probleme dayalı öğrenme, yeni bilgi öğrenimi için problemleri çıkış noktası olarak kullanma prensibine dayalı bir yöntemdir.

En önemli özelliği hem yeni hem de var olan bilgilerin desteği ile öğrenmeyi sağlayan problemlerin kullanılmasıdır.

Öğrenenlerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlar problem senaryosu olarak sunulur ve yeni bilgilerin öğreniminde öğrencileri teşvik eder. Problem senaryosu çerçevesinde bilgilerin sentezi yapılır

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide4

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

PDÖ özellikle, problemi çözme ve anlama becerilerini geliştirmek ve insanların gelecekte karşılaşacakları durumlarla yüzleştirmek için çeşitli problemlerle, olası prensipleri tanıtmayı amaçlamaktadır.

PDÖ, öğrencilerin yüz yüze gelerek küçük gruplar halinde çalıştıkları bir yaklaşımdır. Öğrenciler, bütün katılımcıların sorumluluk almasını sağlayarak bir çok bakış açısı sağladığından bir rahatlama içinde olurlar.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide5

PDÖ’ nün ÖZELLİKLERİ

a) Öğrencilerin başlangıç noktası bir problemdir.

b) Problem, öğrencilerin gelecekteki mesleklerinde karşılaşacakları uygunlukta olmalıdır.

c) Öğrencilerin mesleki eğitimleri süresinde edinmeyi bekledikleri bilgi, konulardan ziyade problemler etrafında düzenlenir.

d) Öğrenciler, bireysel veya grup olarak, kendi öğrenme ve eğitimleri için büyük oranda sorumluluk alırlar.

e) Öğrenmenin büyük çoğunluğu, derslerden ziyade küçük grup çalışmaları ile meydana gelir.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide6

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Problemler yapı olarak iki kısma ayrılır:1) İyi yapılandırılmış (rutin) problemler (Tek çözümlü-okul problemleri), Bu tür problemler daha çok okulda ve ders kitaplarında yer alan, matematiksel çözümler içeren ve tek bir doğru cevabı olan problemlerdir.

2) İyi yapılandırılmamış (Rutin olmayan) problemler (Çok çözümlü-gerçek yaşam problemleri) Tek bir doğru cevabının olmadığı, günlük yaşamda karşılaşılan problemleri kapsayan problem türüdür.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide7

1) Problemin nereden geldiğini araştırma

5) Problemin analizi

2) Problemi inceleme

Problem Tanıma Teknikleri

3)- Şu andaki durum

istenen durum

4- Durumu tekrar dile getirme

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ

1) Problemin farkına varma.

2) Gerekli bilgilerin toplanması.3) Problemin temeline inme.

4) Çözüm yollarının araştırılması ve bulunması.5) En uygun çözüm yolunun tespiti.

6) Problemi çözme.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide8

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

PDÖ gruplarının öğrenciler için amaçları üç tanedir: 1) Öğrenmeyi kolaylaştırmak,2) Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmeyi gerçekleştirecek beceri ve davranışlar geliştirmek3)Diğer kişilerle mesleki ilişkilerini geliştirecek sosyal becerisini geliştirmektedir.

UYGULAMA

1)Probleme dayalı öğrenme, bir eğitim yönlendiricisi ve 6-8 öğrenciden oluşan küçük gruplarda uygulanmaktadır. 2)PDÖ’de öğrenciler bir yönlendirici öğretmen yardımı ile, basit bir konu veya senaryoyu problem şeklinde kullanarak gruplar halinde çalışırlar.3)Bir senaryo birkaç hafta ve 4-6 kez toplanma şeklinde devam eder.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide9

PDÖ ROLLER / YARARLAR

PDÖ ÖĞRENCİNİN ROLÜ

1) Öğrencilere, öğrenme deneyimi başlangıcında iyi yapılandırılmamış problemlerle öğrencileri karşılaştıran bir eğitim modelidir. 2) Öğrenciler problem hakkında farklı bakış açılarına göre durumu değerlendirerek daha önceden çok az çözdükleri gerçek hayat problemlerini öğrenirler.

YARARLARI

1) Öğrenciler aktif öğrenme derinliğine öğrenenler olarak ulaşırlar,2) Öğrencilerde var olan bilgi ve becerilerin üzerine yenilerini oluşturmaya imkan tanır,3) Gruplar içinde tartışma ve diyaloglarla anlamayı kolaylaştırır,4) Öğrencilerin kendi değerlerini anlamaya imkan tanır,5) Program, öğrenme ürünleri, öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme ile bağlantı kurarak daha iyi düzenlenebilir.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide10

PDÖ ROLLER / YARARLAR

PDÖ ÖĞRETMENİN ROLÜ

1) Öğretmenler, öğrencilerin kendi başlarına öğrenmelerine yardımcı olan bir rol üstlenir. 2) Öğretmenler, Öğrencilerin bir problem çözme uzmanı gibi düşünmeleri konusunda cesaret verir. 3) Öğretmenler, probleme dayalı öğrenme ile ilgili dersleri veya üniteleri işlerken ve bu konuda öğrencilerine rehberlik ederken verilen etkinlikleri yaparak, etkili öğrenmenin oluşmasını sağlamalıdırlar.

4) Uygulanan problem veya senaryonun kullanımı süresince öğrenciyi motive eder,

YARARLARI

1) Probleme dayalı öğrenme, öğrenciler kadar öğretmenlerin de kendilerini geliştirmelerine ve farklı bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur. 2) Bu tür derslerde konuyu en iyi öğrenen kişinin öğretmen olduğu bilinir. 3) PDÖ, öğretmenlerin sınıflarında daha zevkli ve verimli ders işlemelerine imkan sağlar.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide11

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Değerlendirme, test sonuçları kadar öğrencilerin sınıftaki davranışlarını gözlemeye dayanarak öğrencilerin performansı hakkında karar vermeyi kapsayan bir kavramdır . Probleme dayalı öğrenme, bu çalışmaların bütününü kapsayan bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir. Bunun için de iki tip çalışma yapmak gerekir. Bunlar; a) Standart testler, b) Öğrencilerin

çalışmalarını gözlemek.

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide12

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide13

PDÖ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Tipik PDÖ oturumu (seansı) şu şekilde başlar: 5-7 kişilik küçük gruplara ya da daha büyük gruplara PDÖ problem senaryoları dağıtılır. Senaryoların dağıtımında tepegözden yararlanılabileceği gibi gruplara ya da öğrencilere tek tek birer kopyası verilebilir. Genellikle, öğrencilerden biri problemi yüksek sesle okur.

Öğrenciler problemle karşılaştıktan sonra, en az iki liste oluşturarak çalışmalarına devam ederler. Bir tanesi “verilenler (bilinenler)” diye başlıklandırılmalı ve problemde verilen tüm bilgiler listelenmelidir. Bu öğrencilerin ne bildiklerini belirlemelerine yardımcı olur.

Daha sonra “bilinmesi gerekenler (istenenler)” başlıklı bir liste yapılmalıdır. Bu listede problemi ve bunun çözümündeki kendi rollerini daha iyi anlamak için öğrenmek istedikleri bilgilerin listesini yaparlar. Öğrenciler bu listeden yola çıkarak problem sonucuna ulaşmak için aramaları, araştırmaları ve incelemeleri gereken şeylerden oluşan “öğrenilecek konular” adlı bir liste oluşturmalıdır.

Bu araştırma aşamasından sonra öğrenciler “muhtemel çözümler” listesini oluşturmalıdır. Bu liste problemin nasıl çözüleceğine dair fikirleri içermeli ve bu liste, yeni bir “öğrenilecek konular” listesinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu yeni liste öğrencilerin ürettikleri “muhtemel çözümler” i elemelerini veya eklemelerini sağlayacak ek bilgileri elde etmelerinde kullanılır

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide14

PDÖ TEMEL BASAMAKLAR

 • Tahmin Edilen Problem Durumu
 • Öğrencilerin Hazırlığı
 • Problemle Karşılaşma
 • Problem Durumunun Belirlenmesi
 • Bilinenleri, Bilinmesi Gerekenleri ve Ne Yapılması Gerektiğini Belirlemek
 • Bilgilerin Toplanması ve Paylaşılması
 • Muhtemel Çözümlerin Üretilmesi
 • En Uygun Çözümün Belirlenmesi
 • Çözümü Sunma (Performans Değerlendirme)
 • Problemden Alınan Bilgiler (Çözümün Raporlaştırılması)

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide15

PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-1

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide16

PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-2

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide17

PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-2

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide18

PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-2

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

slide19

PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-3

Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR