Kolska knji nica iv o bjelovar
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

ŠKOLSKA KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR. Knjižničarka: Dejana Kurtović. SADRŽAJ. Definicija školske knjižnice Zadaće školskog knjižničara Oprema knjižnice Namjena čitaonice Knjižnični građa – sastav Pravilnik o radu knjižnice Klasifikacije (dobna i UDK) Javno-kulturna djelatnost u knjižnici

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - glain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kolska knji nica iv o bjelovar

ŠKOLSKA KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR

Knjižničarka: Dejana Kurtović

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Sadr aj
SADRŽAJ

 • Definicija školske knjižnice

 • Zadaće školskog knjižničara

 • Oprema knjižnice

 • Namjena čitaonice

 • Knjižnični građa – sastav

 • Pravilnik o radu knjižnice

 • Klasifikacije (dobna i UDK)

 • Javno-kulturna djelatnost u knjižnici

 • Aktivnosti u knjižnici

 • Kućni red knjižnice

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Definicija kolske knji nice
DEFINICIJA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 • Suvremena školska knjižnica je INFORMACIJSKO, MEDIJSKO I KOMUNIKACIJSKO središte kvalitetne škole

 • potpora je redovnoj nastavi

 • potpora je izvannastavnim aktivnostima u školi

 • potiče cjeloživotno učenje i razvija opću kulturu

 • mjesto je kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Zada e kolskog knji ni ara
ZADAĆE ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA

 • ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST

 • KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

 • STRUČNI KNJIŽNIČARSKI POSLOVI

 • STRUČNO USAVRŠAVANJE

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Va a knji ni arka
VAŠA KNJIŽNIČARKA

 • Pruža obavijesti i omogućuje spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo

 • Omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje i da postanu odgovorni građani te razvija njihovu maštu

 • Analizira informacijske potrebe školske zajednice

 • Provodi smjernice za razvoj knjižničarske službe u školi

 • U suradnji s ravnateljem vodi nabavnu politiku

 • Katalogizira i klasificira građu

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Va a knji ni arka1
VAŠA KNJIŽNIČARKA

 • Odgovara na referentne i informacijske

  upite služeći se odgovarajućim izvorima

 • Promiče programe čitanja, pisanja i organizira

  kulturna događanja

 • Surađuje s učiteljima i drugim stručnim suradnicima

 • Uspostavlja partnerske odnose s vanjskim organizacijama i pojedincima

 • Sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školske programe i projekte

 • Permanentno se stručno usavršava

 • Pomaže u izgradnji sustava vrijednosti i u usvajanju etičkih normi

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Knji ni arku mo ete zamoliti
KNJIŽNIČARKU MOŽETE ZAMOLITI:

 • Za pomoć prilikom posudbe

 • Da vas poduči o tome kako se služiti knjižnicom i onim što nam ona pruža (knjižničnom građom)

 • Podučava učenike informacijskim i knjižničnim znanjima i vještinama

 • Za pomoć oko pisanja domaće zadaće, referata i obrade lektire

 • Da vam pronađe relevantnu literaturu iz nekog područja, služeći se odgovarajućim izvorima

 • Da vam omogući pristup referentnoj zbirci i drugoj knjižničarskoj i informacijskoj građi

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Na a knji nica je opremljena s
NAŠA KNJIŽNICA JE OPREMLJENA S:

 • Dvije prostorije – u jednoj (čitaonici) nalazi se posudbeni stol, četiri stola i 29 stolica za učenike, izložbeni pano, TV s videorekorderom i DVD-rekorderom, radio s CD playerom, društvene igre,…

 • U drugoj prostoriji se nalazi knjižni fond (oko 9.000 knjiga, oko 20 naslova časopisa, oko 500 CD-a i DVD-a te mnogo sitnog tiska) i 8 kompjutera s internetskom vezom na 8 stolova s 8 sjedećih mjesta

 • Njezin fond je pretraživ u skupnom katalogu MetelPoint library.foi.hr i pretraživ je prema: ključnoj riječi, autoru, naslovu, predmetu, UDK oznaci itd.

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


U itaonici knji nice mo ete
U ČITAONICI KNJIŽNICE MOŽETE:

 • Učiti, pisati domaću zadaću, gledati TV, DVD i videokasete, slušati radio, koristiti se s računalom, igrati se, i sl.

 • Raditi s knjižničarkom na izradi panoa knjižnice

 • Sudjelovati na raznim radionicama i predavanjima

 • Susresti se s književnicama, znanstvenicima, udrugama, i sl. te sudjelovati u javno-kulturnoj djelatnosti knjižnice

 • Održati sat

 • Objaviti svoje radove na panou knjižnice

 • Listati časopise ili čitati knjigu

 • Kvalitetno i ugodno provesti slobodno vrijeme

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


U knji nici mo ete prona i
U KNJIŽNICI MOŽETE PRONAĆI:

 • LEKTIRNE NASLOVE za sve razrede

 • STRUČNU LITERATURU iz svih nastavnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti

 • BELESTRISTIKU (domaću i svjetsku)

 • REFERENTNU ZBIRKU (enciklopedije, rječnike, atlase, leksikone,…)

 • Bogatu zbirku ČASOPISA i drugih periodičkih izdanja

 • AUDIOVIZUANU ZBIRKU CD-a i DVD-a i sl. – neknjižnu građu koja prati nastavne sadržaje

 • Raznoliki SITNI TISAK

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Pravilnik o radu knji nice
PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE

 • Možete istodobno posuditi dva naslova KNJIGA na 14 dana

 • Uz to možete posuditi i ČASOPISE (5 brojeva na 5 dana)

 • Također su vam na raspolaganju DVD-i i CD-i (2 primjerka na 2 dana) – od iduće godine

 • REFERENTNA ZBIRKA se ne posuđuje (enciklopedije, rječnici, leksikoni, …)

 • Dvaput godišnje će vam biti na raspolaganju BILTEN PRINOVA (popis novih knjiga)

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Dobna klasifikacija
DOBNA KLASIFIKACIJA

 • S – SLIKOVNICE

 • M – KNJIGE ZA NAJMLAĐE

 • D - KNJIGE ZA DJECU 7-12. GODINA

 • O – KNJIGE ZA MLADEŽ, TINEJDŽERE, OMLADINU (12-18. GODINA)

 • I – IGROKAZI

 • N – NARODNA KNJIŽEVNOST

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Udk klasifikacija

O Općenito. Znanost. Znanje. Organizacija. Dokumentacija. Knjižničarstvo. Računalstvo

1 Filozofija. Psihologija

2 Religija. Teologija

3 Društvene znanosti. Statistika. Demografija. Politika. Ekonomija. Trgovina. Pravo. Vlada. Vojni poslovi. Ratovi. Socijalna skrb. Obrazovanje. Etnologija. Narodni običaji. Folklor

4 Slobodna skupina

5 Matematika i prirodne znanosti

6 Primijenjene znanosti. Medicina. Tehnologija. Obrti. Zanati.

7 Umjetnost. Rekreacija. Sport. Zabava. Igre

8 Lingvistika. Jezik. Pismenost. Književnost

9 Arheologija. Kulturni ostaci. Geografija. Biografije. Povijest

UDK KLASIFIKACIJA

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Javno kulturna djelatnost knji ni arke
JAVNO-KULTURNA DJELATNOST KNJIŽNIČARKE

 • surađuje s učiteljima i drugim stručnim suradnicima na projektima i programima škole te u organiziranju kulturnih večeri

 • priprema razne izložbe

 • sudjeluje na događanjima županijskih knjižnica

 • surađuje s medijima, gradskom i županijskom matičnom knjižnicom, kazališnom kućom, gradskim muzejom, drugim školama, udrugama i organizacijama u županiji i državi

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Aktivnosti u knji nici
AKTIVNOSTI U KNJIŽNICI

 • TURNIR U ŠAHU – održava se svaki mjesec

 • KLUB ČITATELJA – održava sastanke jedanput mjesečno

 • MALI KNJIŽNIČARI – pomažu knjižničarki u poslu

 • TURNIR DRUŠTVENIH IGARA – održava se jedanput godišnje

 • TURNIR RAČUNALNIH IGARA – održava se jedanput godišnje

 • KVIZ ZNANJA – održava se jedanput godišnje

 • Razne RADIONICE – nekoliko puta kroz godinu

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


U knji nici se ne smije
U KNJIŽNICI SE NE SMIJE:

 • Praviti nered, galamiti, vikati, i sl.

 • Jesti i piti

 • Pričati na telefon

 • Trčati, igrati se lovice i sl.

 • Naslanjati se na police i rušiti knjige s polica

 • Trgati knjižničnu imovinu i dr.

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu


Kolska knji nica je mjesto na kojemu spavaju knjige probudimo ih
ŠKOLSKA KNJIŽNICA JE MJESTO NA KOJEMU SPAVAJU KNJIGE - PROBUDIMO IH!

 • ČITAJTE! OD DOBRIH MISLI I KNJIGA SAGRADITE SVJETOVE ČUDESNE LJEPOTE!

 • ČITATI ZNAČI OTKLJUČAVATI UVIJEK NOVA VRATA!

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu