Приложен софтуер Приложни програми - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Приложен софтуер Приложни програми PowerPoint Presentation
Download Presentation
Приложен софтуер Приложни програми

play fullscreen
1 / 8
Приложен софтуер Приложни програми
598 Views
Download Presentation
glain
Download Presentation

Приложен софтуер Приложни програми

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Приложен софтуерПриложни програми

  2. 1. Класификация на приложния софтуер /ПС/. • В най-общ случай, ПС се подразделя на ФИРМЕН и ПОТРЕБИТЕЛСКИ. 2. Фирмен софтуер - С общо предназначение и със специално предназначение 3. Потребителски софтуер - Приложни програми и Програмни пакети. 4. Интегрирани пакети - Представляват програмни пакети, включващи няколко разнотипни приложения.

  3. ПРИМЕР: Microsoft Office. Включва вградени приложения за ТЕКСТООБРАБОТКА /Word/, ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ /Excel/, БАЗИ ОТ ДАННИ /Access/ и др. 5. Основни приложни програми, включени в пакета на WINDOWS. • Това са Calculator, Notepad, WordPad, Paint 6. Програма Calculator. • Стартира се от: • Start / Programs / Accessories / Calculator

  4. Стандартен: - режим View / Standart В този режим се извършват най-използваните математически операции - събиране (+), изваждане (-), деление (/), умножение (*), изчисляване на процент (%), корен квадратен (sgrt), изчисляване на реципрочна стойност (1/x). • Научен: режим View / Scientific 7. Текстообработка. Извършва се с помощта на програмите Notepad и WordPad Start / Programs / Accessories / Notepad Start / Programs / Accessories / WordPad

  5. Notepad e програма за редактиране /писане, коригиране, четене/ на текст без възможности за промяна и форматиране на шрифта. WordPad e програма за редактиране /писане, коригиране, четене/ на текст и с възможности за промяна и форматиране на шрифта. Текстът се набира с клавиатурата. 8. Програма за рисуване Paint. Paint e програма за рисуване на сравнително прости геометрични фигури, прави и начупени линии и тяхното оцветяване.

  6. 9. Функции на сервизните програми. • Настройка на ОС за работа с допълнително включени обслужващипрограми /ОП/, с нови периферни устройства /принтер, модем и т.н./ и др; • Промяна на параметри на ОС; • Диагностика на компютъра; • Проверка изправността на файловете, записани върху дисков носител - ScanDisk 10. Компресиране на данни. Компресиращи програми: за DOS - ARJ, AIN; за WINDOWS - Win Zip; Win Rar и др.

  7. 11. Компютърни вируси и антивирусни програми. а) Според начина на заразяване – Преписващи, Дописващи б) Според заразяваните обекти – BOOT-секторни, Файлови, Макровируси; в) Според характера на своето действие – Разрушителни, “Безвредни”; г) Вирусоподобни програми – “Троянски коне”, “Терористи” (droppers), “Червеи” (worms), “Многоцелеви” 12. Начини на разпространение и заразяване с компютърни вируси. а) При копиране на файлове от дисков носител. б) Чрез електронна поща. в) При свързване с Интернет сайтове. г) При “сваляне” на файлове от Интернет (download).

  8. THE END