saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie gelderland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Gelderland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Gelderland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Gelderland - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Gelderland. 15 december 2010. Programma. Maatschappelijke opgave bodemsanering Centrale vraag en hoofdconclusie Deelconclusies en aanbevelingen Reactie GS Nawoord Rekenkamer. Maatschappelijke opgave bodemsanering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Gelderland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma
 • Maatschappelijke opgave bodemsanering
 • Centrale vraag en hoofdconclusie
 • Deelconclusies en aanbevelingen
 • Reactie GS
 • Nawoord Rekenkamer
centrale vraag
Centrale vraag
 • Leiden de provinciale keuzes tot effectief bodemsaneringsbeleid en welke leerervaringen kunnen worden opgedaan voor de komende jaren?
slide5

Hoofdconclusie

 • Provinciale keuzes hebben bijgedragen aan het realiseren van de prestaties 2005-2009
 • Niet helder of keuzes leiden tot behalen landelijke 2015-doelstellingen
 • Begin 2011 wordt sluitende aanpak gerealiseerd
slide6

Aanbevelingen bij hoofdconclusie

 • Voor GS en PS:
 • Stel voor de periode een sluitende aanpak op voor de landelijke 2015-doelstellingen
voorbeeld sluitende aanpak scenarioberekeningen
Voorbeeld sluitende aanpak: scenarioberekeningen

Doel: inzicht in haalbaarheid en sturingsmogelijkheden

Samenhang tussen: - aantal locaties

- kosten

- financiering

- doorlooptijd

Inzicht: Haalbaar? Sturing nodig?

Sturing door beïnvloeding tijd en geld, maar bijvoorbeeld ook kwaliteit

slide8

Deelconclusie: beleid

 • Afstemming bodemsaneringsbeleid met andere beleidsterreinen nog niet gerealiseerd
slide9

Beleid: aanbeveling

 • Voor GS:
 • Borg de afstemming van bodemsaneringsbeleid met andere beleidsterreinen zo snel mogelijk
slide10

Deelconclusies: beleidsuitvoering

 • Helder hoe het beleid wordt uitgevoerd
 • Provincie sluit nauw aan op marktdynamiek, maar geen inschatting hoogte bijdrage markt
 • Toezicht op nazorg pas laat systematisch opgepakt
slide11

Beleidsuitvoering: aanbevelingen

 • Voor GS:
 • Maak in het kader van de sluitende aanpak een schatting van de bijdrage van de markt
 • Voer het toezicht op nazorg volgens plan uit en zorg daarbij voor een inhaalslag
slide12

Deelconclusies: inzicht in voortgang

 • Er is inzicht in de voortgang van de prestaties 2005-2009
 • Moeilijk zicht te krijgen of de provincie op koers ligt voor het behalen van de landelijke doelen
slide13

Inzicht in voortgang: aanbevelingen

 • Voor GS:
 • Laat in de monitoringsgegevens zien wat de voortgang is t.o.v. landelijke doelen
slide14

Deelconclusies: rol PS

 • PS hebben kaderstellende en controlerende rol voldoende ingevuld in 2005-2009
 • Rol is niet gericht geweest op het behalen van de landelijke 2015-doelstellingen
slide15

Rol PS: aanbevelingen

 • Voor PS:
 • Vraag GS om sluitende aanpak voor landelijke doelen
 • Voor GS:
 • Laat zien hoe PS (zo nodig) kunnen bijsturen om landelijke doelen van 2015 te halen
slide16

Reactie GS (1)

 • Conclusies en aanbevelingen herkenbaar
 • Na 2015 integraal bodembeleid
 • Inhaalslag toezicht op nazorg gestart
 • Vraagtekens bij waarde scenarioberekeningen
slide17

Reactie GS (2)

 • Sturing op financiële middelen beperkt mogelijk
 • Nut sluitende aanpak onderschreven: eind 2010 overzicht humane spoedlocaties, daarna sluitende aanpak tot 2015
 • Monitoringsgegevens toegespitst op landelijke doelen
slide18

Nawoord Rekenkamer

 • Voor PS van belang na te gaan of er sprake is van realistische planning
 • Scenarioberekeningen praktisch hulpmiddel in tijden van onzekerheid
 • Sturingsmogelijkheden op provinciale middelen, maar ook op tijd en kwaliteit
slide19
Vragen?

Oldrik Bulthuis (projectleider)

o.bulthuis@rekenkameroost.nl

Nienke van der Beek

n.vanderbeek@rekenkameroost.nl

Tel: (0570) 66 58 00