H th ng nh gi c c k thu t b o v t nh ri ng t trong c c ng d ng v i thi t b di ng kh nh v
Download
1 / 24

SVTH: Nguyễn Lê Vĩnh (50703004) Nguyễn Ngọc Tuấn (50702771) Lê Nguyễn Duy Vũ (50703018) - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ THUẬT BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ. SVTH: Nguyễn Lê Vĩnh (50703004) Nguyễn Ngọc Tuấn (50702771) Lê Nguyễn Duy Vũ (50703018). HỘI ĐỒNG: Hệ Thống Thông Tin 1 GVHD: PGS. TS. Đặng Trần Khánh GVPB: ThS. Trương Quỳnh Chi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SVTH: Nguyễn Lê Vĩnh (50703004) Nguyễn Ngọc Tuấn (50702771) Lê Nguyễn Duy Vũ (50703018)' - gladys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H th ng nh gi c c k thu t b o v t nh ri ng t trong c c ng d ng v i thi t b di ng kh nh v

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ THUẬT BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ

SVTH: NguyễnLêVĩnh (50703004)

NguyễnNgọcTuấn (50702771)

LêNguyễnDuyVũ (50703018)

 • HỘI ĐỒNG:Hệ Thống Thông Tin 1

 • GVHD: PGS. TS. Đặng Trần Khánh

 • GVPB: ThS. Trương Quỳnh Chi


N i dung
Nội RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ dung

 • Giớithiệu

 • Hướngtiếpcận

 • Tổng quan hệthống

 • Kếtquảthựcnghiệm

 • Kếtluận


N i dung1
Nội RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ dung

 • Giớithiệu

 • Hướngtiếpcận

 • Tổng quan hệthống

 • Kếtquảthựcnghiệm

 • Kếtluận


D ch v d a tr n a i m
Dịch RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊvụdựatrênđịađiểm

 • Dịchvụdựatrênđịađiểm (Location-based Service – LBS) làgì?

  • Thiếtbịdiđộng

  • Mạngtruyềnthôngkhôngdây

  • Thông tin vịtrí

   → Tiệníchchongườidùng

Location-based Services


T nh ri ng t trong lbs
Tính RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊriêngtưtrong LBS

 • Ngườidùngmuốnnhậnđượcnhữnggiátrịmàdịchvụ LBS manglạinhưngkhôngmuốnthông tin riêngtưcủahọbịlộ

 • Nhàcungcấpdịchvụkhôngmuốnmấtkháchhàngphảiđảmbảođượctínhriêngtưchongườidùng


Th ng tin ng c nh trong lbs
Thông RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ tin ngữcảnhtrong LBS

 • Ngữcảnh (context) làgì?

 • Bảovệtínhriêngtưcầnphải quan tâmđếncácthông tin ngữcảnh

Technical

Context

Personal

Context

Location

Time

Spatial

Context

Identity

Activity

Physical

Context

Social

Context


B i to n b o v t nh ri ng t
Bài RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊtoánbảovệtínhriêngtư

 • Nhucầubảovệtínhriêngtưđếntừngườidùngvànhàcungcấpdịchvụ

 • Nhữngkỹthuậtđãcókhôngđảmbảođượctínhriêngtưchongườidùngtrongmọitrườnghợp (đặcbiệttrongmôitrườngngữcảnhđộng)

 • Cầncógiảiphápgiúpnhàcungcấpdịchvụbảovệđượctínhriêngtưchongườidùngtrongmôitrườngngữcảnhđộng


N i dung2
Nội RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ dung

 • Giớithiệu

 • Hướngtiếpcận

 • Tổng quan hệthống

 • Kếtquảthựcnghiệm

 • Kếtluận


H th ng c 1
Hệ RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊthốngđãcó (1)

 • An index-based privacy preserving service trigger [1]

  • Đánhgiátínhriêngtưtrongngữcảnhmộtcáchnhanhchóng


H th ng c 2
Hệ RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊthốngđãcó (2)

 • CARE middleware [2]

  • Tổnghợpngữcảnhlinhđộng, đầyđủ, nhấtquán


Ti u ch nh gi gi i thu t
Tiêu RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊchíđánhgiágiảithuật

 • Dựatrênphântíchcácmôhìnhtấncôngvàphòngthủ

  • Tậptrungvàonănglựcvàkhảnănghiểubiếtcủakẻtấncông

 • Phântíchcácnhómgiảithuậtnhằmtìmracáctínhchấtquan trọng

  • Nhóm k-anonymity

   • Reciprocity [3]

   • Memorization (hay historical k-anonymity) [4]

   • m-invariance (baogồm l-diversity) [5]


T nh ch t reciprocity 3
Tính RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊchất Reciprocity [3]

 • MộtvùnglàmmờAthỏatínhchất reciprocity phảiđảmbảohaiđiềukiệnsau:

  • Chứaítnhất k user (ngườidùng) kểcảngườigửiyêucầudịchvụU

  • Ítnhất k ngườidùngtrongvùnglàmmờAcókhảnăngnhậnđượcvùnglàmmờgiốngAkhigửiyêucầudịchvụtạicùngthờiđiểmvớiU

A

U


N i dung3
Nội RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ dung

 • Giớithiệu

 • Hướngtiếpcận

 • Tổng quan hệthống

 • Kếtquảthựcnghiệm

 • Kếtluận


T ng quan h th ng 1
Tổng RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ quan hệthống (1)

 • Xâydựngbộđánhgiátíchhợpvàokiếntrúc middleware đãcó


T ng quan h th ng 2
Tổng RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ quan hệthống (2)

Sơđồhoạtđộng


N i dung4
Nội RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ dung

 • Giớithiệu

 • Hướngtiếpcận

 • Tổng quan hệthống

 • Kếtquảthựcnghiệm

 • Kếtluận


M c ti u v ti u ch th c nghi m
Mục RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊtiêuvàtiêuchíthựcnghiệm

 • Mụctiêu

  • Chứng minh tínhkhảdụngcủabộđánhgiá

 • Tiêuchí

  • Khảnăngpháthiệntrườnghợpkhông an toàncủagiảithuật

  • Thờigiantínhtoáncủaquátrìnhđánhgiá


M i tr ng th c nghi m
Môi RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊtrườngthựcnghiệm

 • Giảithuậtđánhgiá

  • Grid [6]

  • Interval Cloaking [7]

  • Nearest neighbor ASR (nnASR) [3]

 • Cấuhình

  • AMD Phenom II X4 B40 3.0GHz,

  • 3GB RAM

 • Tậpdữliệu

  • HaitậpdữliệuvịtrísinhbởibộgiảlậpBrinkhoff [8]

   • Tập10.000ngườidùng (tậpdữliệulớn)

   • Tập2.000ngườidùng (tậpdữliệunhỏ)

 • Cáchthức

  • Dựatrêntậpdữliệuvịtrísinhratậpyêucầudịchvụngẫunhiên (dùngđánhgiáchonhiềutiêuchí)

  • Thựchiệnchạy 500 test vàlấygiátrịtrungbình

  • Đánhgiátínhchấtreciprocity


K t qu nh gi 1
Kết RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊquảđánhgiá (1)

Tỉlệvùnglàmmờkhôngthỏa reciprocity (tậpdữliệulớn)

Tỉlệvùnglàmmờkhôngthỏareciprocity (tậpdữliệunhỏ)


K t qu nh gi 2
Kết RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊquảđánhgiá (2)

Thờigianchạygiảithuật (tậpdữliệulớn)

Thờigianchạygiảithuật (tậpdữliệunhỏ)


K t qu nh gi 3
Kết RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊquảđánhgiá (3)

Thờigianchạyđánhgiá (tậpdữliệulớn)

Thờigianchạyđánhgiá (tậpdữliệunhỏ)


N i dung5
Nội RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊ dung

 • Giớithiệu

 • Hướngtiếpcận

 • Tổng quan hệthống

 • Kếtquảthựcnghiệm

 • Kếtluận


K t lu n
Kết RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊluận

 • Đónggóptrongluậnvăn

  • Đềxuấtkiếntrúctổng quan nhằmđánhgiágiảithuậtbảovệtínhriêngtư

  • Phươngphápđánhgiágiảithuậtdựatrêncáctiêuchí

  • Hiệnthựccácgiảithuậtbảovệtínhriêngtư (k-anonymity), module tổnghợpngữcảnh, mộtphần module đánhgiágiảithuậtvớitínhchất reciprocity, thửnghiệmtínhnăng refine,…

 • Hệthốngcókhảnăngđánhgiávàpháthiệncáctrườnghợpkhông an toàn

 • Hướngpháttriển: hoànthiệncác module cònlại, cảithiệntốcđộ, cáctiêuchíđánhgiá, phươngthứcđánhgiácácnhómgiảithuậtkhácnhư obfuscation…


Tham kh o
Tham RIÊNG TƯ TRONG CÁC ỨNG DỤNG VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHẢ ĐỊNH VỊkhảo

 • [1] Y. Lee and O. Kwon. (2010). An Index-based Privacy Preserving Service Trigger in Context-Aware Computing Environments, Expert Systems with Apps. 37(7) pp. 5192–5200.

 • [2] C. Bettini, L. Pareschi, and D. Riboni. (2008). Efficient profile aggregation and policy evaluation in a middleware for adaptive mobile applications. Pervasive and Mobile Computing, pp. 697-718

 • [3] P. Kalnis, G. Ghinta, K. Mouratidis, and D. Papadias. (2006). Preserving anonymity in location based services. Technical Report B6/06, National University of Singapore.

 • [4] Mokbel, M.F. (2007). Privacy in Location-Based Services: State of the Art and Research Directions. International Conference on Mobile Data Management, pp. 228 – 228.

 • [5] R. Dewri, I. Ray, I. Ray, and D. (2010). Whitley - Query m-Invariance: Preventing Query Disclosures in Continuous Location-Based Services, MDM, pp 95 – 104.

 • [6] S. Mascetti, C. Bettini, D. Freni, and X. S. Wang. (2007). Spatial generalisation algorithms for LBS privacy preservation. Journal of Location Based Services, 3, 179 – 207.

 • [7] M. Gruteser and D. Grunwald. (2003). Anonymous Usage of Location-Based Services Through Spatial and Temporal Cloaking. MobiSys  ’03, pp. 31-42.

 • [8] T. Brinkhoff. (2002). A Framework for Generating Network-based Moving Objects, GeoInformatica pp.153-180.


ad